EBYS MEBİS Faruk Saraç
faruk-sarac-myo-logo

Moda Yönetimi


Öğrenim Süresi: 2 yıl
Puan Türü: TYT
Öğrenim Dili: Türkçe

 

PROGRAM HAKKINDA

2014-2015 Eğitim Öğretim yılında Türkiye’de ilk kez T.C. Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu’nda eğitim hayatına başlamış olan Moda Yönetimi Programı, tekstil, hazır giyim ve moda alanında profesyonel yöneticiler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Sektörün işletme, pazarlama, iletişim, marka, yönetim, tasarım, üretim ve dağıtım süreçlerine vizyon kazandıracak; yenilikçi açık fikirli profesyonellerle yeni mevcut pazarlar mümkün olacaktır.

 

KİMLER KATILABİLİR?

 

TYT Puan Türünden 150 ve üstü alan her öğrenci başvurma hakkına sahiptir olacak.

 

PROGRAMIN KAZANIMLARI

 • Sektörün pazarlama, iletişim, yönetim,  üretim ve dağıtım süreçlerine vizyon kazandıracak;  yenilikçi açık fikirli bireyler yetiştirerek mevcut pazara yeni bir soluk getirir.
 • İşletme, pazarlama, tasarım ve mağazacılık ile ilgili sağlam bir bilgi temeli oluşturur.
 • Moda ile yakından ilgili, istekli ve tutkulu bireyler kendi moda-tasarım şirketlerini kurabilecek veya kariyerlerini planlayabilecekleri bir donanıma sahip olur.
 • Moda dünyasında çalışan yaratıcı profesyonelleri ve moda endüstrisindeki uygulayıcılar ile öğrencileri buluşturarak kendine özgü bir öğrenme stratejisi geliştirerek öğrencilerin yaratıcı ve yönetsel yönlerini pekiştirir.
 • Pazarlamanın dinamikleri ve bütün birimlerle nasıl bir uyum içinde çalışıldığı uygulamalı olarak öğrenilecek ve moda pazarlama süreçlerine hâkim olur.
 • Moda marka gelişim süreçlerine analitik ve yaratıcı bir bakış ile sürdürme yeteneği geliştirir.
 • Öğrenciye eğitim sürecinde endüstriyel diyalog ile analitik düşünebilmenin dinamizmi kazanır.
 • Ürün oluşumundan perakende sürecine kadar tüm aşamaları teorik ve uygulamalı bir şekilde öğrenir.
 • Tasarım ile ilgili genel bilgiye hâkim olunacak, tasarım yöneticiliğini uygulamalı bir şekilde öğrenir.
 • Sektörden başarılı örnekleri tanıyacak. Edinilen teorik bilgileri proje çalışması ile uygulama imkânı bulur.
 • Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
 • Sorumluluk alanı ile ilgili olarak analitik düşünür, sorgular ve araştırır, alanıyla ilgili uluslararası platformlarda sözlü ve yazılı iletişim kurar.
 • Mesleki etik ve kültürel değerleri savunur.

 

DGS İLE GEÇİŞ YAPILABİLEN LİSANS PROGRAMLARI

Dikey Geçiş Sınavı (DGS), ön lisans diploması veren 2 yıllık meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin 4 yıllık örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için ÖSYM tarafından yapılmakta olan sınavın adıdır. Dikey geçiş sınavını başarı ile geçen öğrenciler var ise mezunu oldukları üniversitelerin ya da başka üniversitelerin lisans programlarında alanları ile ilgili bölümleri tamamlama hakkına sahip olmaktadırlar.

-  Dikey geçiş yaparak - aşağıdaki bölümlerde, örgün olarak -  lisans tamamlayabilir,

 • Moda ve Giyim Tasarımı
 • Moda Tasarımı
 • Moda ve Tekstil Tasarımı
 • Tekstil
 • Tekstil Mühendisliği
 • Tekstil Tasarımı
 • Tekstil ve Moda Tasarımı

- Açık öğretim ile lisans tamamlayabilir.

 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
 • İktisat
 • Maliye
 • Uluslararası İlişkiler
 • İşletme
 • Konaklama İşletmeciliği
 • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

- Lisans eğitimini tamamlayan her öğrenci yüksek lisans ve doktora programlarını devam ettirerek akademik kariyer de yapabilir.

 

KARİYER OLANAKLARI

Mezunlarımız, moda ve tekstil sektöründe yer alan firmalarda, kamu kurum ve kuruluşlarında, ulusal ve uluslararası markalarda;

 • Ürün Müdürü
 • Tasarım Yöneticisi
 • Marka Uzmanı
 • Müşteri Temsilcisi
 • Perakende Müdürü
 • Mağaza Müdürü
 • Pazarlama Uzmanı
 • İletişim Yöneticisi
 • Moda Editörü
 • Stil Danışmanı veya çeşitli üretim departmanlarında kariyer fırsatları bulacaklardır.
 • Ayrıca sektöre kendi atölyelerini, iş yerlerini, moda evi veya ofislerini açarak da kariyer fırsatları oluşturabileceklerdir.

MODA YÖNETİMİ

Türkiye’de ilk kez 2014 yılında T.C. Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu bünyesinde eğitim hayatına başlayan Moda Yönetimi Programı; Moda, Teksti ve Hazır Giyim Sektörünün marka, pazarlama, mağazacılık ile üretim, planlama, model tasarımı, koleksiyon hazırlama süreçleri üzerine yürütülen derslerin teorik içerikle birlikte yapılan uygulama çalışmaları ile birlikte sektörün gerçek dinamiklerini çözebilen ve bu süreci etkin yönetebilen profesyonel yöneticiler yetiştirmek amaçlamıştır. 

 

VERİLEN DERECE

120 AKTS’li program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Moda Yönetimi Ön Lisans derecesine sahip olunur.

 

DERECENİN DÜZEYİ

Ön Lisans

 

KABUL VE KAYIT KOŞULLARI

Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması gerekmekle birlikte tüm kabul ve kayıt koşulları YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.

 

YETERLİLİK KOŞULLARI VE KURALLARI

Moda Yönetimi alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması ve 30 iş günü olacak şekilde zorunlu stajın başarılı bir şekilde tamamlaması gerekir. 

 

PROGRAMIN PROFİLİ

Moda Yönetimi Programı’ndaki derslerin amacı, öğrencinin yaratıcılığını geliştirmek, tekstil sektöründeki sanatsal ve ticari gereksinimleri karşılayabilmeyi öğretmek, kamu ve özel sektörün teknik eleman ihtiyacını karşılayacak donanıma sahip kalifiye elemanlar yetiştirmektir. Öğrencilerin akademik çalışmalara yaratıcı yaklaşımları; kültürel dersler, tasarım atölyesinde yaratıcı çalışmalar, teknik dersler, araştırmalar, işletmelere teknik geziler, seminerler, sergiler, defileler ve 30 günlük staj deneyimi ile desteklenmektedir. Programımız; görsel ve yaratıcı düşünme, analiz etme, tasarım becerileri, malzeme bilgisi, teknik üretim yöntemleri, tasarımı ürüne dönüştürebilme öngörüsü, ürünün prezantasyonu, moda ve tekstil tarihi konularına ağırlık vermektedir. Kapsamlı ve yenilikçi eğitim anlayışımızla, algılama ve uygulamaya yönelik yetenekler geliştirilmekte ve desteklenmektedir.

İlk yıl verilen dersler; genel tasarım, görsel algılama, teknik konular ve temel mesleki bilgileri içermektedir. İkinci yılında öğrenci, projelere ve mesleğe yönelik çalışmalara, portfolyo ve bitirme projesi gibi derslerle yoğunlaşmaktadır. Bununla birlikte öğrencilerin mesleki hayatlarında ihtiyaç duyacakları bilgisayar programlarını ve mesleki yabancı dil bilgisini en gelişmiş teknoloji ve alanında uzman eğitim kadrosu ile vermektedir. Öğrencilerimiz,  Fabrika-i Hümayun’ un ilham veren atmosferinde, geçmiş ve geleceğin buluştuğu, her biri 500 metrekareden oluşan Tasarım ve Giyim Atölyelerinde, tasarılarını gerçeğe dönüştürmektedirler.

Mezunlarımızdan, Eğitimine devam etmek isteyenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde ilgili lisans programlarına dikey geçiş yaparak ve ya açık öğretim ile lisans tamamlayabilir; Lisans eğitimini tamamlayan her öğrenci yüksek lisans ve doktora programlarını devam ettirerek akademik kariyer de yapabilir.

Ayrıca; moda ve tekstil sektöründe yer alan firmalarda, kamu kurum ve kuruluşlarında, ulusal ve uluslararası markaların çeşitli departmanlarında kariyer fırsatları bulacakları gibi kendi atölyelerini, iş yerlerini, moda evi veya ofislerini açarak da kariyer fırsatları oluşturabileceklerdir.

                                      FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU
                      2019-2020 AKADEMİK YILI – MODA YÖNETİMİ PROGRAMI DERS PLANI
           
1.YARIYIL
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
MYP 101 Moda Kültürü ve Tarihsel Gelişimi 2 1 3 5
MYP 103 Tekstil ve Malzeme Bilgisi 2 1 3 4
MYP 105 Genel İşletme 2 1 3 4
MYP 107 Temel Bilgi Teknolojileri 1 2 2 4
MYP 109 İnsan İlişkileri ve İletişim 2 1 3 4
TUD 101 Türk Dili I 2 0 2 2
AIT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 2
YAD 101 Yabancı Dil I 2 0 2 2
  TOPLAM     20 27
           
2.YARIYIL
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
MYP 102 Moda Araştırmaları ve Trend Takibi 2 1 3 5
MYP 104 Moda Tasarım Süreci ve Ürün Yönetimi I 1 3 3 6
MYP 106 Moda Pazarlama 2 1 3 4
MYP 108 Moda Marka Yönetimi 2 1 3 4
MYP 110 Moda Perakendeciliği ve Satın Alma 2 1 3 4
TUD 102 Türk Dili II 2 0 2 2
AIT 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2 2
YAD 102 Yabancı Dil II 2 0 2 2
  TOPLAM     21 29
           
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
STAJ 001 Staj ( 30 iş günü ) 0 0 0 6
           
3.YARIYIL
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
MYP 201 Mesleki Yabancı Dil I 2 0 2 2
MYP 203 Moda Tasarım Süreci ve Ürün Yönetimi II 1 3 3 6
MYP 205 Mağazacılık 2 1 3 4
MYP 207 Pazarlama Stratejileri 2 1 3 3
MYP 209 Moda Endüstrisinde Kalite Yönetimi 2 1 3 3
MYP 211 İnovasyon ve Girişimcilik 2 1 3 4
MYP 213 Proje Geliştirme 1 2 2 3
  Seçmeli 1 1 2 3
  TOPLAM     21 28
           
4.YARIYIL
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
MYP 202 Mesleki Yabancı Dil II 2 0 2 2
MYP 204 Örgütsel Davranış ve İnsan Kaynakları 2 0 2 3
MYP 206 e-ticaret ve dijital pazarlama 2 1 3 4
MYP 208 Müşteri İlişkileri Yönetimi 2 1 3 4
MYP 210 Portfolyo Hazırlama 1 1 2 3
MYP 212 İmaj ve Stil Danışmanlığı 1 1 2 3
MYP 214 Bitirme Projesi 3 3 5 8
  Seçmeli 1 1 2 3
  TOPLAM     21 30
                  TOPLAM AKTS 120
SEÇMELİ DERSLER
1. YARIYIL SEÇMELİ DERSLERİ
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
MYP 301 Mesleki Etik 1 1 2 3
MYP 303 Moda Hukuku 1 1 2 3
MYP 305 Tüketici Davranışı 1 1 2 3
MYP 307 İkinci Yabancı Dil 1 1 2 3
MYP 309 Reklamcılık 1 1 2 3
MYP 311 Üretim Yönetimi 1 1 2 3
MYP 313 Halkla İlişkiler 1 1 2 3
MYP 315 Tedarik Zinciri 1 1 2 3
MYP 317 Uluslararası Pazarlama 1 1 2 3
2. YARIYIL SEÇMELİ DERSLERİ
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
MYP 302 Moda Editörlüğü 1 1 2 3
MYP 304 Sergi ve Sunum Teknikleri 1 1 2 3
MYP 306 Görsel Mağazacılık 1 1 2 3
MYP 308 Moda Sosyolojisi 1 1 2 3
MYP 310 Moda Fotoğrafçılığı 1 1 2 3
MYP 312 Moda Tasarımında Makyaj 1 1 2 3
MYP 314 Moda İçin Uygulama Atölyesi 1 1 2 3
MYP 316 Moda ve Lüx Marka Yönetimi 1 1 2 3
 TYYÇ İşletme ve Yönetim Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
5. Düzey (ÖN LİSANS Eğitimi)
    BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
*Kuramsal *Olgusal *Bilişsel    *Uygulamalı Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
BİL1 BEC1 BEC2 YET1 YET2 YET3 YET4 YET5   YET6 YET7 YET8   YET9 YET10
PY1                      
PY2                      
PY3                          
PY4                    
PY5                      
PY6                    
PY7                    
PY8                  
PY9                      
PY10                      
PY11                
PY12          
PY13                
PY14        
PY15        
PY16        
PY17        

 

                                MODA YÖNETİMİ PROGRAMI - ÖNERİLEN YAN DAL DERSLERİ
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
1. YARIYIL
MYP 101 Moda Kültürü ve Tarihsel Gelişimi 2 1 3 5
2. YARIYIL
MYP 102 Moda Araştırmaları ve Trend Takibi 2 1 3 5
MYP 106 Moda Pazarlama 2 1 3 4
MYP 108 Moda Marka Yönetimi 2 1 3 4
3. YARIYIL
MYP 205 Mağazacılık 2 1 3 4
MYP 211 İnovasyon ve Girişimcilik 2 1 3 4
4. YARIYIL
MYP 212 İmaj ve Stil Danışmanlığı 1 1 2 4
  TOPLAM 13 7 20 30