EBYS MEBİS Faruk Saraç
faruk-sarac-myo-logo

Yandal Öğrenimi

Yandal Öğrenimi

Öğrencinin, anadal programı dışında başka bir ön lisans programı kapsamında belirli bir konuya yönelik izlediği derslerden oluşan sertifika programına “yandal programı” denir.

T.C. Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin ilgi duydukları başka bir ön lisans programı kapsamında belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda ders almak suretiyle, yandal sertifikası alabilmelerine olanak tanımak amacıyla yandal programları açılabilir. Yandal Öğrenimine ilişkin usul ve esaslar, YÖK’ün “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre ve T.C. Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Yandal Yönergesi çerçevesinde yapılır.

 

Yandal Programları
Başvurular
Başvuru Koşulları
Değerlendirme ve Sonuclar
Burslar ve Ücretler
Yandal Devam Koşulları

 

Yandal Programları

 • Moda Tasarımı
 • Moda Yönetimi
 • Grafik Tasarım
 • Dış Ticaret
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım
 • Mimari Restorasyon
 • Aşçılık
 • İç Mekan Tasarımı
 • Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
 • Mimari Restorasyon (İ.Ö.)
 • İç Mekan Tasarımı (İ.Ö.)
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İ.Ö.)

 

Başvurular

Başvurular, doğru ve eksiksiz olarak doldurulmuş başvuru formu ile Öğrenci İşleri Birimine yapılır. 

Öğrenciler, en fazla bir yandal programına başvuru yapabilirler. 2018 – 19 bahar dönemi yandal başvuru – kabul takvimi aşağıdadır.

 

Başvuruların Alınma Son Günü

26 Şubat 2019

Başvuruların Değerlendirilmesi

27 Şubat 2019

Değerlendirme Sonuçlarının Web’de İlan Edilmesi

27 Şubat 2019

Yandal Ders Kaydı

28 Şubat 2019

 

Başvuru Koşulları

1) Öğrenim Süresi: Öğrenci, yandal programına, anadal programının en erken ikinci, en geç üçüncü yarıyılın başında başvurabilir. Diğer üniversitelerden yatay geçiş kayıt yaptıran öğrencilerin, yandal programlarına başvurabilmeleri için anadal programında en az bir dönem öğrenim görmelidirler.

2) Not Ortalaması: Başvuru sırasındaki genel not ortalamasının en az 2.50 olması gerekir.

3) Başarı Durumu: Başvurduğu yarıyıla kadar anadal programına ilişkin aldığı tüm dersleri en az geçer not ile tamamlamış olması gerekir.

Değerlendirme ve Sonuçlar

Başvuru koşullarını sağlayan öğrencilerin değerlendirmesi, başvuru yapılan yandal programının yürütüldüğü program başkanlığı tarafından değerlendirilir ve Yüksekokul Yönetim Kurulunca karara bağlanır

Başvurusu uygun görülen öğrenciler başvuru yaptıkları yandal programına kayıt yaptırarak öğrenim görebilirler.

Değerlendirme sonuçları Yüksekokulumuz web sayfasında ilan edilir.
 

Yandal Öğrenim Ücreti

Yandal öğrenimi yapan öğrencilerden, anadalındaki öğrenim süresi içinde ek ücret alınmaz. Anadalından mezun olduğu halde yandal programını tamamlayamayan öğrencilere Mütevelli Heyet Başkanlığı tarafından belirlenen öğrenim ücreti talep edilebilir.

Yandal Devam Koşulları

Aşağıdaki koşullardan herhangi birini sağlamayan öğrencilerin yandal programından kaydı silinir.

 1. Yandal öğrenimi sırasında anadalprogramı genel not ortalaması 2.30’un altına düşmesi,
 2. Yandal programında üst üste iki yarıyıl ders kaydı yapmaması,
 3. Anadal programından mezun olduğu halde yandal programını tamamlayabilmek için gerekli süreler içinde yandal programını tamamlayamaması.

Yandal programından ayrılan öğrenci yeniden aynı yandal programına kayıt yaptıramaz.

 

Yandal Başvuru formu için tıklayınız.