EBYS Otomasyon
faruk-sarac-myo-logo

Mimari Restorasyon


Öğrenim Süresi: 2 yıl
Puan Türü: TYT
Öğrenim Dili: Türkçe

 

PROGRAM HAKKINDA

Mimari Restorasyon Programı, 2015-2016 Akademik yılında öğrenci alımı yapmaya başlamıştır. Mimari Restorasyon Programı, kültürel değerlerimizin gelecek nesillere sağlıklı bir biçimde aktarılmasını hedef alarak, restorasyon çalışmalarında görev alacak nitelikli eleman yetiştirmeyi amaçlayan ön lisans düzeyinde eğitim vermektedir.

Mimari Restorasyon Program mezunları, Mimarlık ve Koruma alanında etkin bilgi ve birikimleri ile proje hazırlama, uygulama ve proje yönetimi alanlarında yeni bir bakış açısı kazanması hedeflenmektedir.

 

KİMLER KATILABİLİR?

 

TYT Puan Türünden 150 ve üstü alan her öğrenci başvurma hakkına sahiptir olacak.

 

PROGRAMIN KAZANIMLARI

 • Mesleki araçları ve teknikleri kullanır
 • Eserleri oluşturan hammaddeleri bilen, bozulmaları tanıyan, bozulmalara karşı önlem alabilecek bilgiye sahip olur.
 • Kültür varlıklarının korunması ile ilgili konularda ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir.
 • Restorasyon ve Konservasyon konusunda temel ilke ve yöntemleri bilir.
 • Teorik alan ve bilgi uygulamada kullanır.
 • Temel teknik resim kurallarını bilir, mimari öğeleri ölçülendirip çizerek belgeler.
 • Yapı ve yapı elemanlarının rölövelerini çıkarır, analizlerini yapar, mevcut durumu saptayarak restorasyon ve restitüsyon projelerini çizer
 • Mesleki süreçleri planlar ve uygular.
 • Bireysel olarak, takım çalışmalarında etkin çalışabilme becerisine ve disiplinli sorumluluk üstlenir.
 • Mesleki uygulamada problemleri çözer.
 • Mesleki ve toplumsal etik değerlere sahip olur.
 • Koruma kavramı ve yasal mevzuatı anlar ve uygular.
 • Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.

 

DGS İLE GEÇİŞ YAPILABİLEN LİSANS PROGRAMLARI

 • Çini
 • El Sanatları
 • Eski Çini Onarımları
 • Geleneksel Türk El Sanatları
 • Geleneksel Türk Sanatları
 • İç Mimarlık
 • İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
 • Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
 • Mimarlık
 • Restorasyon ve Konservasyon
 • Şehir ve Bölge Planlama
 • Tezhip
 • Tezhip (Süsleme)

 

KARİYER OLANAKLARI

Mezunlarımız, tekniker unvanına sahip olarak mezun olurlar ve;

 • Restorasyon şantiyeleri, mimarlık büroları, ören yerleri ve sit alanları, müzeler, arkeolojik kazılar, kamu kuruluşları, serbest girişimci olarak kendi bürolarını açabileceklerdir.
 • Dikey geçiş yaparak lisans tamamlayabilir, 
 • Açık öğretim ile lisans tamamlayabilir.
 • Lisans eğitimini tamamlayan her öğrenci yüksek lisans ve  doktora programlarını devam ettirerek akademik kariyer de yapabilir.

 

Program, 2015 yılında T.C. Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu bünyesinde, mesleki eğitim ön planda tutularak ve teori ve pratik ortak bir zeminde buluşturularak, eğitim-öğretim vermeye başlamıştır. Gelişen iletişim ortamında önem kazanan konularda verdiği eğitimle; özel ve kamu sektörü için bu alanda yetişmiş işgücü sağlamak kapsamında alana katkıda bulunmak; programın temel amacıdır. Bu bağlamda; araştırmacı, yaratıcı, etkin iletişim odaklı, sosyal sorumluluk çerçevesinde, yaratıcı proje ve uygulamalar kapsamında bir eğitim anlayışı mevcuttur. Bu doğrultuda verilen eğitimle öğrenciler tarihi eserleri koruma bilincine sahip, yenilikçi ve çağdaş çözümler ve yapım sistemlerine hakim bir eğitim sürecinden geçmektedir.

 

VERİLEN DERECE
120 AKTS’li program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Mimari Restorasyon Ön Lisans derecesine sahip olunur.

 

DERECENİN DÜZEYİ
Ön Lisans

 

KABUL VE KAYIT KOŞULLARI
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması gerekmekle birlikte tüm kabul ve kayıt koşulları YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.

 

YETERLİLİK KOŞULLARI VE KURALLARI
Mimari Restorasyon  alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünün başarıyla tamamlanması, genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması ve 30 işgünü olacak şekilde zorunlu stajın başarılı bir şekilde tamamlanması gerekir.

 

PROGRAMIN PROFİLİ
Mimari Restorasyon Programı, gelişen iletişim ortamında önem kazanan konularda verdiği eğitimle; özel ve kamu sektörü için bu alanda yetişmiş işgücü sağlamak amacıyla alana katkıda bulunmaktadır. Mesleki donanıma sahip öğrencilerin mimari eserleri oluşturan hammaddeleri bilen, bozulmaları tanıyan, bozulmalara karşı hangi önlemlerin alınması gerektiği bilgisine sahip, temel teknik resim kurallarına hakim bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Koruma kavramı ve yasal mevzuatın anlam ve önemine hakim, alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilir isimler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Mimari Restorasyon Programı, lise öğrenimi sonrasında iki yıllık ön lisans eğitimi vermektedir. Programa yaklaşık 40 öğrenci alınmaktadır. Öğrenciler, programda bulunan tüm zorunlu dersleri almak ve geçmek zorundadır. Kulüp etkinlikleri ve zorunlu staj deneyimi ile öğrencilerin kazandıkları bilgileri pratiğe dönüştürmeleri sağlanmaktadır. Öğrencilere kamuoyu araştırmaları hakkında bilgi sahibi olmalarının yanında örnek uygulamalarda aktif rol alınabilme imkânı sunulmaktadır. Yapılan uygulamalar ve düzenlenen atölyeler ile öğrencilere sektörde karşılaşabilecekleri deneyimler hakkında bilgi verilmektedir. Kariyer günleri kapsamında mimari restorasyon dünyasının önemli isimleri ile bir arada bulunabilme fırsatı edinen öğrencilerimizin; pratik iş yaşamı ile buluşabilmeleri açısından kurumsal geziler gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerin mezun olabilmesi için en az 2.00 ortalamaya sahip olması şartı aranmaktadır.

Mimari Restorasyon programından mezun olacak öğrencilerimiz; Açıköğretim Fakültesi’nin veya Dikey Geçiş Sınav ile diğer üniversitelerin lisans programlarında öğrenim görebilirler. Mezunlarımızın, etkili iletişim ve yaygın sorumluluk ilkeleri doğrultusunda, kamu ya da özel sektöre ait kuruluşlarda, tanıtım politikalarıyla birlikte aldıkları eğitimi pratik yaşam ile buluşturmaları hedeflenmektedir. Bu amaç doğrultusunda, mimari restorasyon  konusunda teori ve pratiğin en uygun zeminde birleştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Mimari Restorasyon Programından mezun olan öğrencilerimizin restorasyon alanında proje ve uygulama şantiyeleri, mimarlık büroları, ören yerleri ve sit alanlarındaki koruma çalışmaları, müzeler, konservasyon laboratuvarları, başta Kültür Bakanlığı birimleri olmak üzere çeşitli kamu kuruluşları gibi birçok alanda iş bulma imkânları vardır.

 

T.C.

FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU BURSA YERLEŞKESİ

2018-2019 AKADEMİK YILI – MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI DERS PLANI

 

1.YARIYIL

DERS KODU

DERS ADI

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

MİR 101

Temel Sanat Eğitimi Atölyesi

1

2

3

4

MİR 103

Teknik Resim

1

3

4

5

MİR 105

Geleneksel Yapı Sistemleri

2

1

3

4

MİR 107

Bilgisayar Atölyesi I

1

2

3

5

MİR 109

Rölöve I

2

1

3

4

TUD 101

Türk Dili I

2

0

2

2

AIT 101

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

2

0

2

2

YAD 101

Yabancı Dil I

2

0

2

2

 

TOPLAM

 

 

22

28

 

2.YARIYIL

DERS KODU

DERS ADI

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

MİR 102

İnce Yapı

1

3

4

5

MİR 104

Mimarlık ve Sanat Tarihi I

2

0

2

4

MİR 106

Koruma Kavramı ve Restorasyon İlkeleri

2

0

2

4

MİR 108

Bilgisayar Atölyesi II

1

3

4

5

MİR 110

Rölöve II

1

3

4

4

MİR 112

Geleneksel Konut Mimarisi

1

1

2

4

TUD 102

Türk Dili II

2

0

2

2

AIT 102

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

2

0

2

2

YAD 102

Yabancı Dil II

2

0

2

2

 

 TOPLAM

 

 

24

32

               

 

DERS KODU

DERS ADI

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

STAJ 001

Staj(30 iş günü)

0

0

0

6

 

3.YARIYIL

DERS KODU

DERS ADI

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

MİR 201

Mesleki Yabancı Dil I

2

0

2

2

MİR 203

Geleneksel El Sanatları ve Uygulamaları

1

1

2

4

MİR 205

Kargir Yapı Tekniği

2

1

3

4

MİR 207

Metal Teknolojisi

1

1

2

3

MİR 209

Restorasyon Teknikleri

1

1

2

3

MİR 211

Restorasyon Proje Atölyesi I

2

4

6

6

MİR 213

Araştırma Yöntemleri

2

0

2

3

 

Seçmeli

1

2

3

4

 

TOPLAM

 

 

22

29

 

4.YARIYIL

DERS KODU

DERS ADI

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

MİR 202

Mesleki Yabancı Dil II

2

0

2

2

MİR 204

Ahşap Yapı Tekniği

2

1

3

5

MİR 206

Tarihi Yapılara İşlev Kazandırma ve Yeni Yapılaşma

2

1

3

4

MİR 208

Osmanlı Yapı Türleri

2

1

3

4

MİR 210

Restorasyon Proje Atölyesi II

2

4

6

6

 

Seçmeli

1

2

3

4

 

TOPLAM

 

 

20

25

 

SEÇMELİ DERSLER

3. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER

DERS KODU

DERS ADI

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

MİR 301

Mimarlık ve Sanat Tarihi II

1

2

3

4

MİR 303

Osmanlı Türkçesi

1

2

3

4

MİR 305

Koruma Mevzuatı ve İmar Hukuku

1

2

3

4

MİR 307

İş Yeri Eğitimi I

1

2

3

4

MİR 309

İş Sağlığı ve Güvenliği

1

2

3

4

4. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER

DERS KODU

DERS ADI

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

MİR 302

Bursa’da Koruma Sorunları

1

2

3

4

MİR 304

Vernaküler Mimari

1

2

3

4

MİR 306

Geleneksel Desen Teknikleri ve Uygulaması

1

2

3

4

MİR 308

İş Yeri Eğitimi II

1

2

3

4

MİR 310

Malzeme Bilgisi

1

2

3

4

 

 

YANDAL DERSLER

DERS KODU

DERS ADI

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

MİR 101

Temel Sanat Eğitimi Atölyesi

1

2

3

4

MİR 105

Geleneksel Yapı Sistemleri

2

1

3

4

MİR 104

Mimarlık ve Sanat Tarihi I

2

0

2

4

MİR 106

Koruma Kavramı ve Restorasyon İlkeleri

2

0

2

4

MİR 112

Geleneksel Konut Mimarisi

1

1

2

4

MİR 203

Geleneksel El Sanatları ve Uygulamaları

1

1

2

4

MİR 208

Osmanlı Yapı Türleri

2

1

3

4

MİR 209

Restorasyon Teknikleri

1

1

2

3

 

 

 

 

19

31

 

T.C.

FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU BURSA YERLEŞKESİ

2018-2019 AKADEMİK YILI – MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI DERS PLANI (İKİNCİ ÖĞRETİM)

 

1.YARIYIL

DERS KODU

DERS ADI

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

MİR 101

Temel Sanat Eğitimi Atölyesi

1

2

3

4

MİR 103

Teknik Resim

1

3

4

5

MİR 105

Geleneksel Yapı Sistemleri

2

1

3

4

MİR 107

Bilgisayar Atölyesi I

1

2

3

5

MİR 109

Rölöve I

2

1

3

4

TUD 101

Türk Dili I

2

0

2

2

AIT 101

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

2

0

2

2

YAD 101

Yabancı Dil I

2

0

2

2

 

TOPLAM

 

 

22

28

 

2.YARIYIL

DERS KODU

DERS ADI

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

MİR 102

İnce Yapı

1

3

4

5

MİR 104

Mimarlık ve Sanat Tarihi I

2

0

2

4

MİR 106

Koruma Kavramı ve Restorasyon İlkeleri

2

0

2

4

MİR 108

Bilgisayar Atölyesi II

1

3

4

5

MİR 110

Rölöve II

1

3

4

4

MİR 112

Geleneksel Konut Mimarisi

1

1

2

4

TUD 102

Türk Dili II

2

0

2

2

AIT 102

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

2

0

2

2

YAD 102

Yabancı Dil II

2

0

2

2

 

 TOPLAM

 

 

24

32

               

 

DERS KODU

DERS ADI

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

STAJ 001

Staj(30 iş günü)

0

0

0

6

 

3.YARIYIL

DERS KODU

DERS ADI

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

MİR 201

Mesleki Yabancı Dil I

2

0

2

2

MİR 203

Geleneksel El Sanatları ve Uygulamaları

1

1

2

4

MİR 205

Kargir Yapı Tekniği

2

1

3

4

MİR 207

Metal Teknolojisi

1

1

2

3

MİR 209

Restorasyon Teknikleri

1

1

2

3

MİR 211

Restorasyon Proje Atölyesi I

2

4

6

6

MİR 213

Araştırma Yöntemleri

2

0

2

3

 

Seçmeli

1

2

3

4

 

TOPLAM

 

 

22

29

 

4.YARIYIL

DERS KODU

DERS ADI

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

MİR 202

Mesleki Yabancı Dil II

2

0

2

2

MİR 204

Ahşap Yapı Tekniği

2

1

3

5

MİR 206

Tarihi Yapılara İşlev Kazandırma ve Yeni Yapılaşma

2

1

3

4

MİR 208

Osmanlı Yapı Türleri

2

1

3

4

MİR 210

Restorasyon Proje Atölyesi II

2

4

6

6

 

Seçmeli

1

2

3

4

 

TOPLAM

 

 

20

25

 

SEÇMELİ DERSLER

3. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER

DERS KODU

DERS ADI

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

MİR 301

Mimarlık ve Sanat Tarihi II

1

2

3

4

MİR 303

Osmanlı Türkçesi

1

2

3

4

MİR 305

Koruma Mevzuatı ve İmar Hukuku

1

2

3

4

MİR 307

İş Yeri Eğitimi I

1

2

3

4

MİR 309

İş Sağlığı ve Güvenliği

1

2

3

4

4. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER

DERS KODU

DERS ADI

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

MİR 302

Bursa’da Koruma Sorunları

1

2

3

4

MİR 304

Vernaküler Mimari

1

2

3

4

MİR 306

Geleneksel Desen Teknikleri ve Uygulaması

1

2

3

4

MİR 308

İş Yeri Eğitimi II

1

2

3

4

MİR 310

Malzeme Bilgisi

1

2

3

4

 

 

YANDAL DERSLER

DERS KODU

DERS ADI

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

MİR 101

Temel Sanat Eğitimi Atölyesi

1

2

3

4

MİR 105

Geleneksel Yapı Sistemleri

2

1

3

4

MİR 104

Mimarlık ve Sanat Tarihi I

2

0

2

4

MİR 106

Koruma Kavramı ve Restorasyon İlkeleri

2

0

2

4

MİR 112

Geleneksel Konut Mimarisi

1

1

2

4

MİR 203

Geleneksel El Sanatları ve Uygulamaları

1

1

2

4

MİR 208

Osmanlı Yapı Türleri

2

1

3

4

MİR 209

Restorasyon Teknikleri

1

1

2

3

 

 

 

 

19

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TYYÇ İşletme ve Yönetim Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
5. Düzey (ÖN LİSANS Eğitimi)
    BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
*Kuramsal *Olgusal *Bilişsel    *Uygulamalı Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
BİL1 BEC1 BEC2 YET1 YET2 YET3 YET4 YET5   YET6 YET7 YET8   YET9 YET10
PY1          
PY2          
PY3          
PY4          
PY5            
PY6            
PY7            
PY8          
PY9        
PY10          
PY11          
PY12        
PY13        
PY14        
PY15          
PY16            
PY17            

 

YANDAL DERSLER

DERS KODU

DERS ADI

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

MRST 101

Temel Sanat Eğitimi Atölyesi

1

2

3

4

MRST 105

Geleneksel Yapı Sistemleri

2

1

3

4

MRST 104

Mimarlık ve Sanat Tarihi I

2

0

2

4

MRST 106

Koruma Kavramı ve Restorasyon İlkeleri

2

0

2

4

MRST 112

Geleneksel Konut Mimarisi

1

2

3

4

MRST 203

Geleneksel El Sanatları ve Uygulamaları

1

1

2

3

MRST 208

Osmanlı Yapı Türleri

2

1

3

5

MRST 209

Restorasyon Teknikleri

1

1

2

3

 

 

12

8

20

31