EBYS Otomasyon
faruk-sarac-myo-logo

Öğrenci Hareketliliği

ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ PROGRAMI

Erasmus+ Staj Hareketliliği programı, Avrupa Birliği’nin Yaşam Boyu Öğrenim Program’larından biridir. Staj Hareketliliği, bir öğrencinin Avrupa Birliği Ortak ülkelerinde veya katılımcı bir Avrupa ülkesinde bulunan bir kuruluşta, üniversite veya akademik merkezde, kendi alanında yaptığı mesleki ve idari çalışma süresidir. Yerleştirmeler öğrencilere işgücü piyasası gereksinimlerine uyum sağlamak, özel beceriler edinmek ve iş deneyimlerini iyileştirmek konusunda yardımcı olur. Staj Hareketliliği süresi en az 2 ay (60 gün), en fazla 12 ay olmalıdır. Öğrenciler staj hareketliliği için çalışmak istedikleri kurumdan kabul mektubu almakla yükümlüdürler. Staj hareketliliği süresi boyunca kalacakları yerin belirlenmesi öğrencilerin sorumluluğundadır. Karşı kurumdan tavsiye alabilirler.

Erasmus+ Staj Hareketliliği programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, bu çalışmalarını zorunlu stajları karşılığında 6 AKTS olarak transfer edebilmektedir.


Erasmus+ Staj Hareketliliği programı 1. Sınıf öğrencilerimiz için en geç 30 Eylül 2019 tarihinde sona ermelidir. Öğrenciler çalışma tarihlerini bu kurala göre belirlemelidirler.


Erasmus+ Staj Hareketliliği programına katılmak isteyen öğrenciler aşağıdaki kuralları takip etmelidirler:

 

KABUL KRİTERLERİ:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları ya da, başka ülkelerin vatandaşı olmakla birlikte Türkiye'de bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olmaları veya ilgili yasalar ve mevzuatlar çerçevesinde Türkiye'de bir işte çalışıyor olmaları veya Türkiye'de yaşıyor olmaları ,
 • Tam zamanlı kayıtlı öğrenci olması (mezun durumunda olan öğrencilerimiz, henüz öğrenciyken başvurularını gerçekleştirirlerse, mezun olduktan sonra 12 aya kadar staj hareketliliği gerçekleştirebilmektedirler)
 • Öğrencinin alttan dersi olması Erasmus+ staj programına başvurmasına mani değildir.
 • Erasmus+ staj programına gitmeden önce programının birinci yılının başarıyla tamamlanmış olması gerekmektedir.
 • Katılacak öğrencilerin minimum AGNO 2,20/4.00 not ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir.

 

BAŞVURU PROSEDÜRÜ:

Öğrenciler Uluslararası İlişkiler Ofisi'ne (Öğr. Gör. İlker Turan, Öğr. Gör. Nur Belkıs Bektaş) aşağıda listelenen belgeler ile başvuruda bulunmalıdır:

 • Başvuru Formu (bir adet vesikalık fotoğraf ile)
 • Avrupa’daki ev sahibi kuruluş tarafından gönderilen Kabul Mektubu*
 • Program Koordinatörü tarafından onaylanan Eğitim Anlaşması
 • CV (İngilizce)
 • Transkript

* Öğrenciler ev sahibi ülkede Avrupa Birliği Kuruluşlarına, AB programlarını yürüten kuruluşlara ve elçiliklere yerleştirilemezler. Kabul mektubu en az bir sayfalık bir mektup şeklinde olmalı ve öğrencinin gün, ay ve yıl olarak hangi aralıklarda görev yapacağı (en az 60 gün), stajyer olarak hangi görevleri üstleneceğini kısaca içermelidir, karşı kurumdan bu şekilde istenmelidir. Taranmış belgeler kabul edilmektedir.


* kabul mektubu içinde bulunması gereken bilgiler için lütfen örnek mektubu inceleyiniz ve kabul alacağınız kurumların hazırlayacağı belgede bu bilgilerin bulunmasını sağlayınız.


BAŞVURU TARİHLERİ:

2018-2019 Akademik Yılı için başvuru tarihleri:  24 Aralık 2018- 11 Ocak 2018 

 

SEÇME KRİTERLERİ

 • AGNO: % 50
 • Dil becerileri: % 50
 • Daha önce aynı eğitim seviyesinde Erasmus Programından faydalanmış olan bir öğrencinin yeni başvurusunda toplam Erasmus puanı 10 puan düşürülür.

 

SEÇİM SÜRECİ:

 • Başvuru belgeleri uygunluk kontrolü yapılacaktır. Uygun olan başvuru sahipleri dil sınavına çağrılacaktır.
 • %50 dil sınavı notu ve %50 not ortalamasından oluşan seçim notuna göre en yüksek puandan en düşük puana doğru, bütçe kontenjanı dahilinde seçim sıralaması yapılacaktır

 

YAZILI DİL SINAVI:

Adaylar BİLGİ İngilizce Hazırlık Programı tarafından hazırlanmış olan İngilizce yazılı dil sınavına katılmak üzere çağrılacaktır. Sınav B2 seviyesinde düzenlenecek ve sınav barajı 55/100 olacaktır. Sınav 19 Nisan 2019 tarihinde düzenlenecektir. (Sınav tarihinde değişiklik yapılabilir. Başvuran öğrencilerin sınav tarihi için faruksarac.edu.tr uzantılı mail adresini takip etmeleri gerekmektedir). İngilizce yazılı sınavına girmeyen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

ÖNEMLİ NOT: 2016/2017 ve 2017 /2018 Akademik Yıllarında Erasmus+ Programı için Erasmus+ İngilizce Dil Sınavına giren öğrencilerimiz, bu bilgiyi merkezimizle paylaşmak koşuluyla sınavdan muaf olacaklardır.

İngilizce Yabancı Dil Yeterlilik Sınavına girmek tüm başvuru sahipleri için zorunludur ve sınava girmeyenlerin mazeretlerinin, mücbir sebepler dahil, kabul edilmeyeceği ihtaren bildirilir.

Seçilen Öğrenciler online dil sınavları ile dil kursu modüllerinden oluşan bir sistem olan ve 6 dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca ve Hollanda dillerinde) hazırlanan OLS sistemine kayıt olmak zorundadırlar. OLS bünyesinde yer alan dil kursu bölümü zorunlu olmayıp, kursu takip etmek isteyen ve dil desteğine ihtiyacı olan öğrencilere kullandırılması beklenmektedir. Hareketlilik öncesi ve sonrasında yapılacak dil sınavları ile dil kursları öğrencilerin öğrenim görecekleri/staj yapacakları dilde olmalıdır. Dil kursu ancak ilk sınavını tamamlayan öğrencilere verilebilmektedir ve azami erişim süresi 6 aydır. Gitmeden önce sınava girmeyen hiçbir öğrenci Erasmus hareketliliğinden faydalanamayacaktır. Döndükten sonra sınava girmeyen öğrencilerin belgeleri tamamlanmamış sayılacaktır. Tüm öğrencilerimizin merkezimiz tarafından belirlenecek ve duyurulacak olan tarihe kadar sınavlarını almaları gerekmektedir. İki sınavını da alan öğrencilere yine online olarak Erasmus final raporu linki iletilecek ve raporu online olarak doldurmaları gerekecektir.

ÖNEMLİ NOT: Öğrencilerimiz, başvuru esnasında belirttikleri e-posta adresleri dikkate alınmaksızın, tüm bilgilendirmeler faruksarac.edu.tr uzantılı e-posta hesaplarından yapılacaktır.

 Erasmus+ Staj Hareketliliği yapacak olan öğrencilerimizin sağlık, kaza ve kişisel sorumluluk maddelerini kapsayan ve seyahat tarihleri için geçerli olan bir sigorta yaptırmaları ve sigorta poliçesinin bir kopyasını belirtilecek tarihe kadar ofise iletmeleri gerekmektedir.

 

HAREKETLİLİK HİBESİ

Hibeler, yurt dışında geçirilen dönemin masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değildir. Öğrencilere yurtdışında bulundukları faaliyet süresi boyunca, yurtdışında olmalarından kaynaklanan ilave masraflara yardımcı olmak üzere Erasmus hibeleri verilir. Bununla birlikte, öğrenciler hibe almaktan feragat da edebilirler.

Hibe tahsis edilemeyen öğrenciler, istedikleri takdirde hibe almaksızın Erasmus öğrencisi olabilirler.

Erasmus+ Staj hareketliliğine ilişkin hibe hesaplamasında kullanılacak yöntem Avrupa Komisyonu tarafından belirlenmiştir. Toplam gün sayısı, staj yapılan kurumun bulunduğu ülke için belirlenen aylık hibe miktarı ile çarpılarak ortalama 1 ayda bulunan gün sayısı olarak baz alınan 30'a bölünür. Elde edilen toplam hibe miktarı, öğrenci için öngörülen hibe miktarıdır ve öğrencinin reel olarak gerçekleştirdiği ve staj yapılan kurumdan imzalı olarak getireceği katılım belgesindeki tarihler hareketlilik sonunda kontrol edilerek, öğrencinin en son hak ettiği hibe hesaplanacaktır.

Bir öğrenci yükseköğrenim yaşamının her seviyesinde (önlisans, lisans, yüksek lisans, doktora) 12'şer ay ve toplamda 36 ay olacak şekilde bir veya bir kaç kez Erasmus+ Öğrenim ve Erasmus+ Staj Hareketliliği hibesi alabilir. Staj hareketliliği hibesi alınmış olması, öğrencinin öğrenim hareketliliği hibesi almasına engel değildir. Öğrencilere her iki faaliyet türünde de  her seviyede iki hareketliliğin toplamı 12 ayı geçmeyecek şekilde hibe verilebilir.

İlk ödeme olarak, öngörülen toplam faaliyet süresine göre hesap edilen toplam hibenin % 80 ‘i ödenir.

İkinci taksit, öğrenim dönemi sonunda, öğrenciye verilen katılım belgesi ve kesin gerçekleşen faaliyet süresi ve öğrencinin başarı ve sorumluluklarını yerine getirme düzeyi dikkate alınarak yapılır. Sorumluluklarını yerine getirmeyen ve/veya başarısız öğrencilerin hibelerinde kesinti yapılması söz konusudur.

2018-2019 Akademik Yılı için tahsis edilen hibe miktarları aşağıdaki gibidir. Bu rakamların yıldan yıla değişiklik gösterebilmekte olup sonraki yıllar için bir emsal teşkil etmemektedir.

Hayat Pahalılığına

Göre Ülke Türleri

 Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Öğrenci

Staj Hibesi (€)

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan,

         600

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye

         400

* 2018 Erasmus Uygulama El Kitabı, Ulusal Ajans Başkanlığınca yayımlanmış olup, hibe tutarları güncellenmiştir.

 

STAJ YERİ BULMA SÜRECİ

Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri ve işletme tanımına uyan diğer kuruluşlar olabilir.

 Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dahil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir. İşletme tanımı; şirketler, yükseköğretim kurumları, araştırma merkezleri, serbest meslek erbabı, aile işletmeleri ve düzenli olarak ekonomik faaliyette bulunan her türlü kuruluşu içerir. Bir kuruluşun, işletme sayılabilmesi için belirleyici unsur tüzel kişiliği değil, ekonomik faaliyette bulunmasıdır. 

 

UYARI: Staj faaliyetinde bulunulacak kurumun yükseköğretim kurumu olması durumunda, yapılacak çalışma akademik anlamda bir öğrenme faaliyeti olmayıp kurumun genel idaresine yönelik birimlerde uygulamalı çalışma deneyimi elde edilmesini kapsamalıdır. Akademik çalışma amaçlı staj faaliyeti gerçekleştirilemez.

Erasmus+ kapsamında yurt dışındaki staj faaliyetleri; en az 2 ay, en fazla 12 ay olarak gerçekleştirilebilir.

 

STAJ YERİ BULMA ARAÇLARI 

Staja yapacak uygun bir yer bulmak için kullanabileceğiniz bazı araçlar aşağıda yer almaktadır.

Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği programına katılmak isteyen öğrencilerimizin staj yerlerini kendileri bulmaları gerekmektedir. Staj yeri ararken yurtdışındaki firmalarla yazışmalarınızda kullanabileceğiniz alttaki taslak e-mail metnini lütfen inceleyiniz. Ayrıca karşı kurumlara e-mail atarken ek olarak CV’nizi ve katıldığınız proje vb gibi ekleri eklemenizde fayda olacaktır.

Seçilen öğrenci için İstanbul Medipol Üniversitesi Erasmus Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan yazılar:

 • Harçsız Öğrenci Pasaportu çıkartmak için yazı
 • Vize başvuru yazısı 

ÖNEMLİ NOT: Erasmus+ staj hareketliliğine başvuruda bulunan öğrencilerimizin en geç 26 Nisan 2019 tarihine kadar belirledikleri staj yerlerini Uluslararası İlişkiler Ofisine yazılı olarak beyan etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde başvuruları geçersiz sayılacaktır.

 

GEREKLİ BELGELER

Bu evraklar eksiksiz olarak teslim edildiğinde hibenin geriye kalan %20'lik pay öğrenciye ödenecektir.

ÖNEMLİ NOT: Hibeli/hibesiz tüm Erasmus öğrencileri İÇİN yukarıdaki işlemler geçerlidir. İki dönem yurt dışında kalacak öğrencilerin belgeleri her dönem için ayrı hazırlamaları gerekmektedir. Öğrencilerin yurt dışında bulundukları süre içinde derslerine veya stajlarına devam etmedikleri ve öğrenci olarak yapmakla yükümlü oldukları sorumluluklarını yerine getirmedikleri tespit edildiğinde öğrencinin aldığı derslerden de başarısız olması durumu dikkate alınarak toplamda yurt dışında kaldığı sürede hak edeceği toplam hibenin % 20'si ödenmez.