EBYS Otomasyon
faruk-sarac-myo-logo

Kayıt İşlemleri

ARAMIZA HOŞ GELDİNİZ!

T.C. Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu öğrencisi olma başarısını göstermiş olduğunuzdan dolayı, başta siz olmak üzere, bu başarıyı elde etmenizde ailenizi ve size destek olan tüm yakınlarınızı yürekten kutluyoruz.


Kayıt Günleri

Kayıt işlemlerinizi 19 – 23 Ağustos 2019 tarihleri arasında, 09.30 – 17.00 saatleri arasında aşağıda belirtilen adresimizde gerçekleştirebilirsiniz.

T.C. Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu


Kocanaip Mah. Kaplıca Cad. No:3                                                           
Osmangazi / BURSA 0224 220 54 54                                           

Kroki için tıklayınız
 

Kayıt İşlemleri

 • Yüksekokulumuza kayıt hakkı kazanan adayların, ilan edilen süreler içinde öğrenim ücretlerini ödeyerek ve kayıt için istenen belgelerle birlikte şahsen gelerek kayıt yaptırmaları gerekmektedir. 
 • 18 yaşından büyük olup kendileri gelemeyecek olanların, vekillerinin noter tasdikli vekâletnameleri ile kayda gelmeleri gerekir.
 • Posta yoluyla gönderilen kayıt belgeleri kabul edilmez.
 • Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.
 • Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Ancak aslının getirilmesi suretiyle yüksekokul tarafından onaylı örneği kabul edilir.
 • Kayıt için gerekli koşulları sağlamayanlar ile süresi içinde kayıt işlemlerini tamamlamayanlar, kayıt haklarını kaybederler. Kayıt için gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılan veya bu şartları sonradan kaybeden öğrencilerin kayıtları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

Kayıt İçin İstenen Belgeler

 • Lise Diplomasının Aslı.  Diplomanın aslı henüz temin edilmemişse, yeni tarihli geçici mezuniyet belgesi. Sınavsız geçişle yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemiş olan adayların, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmi belge sunmaları gerekir (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
 • Yerleştirme Sonuç Belgesi. ÖSYM web sitesinden çıktısını alabildiğiniz yerleştirme sonuç belgeniz.
 • Sınav Sonuç Belgesi. ÖSYM web sitesinden çıktısını alabildiğiniz sınav sonuç belgeniz.
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi.  Aslının kayıt sırasında ibraz edilmesi şartıyla; adaylardan nüfus cüzdanlarının arkalı önlü kopyası (sürücü belgesi kabul edilmez)
 • 4 Adet Vesikalık Fotoğraf. 4,5 cm x 6 cm boyutunda, her birinin arkasına TC kimlik no, ad-soyad yazılmış, son altı ay içinde adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş.
 • Kayıt Bilgi Formu. Eksiksiz ve doğru doldurulmuş, imzalanmış.
 • Banka Dekontu.  Banka şubesinden yapılan ödemeler için ücretin ödendiğini gösteren banka dekontu. Banka kartı/kredi kartı ile yapılan ödemelerde tahsilat makbuzu.
 • Askerlik Durum Belgesi. Kayıt hakkı kazananların askerlik durumları e-devlet sistemi aracılığıyla okulumuz tarafından sorgulanacaktır. Hakkında “askerlik şubesine başvurunuz” kaydı bulunan adaylar, bağlı bulundukları askerlik şubelerine yönlendirilecektir. 

Tam burslu kesin kayıt yaptıracak öğrenciler hariç, aşağıdaki durumları nedeniyle öğrenim ücreti indiriminden yararlanmak isteyenlerin durumlarını ilgili belgeleri ile birlikte öğrenci işleri ve muhasebe birimlerine iletmeleri gerekir.

 • Şehit / Gazi Çocukları İndirimi : Durumlarını gösterir belgelerin asılları.
 • Kardeş İndirimi : Vukuatlı nüfus kayıt örneği belgesinin aslı.
 • Yetim İndirimi : Durumlarını gösterir belgelerin asılları.