EBYS Otomasyon
faruk-sarac-myo-logo

İş Sağlığı ve Güvenliği

 

İŞ GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI

Öğrenim süresi: 2 Yıl

Puan türü: TYT

Öğrenim dili: Türkçe

PROGRAM HAKKINDA

İş Sağlığı ve Güvenliği Programı'nın amacı, 20.06.012 tarihinde yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki tüm kamu ve özel sektörün ihtiyacı olan İş Güvenliği Uzmanlarını yetiştirmektir. İş Sağlığı ve Güvenliği Programıyla çalışma ortamlarında İş sağlığı ve güvenliği açısından risk değerlendirmesi yapabilecek, periyodik olarak çalışma ortamı denetimi ve gözetimi yaparak iş sağlığı ve güvenliğine aykırı olan durumlar için çözümler üretebilecek, işyerlerinde yapacakları periyodik eğitimler sayesinde işverenleri ve çalışanları doğru ve güvenli çalışma prosesleri ve alışkanları konusunda yönlendirerek sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturabilecek İş Güvenliği uzmanları yetiştirilecektir. 

 

KİMLER KATILABİLİR?

TYT puan türünden 150 ve üstü alan her öğrenci başvurma hakkına sahiptir.

 

PROGRAMIN KAZANIMLARI

 • Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 
 • Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir. 
 • Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır. 
 • Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. 
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir. 
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 
 • Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır. 
 • Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında Eğitim programları düzenleyebilir. 
 • Öğrenciler alanı ile ilgili ve Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır ve uygulanmasına rehberlik eder. 

 

DGS İLE GEÇİŞ YAPILABİLEN LİSANS PROGRAMLARI

 • Acil Yardım ve Afet Yönetimi
 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İşletme
 • İşletme Yönetimi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Sağlık Yönetimi
 • Sosyal Hizmet

 

KARİYER OLANAKLARI

Mezunlar, tüm kamu kurum ve  kuruluşları ile özel sektör işletmelerinde görev alabilirler. Ayrıca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan “İş Güvenliği Uzmanlığı” sınavında  başarılı olmaları halinde, “C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Belgesi” sahibi olabilirler.

 

T.C.

FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU

2019-2020 AKADEMİK YILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI DERS PLANI

Birinci Yarıyıl *

Ders Kodu

Dersin Adı

T

U

UK

AKTS

İSG 101

İş Sağlığı Ve Güvenliğine Giriş

2

0

2

5

İSG 103

İş Güvenliği Mevzuatı I

2

0

2

5

İSG 105

Arama Kurtarma

2

0

2

6

İSG 107

Fiziksel Risk Etmenleri

2

0

2

6

TUD 101

Türk Dili-I

2

0

2

2

AIT 101

Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi-I

2

0

2

2

YAD 101

Yabancı Dil-I

2

0

2

2

 

Seçmeli Ders I

2

0

2

2

Toplam

 

 

22

30

 

İkinci Yarıyıl *

Ders Kodu

Dersin Adı

T

U

UK

AKTS

İSG 102

İş Güvenliği Mevzuatı II

2

0

2

4

İSG 104

İş Sağlığı Ve Güvenliğinde Mesleki Uygulama I

0

8

4

5

İSG 106

Yangın Ve Yangından Korunma

3

0

3

4

İSG 108

Makine Ve Teçhizat

3

0

3

4

İSG 110

İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku

2

0

2

3

TUD 102

Türk Dili-II

2

0

2

2

AIT 102

Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi-II

2

0

2

2

YAD 102

Yabancı Dil-II

2

0

2

2

 

Seçmeli Ders II

2

0

2

2

Toplam

 

 

22

28

 

Ders Kodu

Dersin Adı

T

U

UK

AKTS

STAJ 001

Staj ( 30 İş Günü )

0

0

0

4

 

Üçüncü Yarıyıl *

Ders Kodu

Dersin Adı

T

U

UK

AKTS

İSG 201

Bina Yönetim Sistemleri

2

0

2

3

İSG 203

Ergonomi

2

0

2

3

İSG 205

İşçi Sağlığı Ve Meslek Hastalıkları

2

0

2

3

İSG 207

Uyarı İşaretleri Ve Koruyucu Ekipmanları

2

0

2

3

İSG 209

İş Güvenliği Risk Analizi

4

0

4

5

İSG 211

Yapı İşlerinde İş Güvenliği

3

0

3

4

İSG 213

Acil Durum Yönetimi

3

0

3

4

İSG 215

Kimyasallar Ve Tehlikeleri

2

0

2

3

Toplam

 

 

22

28

 

Dördüncü Yarıyıl *

Ders Kodu

Dersin Adı

T

U

UK

AKTS

İSG 202

Taşıma Ve Depolama

2

0

2

4

İSG 204

İş Güvenliği Eğitim Metotları

2

0

2

4

İSG 206

İş Güvenliği Yönetim Sistemleri

2

0

2

3

İSG 208

İş Sağlığı Ve Güvenliğinde Mesleki Uygulama Iı

0

8

4

5

İSG 210

Biyolojik Ve Psikolojik Risk Etmenleri

2

0

2

4

İSG 212

Elektrik İş Güvenliği

2

0

2

5

İSG 214

Endüstriyel Hijyen

2

0

2

5

Toplam

 

 

22

30

 

Birinci Yarıyıl Seçmeli Dersler

Ders Kodu

Dersin Adı

T

U

UK

AKTS

İSG 301

İletişim

2

0

2

2

İSG 303

İlk Yardım

1

1

2

2

İSG 305

Meslek Etiği

2

0

2

2

İSG 307

Davranış Bilimleri

2

0

2

2

İSG 309

Radyobiyoloji

2

0

2

2

İSG 311

Radyasyondan Korunma

2

0

2

2

İSG 313

Laboratuvar Teknikleri Ve Güvenliği

2

0

2

2

İSG 315

Temel Hukuka Giriş

2

0

2

2

 

 

İkinci Yarıyıl Seçmeli Dersler

Ders Kodu

Dersin Adı

T

U

UK

AKTS

İSG 302

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

2

0

2

2

İSG 304

Çevre Koruma

2

0

2

2

İSG 306

Güncel Kimyasal İlaçlar

2

0

2

2

İSG 308

Sağlıkta Kalite Yönetimi

2

0

2

2

İSG 310

Bilgi Teknolojileri Ve Araçları

2

0

2

2