EBYS Otomasyon
faruk-sarac-myo-logo

İç Mekan Tasarımı


Öğrenim Süresi: 2 yıl
Öğrenim Dili: Türkçe
YGS Puan Türü: TYT

 

PROGRAM HAKKINDA

İç Mekan Tasarımı Programı ilk 2017-2018 Akademik yılında Bursa Yerleşkesi'nde öğrenci alımı yapmaya başladı. İç Mekan Tasarımı Programı, yapıların iç mekanlarının düzenlenmesi konusunda gerekli tasarımları gerçekleştirmek için sanat, mimarlık ve teknoloji kavramlarını aynı potada eriterek çağdaş çizim ve sunum teknikleri kullanarak nitelikli projeler oluşturulmasının her aşamasını  içeren , yurt içi ve yurtdışında geniş ve etkin bir yere sahip konulardan biridir. Ülkenin çeşitli yerlerinde bulundan endüstri kuruluşlarının, iç mekan düzenlemeleri için üretim yapan firmaların ihtiyaç duyduğu tasarım konusunda özgün kimliği oluşturabilecek iş gücünün karşılanmasında oluşan nitelikli teknik eleman yetiştirmeyi amaçlayan önlisans düzeyinde eğitim vermektedir.

 

İÇ MEKAN TASARIMI PROGRAMINA KİMLER KATILABİLİR?

 

TYT Puan Türünden 150 ve üstü alan her öğrenci başvurma hakkına sahiptir olacak.

 

PROGRAMIN KAZANIMLARI

 • Mesleki araçları ve teknikleri kullanır
 • İç mekan tasarımı konusunda gerekli kararlı alabilecek bilgiye sahip olur.
 • Kültür varlıklarının korunması ile ilgili konularda bilgi ve kavrayışa sahiptir.
 • Tasarım konusunda temel ilke ve yöntemleri bilir.
 • Teorik alan ve bilgi uygulamada kullanır.
 • Temel teknik resim kurallarını bilir, mimari öğeleri ölçülendirip çizerek belgeler.
 • Yapı ve yapı elemanlarının rölövelerini çıkarır
 • Mesleki süreçleri planlar ve uygular.
 • Bireysel olarak, takım çalışmalarında etkin çalışabilme becerisine ve disiplinli sorumluluk üstlenir.
 • Mesleki uygulamada problemleri çözer.
 • Mesleki ve toplumsal etik değerlere sahip olur.
 • Koruma kavramı ve yasal mevzuatı anlar ve uygular.

 

KARİYER OLANAKLARI

Mezunlarımız, tekniker ünvanına sahip olarak mezun olurlar ve

 • İnce yapı şantiyeleri,
 • Mimarlık ve İç Mimarlık  büroları,
 • Müzeler,
 • Kamu Kuruluşları,
 • Ve Serbest girişimci olarak kendi bürolarını açabilirler.


OÖP EK PUAN İLE ALABİLECEĞİMİZ ORTA ÖĞRETİM ALANLARI

 • Dekoratif Resim
 • Dekoratif Sanatlar
 • İç Mekan Düzenleme
 • İç Mekan Tasarımı
 • Konservasyon
 • Mobilya ve İç Mekân Tasarımı
 • Restorasyon
 • Sanat ve Tasarım

 

DGS İLE GEÇİŞ YAPILABİLEN LİSANS PROGRAMLARI

 • El Sanatları 
 • Geleneksel Türk El Sanatları 
 • Geleneksel Türk Sanatları 
 • İç Mimarlık 
 • İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 
 • Mimarlık 
 • Restorasyon ve Konservasyon 
 • Tezhip
 • Tezhip (Süsleme) 

 

KARİYER OLANAKLARI

 • Dikey geçiş yaparak lisans tamamlayabilir, 
 • Açık öğretim ile lisans tamamlayabilir.
 • Lisans eğitimini tamamlayan her öğrenci yüksek lisans ve  doktora programlarını devam ettirerek akademik kariyer de yapabilir.

Program, 2017 yılında T.C. Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu bünyesinde, mesleki eğitim ön planda tutularak ve teori ve pratik ortak bir zeminde buluşturularak, eğitim-öğretim vermeye başlamıştır. Gelişen iletişim ortamında önem kazanan konularda verdiği eğitimle; özel ve kamu sektörü için bu alanda yetişmiş işgücü sağlamak kapsamında alana katkıda bulunmak; programın temel amacıdır. Bu bağlamda; araştırmacı, yaratıcı, etkin iletişim odaklı, sosyal sorumluluk çerçevesinde, yaratıcı proje ve uygulamalar kapsamında bir eğitim anlayışı mevcuttur. Bu doğrultuda verilen eğitimle öğrenciler iç mekan tasarımına bilgi ve donanımına  sahip, yenilikçi ve çağdaş çözümler ve yapım sistemlerine hakim bir eğitim sürecinden geçmektedir.

 

VERİLEN DERECE
120 AKTS’li program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında İç Mekan Tasarımı Ön Lisans derecesine sahip olunur.

 

DERECENİN DÜZEYİ
Ön Lisans

 

KABUL VE KAYIT KOŞULLARI
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması gerekmekle birlikte tüm kabul ve kayıt koşulları YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.

 

YETERLİLİK KOŞULLARI VE KURALLARI
İç Mekan Tasarımı alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünün başarıyla tamamlanması, genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması ve 30 işgünü olacak şekilde zorunlu stajın başarılı bir şekilde tamamlanması gerekir.

 

PROGRAMIN PROFİLİ
İç Mekan Tasarımı Programı, gelişen iletişim ortamında önem kazanan konularda verdiği eğitimle; özel ve kamu sektörü için bu alanda yetişmiş işgücü sağlamak amacıyla alana katkıda bulunmaktadır. Mesleki donanıma sahip öğrencilerin yapıların iç mekanlarının düzenlenmesi konusunda gerekli tasarımları gerçekleştirebilmek için sanat, mimarlık ve teknoloji kavramlarını bir arada kullanabilen kavrayabilen birikimle çağdaş sunum tekniklerini bir arada kullanarak nitelikli projeler oluşturulması hedeflenmektedir. Tasarım konusunda özgün kimliğin oluşumunun önemini kavramasını sağlayan ilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilir isimler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

İç Mekan Tasarımı Programı, lise öğrenimi sonrasında iki yıllık ön lisans eğitimi vermektedir. Programa yaklaşık 40 öğrenci alınmaktadır. Öğrenciler, programda bulunan tüm zorunlu dersleri almak ve geçmek zorundadır. Kulüp etkinlikleri ve zorunlu staj deneyimi ile öğrencilerin kazandıkları bilgileri pratiğe dönüştürmeleri sağlanmaktadır. Öğrencilere kamuoyu araştırmaları hakkında bilgi sahibi olmalarının yanında örnek uygulamalarda aktif rol alınabilme imkânı sunulmaktadır. Yapılan uygulamalar ve düzenlenen atölyeler ile öğrencilere sektörde karşılaşabilecekleri deneyimler hakkında bilgi verilmektedir. Kariyer günleri kapsamında mimari restorasyon dünyasının önemli isimleri ile bir arada bulunabilme fırsatı edinen öğrencilerimizin; pratik iş yaşamı ile buluşabilmeleri açısından kurumsal geziler gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerin mezun olabilmesi için en az 2.00 ortalamaya sahip olması şartı aranmaktadır.

İç Mekan Tasarımı Programından mezun olacak öğrencilerimiz; Açıköğretim Fakültesi’nin veya Dikey Geçiş Sınav ile diğer üniversitelerin lisans programlarında öğrenim görebilirler. Mezunlarımızın, etkili iletişim ve yaygın sorumluluk ilkeleri doğrultusunda, kamu ya da özel sektöre ait kuruluşlarda, tanıtım politikalarıyla birlikte aldıkları eğitimi pratik yaşam ile buluşturmaları hedeflenmektedir. Bu amaç doğrultusunda, tasarım konusunda teori ve pratiğin en uygun zeminde birleştirilmesi büyük önem taşımaktadır. İç Mekan Tasarımı Programından mezun olan öğrencilerimizin iç mimari proje ve uygulama şantiyeleri, mimarlık ve iç mimarlık büroları, müzeler ve çeşitli kamu kuruluşları gibi birçok alanda iş bulma imkânları vardır.

 

T.C.

FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU

2018-2019 AKADEMİK YILI – İÇ MEKAN TASARIMI PROGRAMI DERS PLANI

 

1.YARIYIL

DERS KODU

DERS ADI

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

ICMT 101

Teknik Resim

2

2

4

5

ICMT 103

İç Mekan Tasarımına Giriş

2

2

4

5

ICMT 105

Temel Sanat Eğitimi

1

2

3

4

ICMT 107

Tasarım Prensipleri Ve Mekan

2

1

3

5

ICMT 109

Bilgisayar Atölyesi I

1

2

3

4

TUD 101

Türk Dili I 

2

0

2

2

AIT 101

Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi I

2

0

2

2

YAD 101

Yabancı Dil I

2

0

2

2

 

TOPLAM

 

 

23

29

 

2.YARIYIL

DERS KODU

DERS ADI

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

ICMT 102

İç Mekan Tasarımı I

2

2

4

6

ICMT 104

Temel Strüktür Ve Yapı Bilgisi

2

2

4

6

ICMT 106

Temel Perspektif

2

2

4

5

ICMT 108

Bilgisayar Atölyesi II

1

2

3

4

TUD 102

Türk Dili II

2

0

2

2

AIT 102

Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi II

2

0

2

2

YAD 102

Yabancı Dil II

2

0

2

2

 

 TOPLAM

 

 

21

27

               

 

DERS KODU

DERS ADI

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

STAJ 001

Staj(30 iş günü)

0

0

0

6

 

3.YARIYIL

DERS KODU

DERS ADI

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

ICMT 201

İç Mekan Tasarım II

2

2

4

6

ICMT 203

Metraj Ve Maliyet Analizi 

1

2

3

5

ICMT 205

Malzeme Bilgisi

2

1

3

5

ICMT 207

Mesleki Yabancı Dil I

2

0

2

2

ICMT 209

Bilgisayar Atölyesi III

2

2

4

4

 

Seçmeli

1

2

3

4

 

Seçmeli

1

2

3

4

 

TOPLAM

 

 

22

30

 

4.YARIYIL

DERS KODU

DERS ADI

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

ICMT 202

Konut Mutfaklarında Tasarım İlkeleri

1

2

3

4

ICMT 204

Mobilya Tasarımı

2

1

3

4

ICMT 206

Bitirme Projesi

2

4

6

6

ICMT 208

Mesleki Yabancı Dil II

2

0

2

2

ICMT 210

Portfolyo Hazırlama

1

1

2

4

 

Seçmeli

1

2

3

4

 

Seçmeli

1

2

3

4

 

TOPLAM

 

 

22

28

 

3. YARIYIL SEÇMELİ DERSLERİ

DERS KODU

DERS ADI

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

ICMT 301

Mimarlık ve Sanat Tarihi

1

2

3

4

ICMT 303

Dekoratif  Yüzey Boyama

1

2

3

4

ICMT 305

Seramik

1

2

3

4

ICMT 307

Rölöve

1

2

3

4

ICMT 309

Dekorasyonda Renk

1

2

3

4

 

TOPLAM

5

10

15

20

 

4. YARIYIL SEÇMELİ DERSLERİ

DERS KODU

DERS ADI

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

ICMT 302

Geleneksel Türk Konutlarında Mekan Kurgusu

1

2

3

4

ICMT 304

Geleneksel Desen Teknikleri ve Uygulaması

1

2

3

4

ICMT 306

Maket ve Model Yapım Teknikleri

1

2

3

4

ICMT 308

Müze Tasarımına Çağdaş Yaklaşımlar

1

2

3

4

 

TOPLAM

4

8

12

16

 

 

YANDAL DERSLER

DERS KODU

DERS ADI

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

ICMT 103

İç Mekan Tasarımına Giriş

2

2

4

5

ICMT 104

Temel Strüktür Ve Yapı Bilgisi

2

2

4

6

ICMT 106

Temel Perspektif

2

2

4

5

ICMT 203

Metraj Ve Maliyet Analizi 

1

2

3

5

ICMT 205

Malzeme Bilgisi

2

1

3

5

ICMT 204

Mobilya Tasarımı

2

1

3

4

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

11

10

21

30

 

T.C.

FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU

2018-2019 AKADEMİK YILI – İÇ MEKAN TASARIMI PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM DERS PLANI

 

1.YARIYIL

DERS KODU

DERS ADI

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

ICMT 101

Teknik Resim

2

2

4

5

ICMT 103

İç Mekan Tasarımına Giriş

2

2

4

5

ICMT 105

Temel Sanat Eğitimi

1

2

3

4

ICMT 107

Tasarım Prensipleri Ve Mekan

2

1

3

5

ICMT 109

Bilgisayar Atölyesi I

1

2

3

4

TUD 101

Türk Dili I 

2

0

2

2

AIT 101

Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi I

2

0

2

2

YAD 101

Yabancı Dil I

2

0

2

2

 

TOPLAM

 

 

23

29

 

2.YARIYIL

DERS KODU

DERS ADI

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

ICMT 102

İç Mekan Tasarımı I

2

2

4

6

ICMT 104

Temel Strüktür Ve Yapı Bilgisi

2

2

4

6

ICMT 106

Temel Perspektif

2

2

4

5

ICMT 108

Bilgisayar Atölyesi II

1

2

3

4

TUD 102

Türk Dili II

2

0

2

2

AIT 102

Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi II

2

0

2

2

YAD 102

Yabancı Dil II

2

0

2

2

 

 TOPLAM

 

 

21

27

               

 

DERS KODU

DERS ADI

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

STAJ 001

Staj(30 iş günü)

0

0

0

6

 

3.YARIYIL

DERS KODU

DERS ADI

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

ICMT 201

İç Mekan Tasarım II

2

2

4

6

ICMT 203

Metraj Ve Maliyet Analizi 

1

2

3

5

ICMT 205

Malzeme Bilgisi

2

1

3

5

ICMT 207

Mesleki Yabancı Dil I

2

0

2

2

ICMT 209

Bilgisayar Atölyesi III

2

2

4

4

 

Seçmeli

1

2

3

4

 

Seçmeli

1

2

3

4

 

TOPLAM

 

 

22

30

 

4.YARIYIL

DERS KODU

DERS ADI

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

ICMT 202

Konut Mutfaklarında Tasarım İlkeleri

1

2

3

4

ICMT 204

Mobilya Tasarımı

2

1

3

4

ICMT 206

Bitirme Projesi

2

4

6

6

ICMT 208

Mesleki Yabancı Dil II

2

0

2

2

ICMT 210

Portfolyo Hazırlama

1

1

2

4

 

Seçmeli

1

2

3

4

 

Seçmeli

1

2

3

4

 

TOPLAM

 

 

22

28

 

3. YARIYIL SEÇMELİ DERSLERİ

DERS KODU

DERS ADI

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

ICMT 301

Mimarlık ve Sanat Tarihi

1

2

3

4

ICMT 303

Dekoratif  Yüzey Boyama

1

2

3

4

ICMT 305

Seramik

1

2

3

4

ICMT 307

Rölöve

1

2

3

4

ICMT 309

Dekorasyonda Renk

1

2

3

4

 

TOPLAM

5

10

15

20

 

4. YARIYIL SEÇMELİ DERSLERİ

DERS KODU

DERS ADI

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

ICMT 302

Geleneksel Türk Konutlarında Mekan Kurgusu

1

2

3

4

ICMT 304

Geleneksel Desen Teknikleri ve Uygulaması

1

2

3

4

ICMT 306

Maket ve Model Yapım Teknikleri

1

2

3

4

ICMT 308

Müze Tasarımına Çağdaş Yaklaşımlar

1

2

3

4

 

TOPLAM

4

8

12

16

 

 

YANDAL DERSLER

DERS KODU

DERS ADI

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

ICMT 103

İç Mekan Tasarımına Giriş

2

2

4

5

ICMT 104

Temel Strüktür Ve Yapı Bilgisi

2

2

4

6

ICMT 106

Temel Perspektif

2

2

4

5

ICMT 203

Metraj Ve Maliyet Analizi 

1

2

3

5

ICMT 205

Malzeme Bilgisi

2

1

3

5

ICMT 204

Mobilya Tasarımı

2

1

3

4

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

11

10

21

30

 

 

 TYYÇ İşletme ve Yönetim Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
5. Düzey (ÖN LİSANS Eğitimi)
    BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
*Kuramsal *Olgusal *Bilişsel    *Uygulamalı Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
BİL1 BEC1 BEC2 YET1 YET2 YET3 YET4 YET5   YET6 YET7 YET8   YET9 YET10
PY1          
PY2          
PY3          
PY4          
PY5              
PY6                
PY7            
PY8            
PY9          
PY10          
PY11          

 

 

YANDAL DERSLER

DERS KODU

DERS ADI

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

ICMT 103

İç Mekan Tasarımına Giriş

2

2

4

5

ICMT 104

Temel Strüktür Ve Yapı Bilgisi

2

2

4

6

ICMT 106

Temel Perspektif

2

2

4

5

ICMT 203

Metraj Ve Maliyet Analizi 

1

2

3

5

ICMT 205

Malzeme Bilgisi I

2

1

3

5

ICMT 204

Mobilya Tasarımı Ve Döşeme Teknikleri

2

1

3

4

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

11

10

21

30