EBYS Otomasyon
faruk-sarac-myo-logo

Akademik Teşvik Sistemi

GENEL BİLGİLER

    Bilindiği üzere, Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu’nda görevli öğretim görevlilerine, araştırıcılara; yaptıkları bilimsel çalışmaların ulusal ve uluslararası düzeyde yayınlanmasını teşvik etmek üzere akademik teşvik programı uygulanmaktadır.

    Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu’nda uygulanmakta olan akademik teşvik sistemi başvuruları, başvuru formu doldurularak Akademik Teşvik Komisyonu’na elden yapılmaktadır.

    Yapılan başvurular, akademik teşvik komisyonu tarafından değerlendirilmekte, teşvik tutarları hesaplanarak Müdürlük incelemesine sunulmaktadır. Müdürlük tarafından da uygun görülen başvuruların sahiplerine, ilgili tutarlar maaş hesaplarına havale edilmek suretiyle (maaşa ilave edilerek) ödenmektedir.

    Teşvikler, başvuru yoğunluğuna bağlı olarak aylık olarak değerlendirilebileceği gibi, 2-3 aylık periyodlarla da değerlendirilebilir.

 • Başvurularla ilgili en önemli hususlardan birisi, son 6 ay içerisindeki bilimsel yayınlarınızla / faaliyetlerinizle ilgili teşvik başvurusunda bulunabilirsiniz.

 • Hocalarımız, akademik kadroya atandığı tarihten sonraki yayınları için teşvik başvurusunda bulunabilirler.

 • İlgili yayınlarda ve kongre bildirilerinde kişilerin çalıştığı kurum olarak Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu’nun adının geçmesi gerekmektedir.

 • Kongre teşvik başvurusu kongreden döndükten sonra yapılmaktadır.

 • İlgili makalenin, kitap bölümünün, patent dosyasının, ilgili kongre kapağı ve bildiri özetinin; kongre ulaşım, kayıt ve konaklama harcamalarını gösteren belgelerin fotokopileri ve  elektronik olarak (PDF) cd ortamında teslimleri gerekmektedir. Aksi halde teşvik kapsamına alınmayacaktır.

 • Teşvik başvurunda bulunmak için izleyeceğiniz yol aşağıdaki gibidir.

 1. Web sitesinde yer alan Akademik Teşvik Başvuru formunun indirilip bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurulduktan sonra imzalanması gerekmektedir.

 2. Makale ise makalenin tam metin çıktısını; kitap ise ilgili kitap kapağı, girişi ve bölümünü; kongre bildirisi ise katılım belgesi, bildiri özeti, bilet, kayıt-konaklama gider belgelerinin dosya halinde başvuru formu ekinde teslim edilmesi gerekmektedir.  

 3. Teslim edilen formlar ve belgeler Akademik Teşvik Komisyonu tarafından incelendikten sonra Müdürlük onayına sunulacaktır.

 4. Kabul edilen ve edilmeyen başvurular listesi web sitesinde yayınlanacaktır.

T.C. Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Akademik Teşvik Uygulama Esasları

T.C. Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulunda görevli öğretim elemanları ve araştırıcılar tarafından yapılan bilimsel çalışmaların ulusal ve uluslararası düzeyde yayınlanmasını teşvik etmek üzere aşağıdaki düzenlemelerin yapılması uygun bulunmuştur.

 1. Ulusal hakemli dergilerde yayınlamış özgün makaleler için 0,4x katsayı miktarında ödeme yapılacaktır.

 2. Alan indeksleri kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale için 0,5x katsayı miktarında ödeme yapılacaktır.

 3. SCI-AHCI-SSCI kapsamındaki dergilerde yayınlamış özgün makaleler için aşağıdaki şekilde ödeme yapılacaktır.

Dergi İmpact Faktörü (DİF)

Özgün Makale (SCI-AHCI-SSCI)

0-1

1,0xDİFxKatsayı

1-3

1,2xDİFxKatsayı

3-5

1,3xDİFxKatsayı

5-7

1,4xDİFxKatsayı

7 ve üzeri

1,5x7xKatsayı

 

 1. Aynı dergilerde yayınlanmış vaka takdimi, teknik not ve editöre mektup türünden yayınlara özgün makale için belirlenen ücretin 1/3 ü oranında ödeme yapılacaktır.

 2. İlgili alanda tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanan veya hakem süzgecinden geçtiği kanıtlanan bilimsel ve sanatsal kitaplar (ders kitabı hariç) için 2,5x katsayı miktarında ödeme yapılacaktır.

 3. İlgili alanda tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanan veya hakem süzgecinden geçtiği kanıtlanan bilimsel ve sanatsal kitaplarda bölüm yazarlığı veya editörlük için 1x katsayı miktarında (her kitaba bir kez) ödeme yapılacaktır.

 4. İlgili alanda önde gelen uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanan veya hakem süzgecinden geçtiği kanıtlanan ve yabancı dildeki bilimsel ve sanatsal kitaplar için 5xkatsayı miktarında ödeme yapılacaktır.

 5. İlgili alanda önde gelen uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanan veya hakem süzgecinden geçtiği kanıtlanan uluslararası nitelikte ve yabancı dildeki bilimsel ve sanatsal eserlerde davet üzerine yazılan bölümler, kitap editörlüğü gibi hususlar için 2x katsayı miktarında ödeme yapılacaktır.

 6. Yurtiçi kongrelere bildiri, davetli konuşmacı gibi nedenlerle katılan öğretim elemanlarına kongre katılım ücretleri ile 0,3xKatsayı miktarını geçmeyecek konaklama ve ulaşım bedeli ödenir. Bu şekilde ödemeler senede 2 defadan fazla olamaz.

 7. Yurtdışı kongrelere bildiri, davetli konuşmacı gibi nedenlerle katılan öğretim elemanlarına kongre katılım ücretleri ile 1xKatsayı miktarını geçmeyecek konaklama ve ulaşım bedeli ödenir. Bu şekilde ödemeler senede 2 defadan fazla olamaz.

 8. Kongre ile kongrede yapılacak bildiri ve konuşmanın önem derecesi dikkate alınarak 10 ve 11 inci maddedeki katsayıların iki katını aşmayacak şekilde artırılarak uygulanmasında Meslek Yüksekokulu Müdürü yetkilidir.

 9. T.C. Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu tarafından yapılan çalışmalardan dolayı alınan patentlere 5xKatsayı miktarında ödeme yapılacaktır.

 10. Dergi impact faktörü 2,5 ve üzeri olan SCI, SSCI, AHCI kapsamındaki dergilerde basılması kabul edilen araştırma makaleleri için yayıncılar tarafından talep edilen sayfa başı baskı ve renkli görsel baskı ücreti gibi giderler belgelendirilmesi kaydıyla karşılanır. Açık erişimli dergilerin makale başına aldıkları ücretler ya da makalenin açık erişimli olması için tercihen yapılacak ödemeler bu kapsam dışındadır.

 11. Katsayı 1.100 TL olarak belirlenmiştir. Başvurular MYO Müdürlüğünce oluşturulan Akademik Teşvik Başvuru, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu Yayın tarafından değerlendirilir. Yukarıdaki kriterleri sağlayan bilimsel faaliyetlerde teşvik verilebilmesi için belge üzerinde T.C. Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulunun adının yer alması ve gereklidir. Bununla birlikte son 6 ay içerisindeki bilimsel yayınlar / faaliyetler ile ilgili teşvik başvurusunda bulunulabilinir. Hesaplanan tutarlar net olarak ödenir.

 12. Yazar sıralamasına göre toplam ödeme aşağıdaki tabloya göre dağıtılır. Çok yazarlı yayınlarda sadece T.C. Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu mensubuna ödeme yapılabilir. Kıdemli yazarın sonda yer aldığı durumlarda yazar sayısına bakılmaksızın diğer oranlardan bağımsız olarak kıdemli yazara % 30 oranında ödeme yapılır.

Eserdeki Yazar Sayısı

 1. İsim

%

 1. İsim

%

 1. İsim

%

 1. İsim

%

1 Yazarlı

80

 

 

 

2 Yazarlı

60

40

 

 

3 Yazarlı

50

30

20

 

4 Yazarlı

40

30

15

15

 

 

 

MAKALELER

1. Soru: Hangi makalelerim için teşvik alabilirim?

1. Cevap: Son altı ay içerisinde yayınlanan; özgün araştırma makaleleriniz, derleme yazılarınız, vaka takdimleriniz, editöre mektuplarınız, teknik notlarınız, short communication türünden yazılarınız için teşvik alabilirsiniz.

2. Soru: Makalelerin ne tür dergilerde çıkması gerekmektedir?

2. Cevap: SCI, SSCI, AHCI, alan indeksli ya da ulusal hakemli dergilerdeki makaleleriniz için teşvik alabilirsiniz. Hakem süzgecinden geçmeyen popüler dergilerdeki yazılar için teşvik ödenmemektedir.

3. Soru: Makale teşviği alabilmem için kaçıncı yazar olmam gerekir?

3. Cevap: Genel olarak ilk 4 isim içerisinde olmanız gerekmektedir. Fakat corresponding author (kıdemli yazar) için ilk 4 isim sınırlaması yoktur. Sonda da olsalar teşvikten faydalanabilirler.

4. Soru: Makale için teşvik tutarları hesaplanırken hangi kriterler ve katsayılar dikkate alınmaktadır?

4. Cevap: Burada hesaplanan tutarlar, bir makale için toplam teşvik tutarlarıdır. Yazar sırası ve katsayı tablosu aşağıdaki gibidir.

Eserdeki Yazar Sayısı

 1. İsim

%

 1. İsim

%

 1. İsim

%

 1. İsim

%

1 Yazarlı

80

     

2 Yazarlı

60

40

   

3 Yazarlı

50

30

20

 

4 Yazarlı

40

30

15

15

DİF: dergi impact faktörü

Dergi İmpact Faktörü (DİF)

Özgün Makale (SCI-AHCI-SSCI)

0-1

1,0xDİFxKatsayı

1-3

1,2xDİFxKatsayı

3-5

1,3xDİFxKatsayı

5-7

1,4xDİFxKatsayı

7 ve üzeri

1,5x7xKatsayı

    Ulusal hakemli dergilerde yayınlamış özgün makaleler için 0,4x katsayı miktarında ödeme yapılacaktır.

    Alan indeksleri kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale için 0,5x katsayı miktarında ödeme yapılacaktır.

Aynı dergilerde yayınlanmış vaka takdimi, teknik not ve editöre mektup türünden yayınlara özgün makale için belirlenen ücretin 1/3 ü oranında ödeme yapılacaktır.

5. Soru: Makaleler değerlendirilirken kullanılan impact faktörler nereden kontrol edilmektedir?

 1. Cevap:  Thomson Reuters sitesinden her sene açıklanan,  güncel journal citation reports verileri dikkate alınmaktadır. Şu an 2017 impact factor’ler mevcuttur.

6. Soru: Makalem dergi tarafından kabul edildi, fakat henüz yayınlanmadı, teşvik alabilir miyim?               

6.    Cevap:    Makaleniz yayınlanıp,    internetten de taranabilir/erişilebilir olduğunda teşviğe

başvurabilirsiniz.                                                   

7. Soru: Birçok dergide hakemlik ve editörlük yapıyorum. Bu faaliyetlerim için teşvik veriliyor mu?

7. Cevap: Hayır, dergi editörlüğü ve hakemliği teşvik kapsamında değildir. Fakat kitap editörlüğü için teşvik alabilirsiniz.                                                                   

8. Soru: SCI, SSCI, AHCI kapsamındaki makalelerim için, yayıncı tarafından talep edilen sayfa başı baskı ve renkli görsel baskı ücreti teşvik kapsamında mıdır?                                                               

8. Cevap: Evet, ancak impact faktörü 2.5 ve üzeri olan makaleleriniz için bunu belgelemek kaydıyla talep edebilirsiniz. Açık erişimli dergilerin makale başına aldıkları ücretler ve makalenin açık erişimli olması için tercihen yapılacak ödemeler bu kapsam dışındadır. Yine native speaker editing ücreti de teşvik kapsamı dışındadır.                                                                               

9.  Soru:  Eksik belge yüzünden daha önce reddedilen teşvik başvurum,  belgeyi yüklersem yeniden değerlendirme kapsamına alınabilir mi?   

9.  Cevap:  Evet,  eksikleri tamamlarsanız,  yeniden değerlendirilebilir,  ancak bunun için yeniden başvuru formu doldurmanız gerekmektedir.

KONGRELER:                                                                                       

1. Soru: Kimler kongre teşvikinden faydalanabilir?

1.   Cevap:   Öğretim görevlilerimize kongre desteği verilmektedir.                                                               

2. Soru: Kongre desteği için, senede bir sayı sınırlaması var mıdır?               

2. Cevap: Evet, senede en fazla 2 yurt içi, 2 yurt dışı sınırlaması bulunmaktadır.                                                           

3. Soru: Kongreye gitmeden önce teşvik alabilir miyim?                                       

3. Cevap: Kongre dönüşünde başvuru formu doldurarak başvurabilirsiniz.                                       

4. Soru: Bir kongre için, tek bir bildiriyle birden fazla kişi teşvik alabilir mi?                                   

4. Cevap: Hayır, tek bildiriyle sadece bir kişi teşvikten faydalanabilir. Aynı kongreye birden fazla bildiriyle katılma durumunda, bildiri sayısı kadar Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu mensubu kişi teşviklerden faydalanabilir. Bir kişi, birden fazla bildiriyle katılırsa bu durum alacağı teşvik miktarını artırmaz, bir bildirisi esas alınarak kongre teşviki verilecektir.                                              

5. Soru: Kongre için hangi miktarlarda ödeme yapılıyor ve bu neleri kapsıyor?                       

5.  Cevap:  Yurtiçi kongreler için:  Kongre kayıt ücretinin tamamı ve ilaveten 0.3 x katsayıyı geçmeyecek tutardaki (konaklama + ulaşım) bedeli ödenmektedir. Yurt dışı kongreler için ise: Kongre kayıt ücretinin tamamı ve ilaveten 1 x katsayıyı geçmeyecek tutardaki (konaklama + ulaşım) bedeli ödenmektedir. Güncel katsayı şu an 1,100 TL’dir. Tüm harcamalar belgelenmeli ve belgeler başvuru formu ile teslim edilmelidir.                                

6. Soru: Kongreye gitmedim, ama ismim geçiyor. Teşvik alabilir miyim?                                       

6. Cevap: Hayır, kongreye katılmanız gerekmektedir, teşvik bildiriye değil, kongre harcama tutarlar esas alınarak verilmektedir.                               

7. Soru: Yapılan bildirinin sözlü ya da poster olması fark eder mi?                   

7. Cevap: Hayır, fark etmez her ikisi de teşvik kapsamındadır.                                                                                               

KİTAPLAR:

1. Soru: Hangi kitaplar için teşvik alabilirim?

1.Cevap: İlgili alanda önde gelen ulusal / uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanan veya hakem süzgecinden geçtiği kanıtlanan; bilimsel ve sanatsal kitaplar için teşvik alabilirsiniz. Ders kitapları/notları teşvik kapsamı dışındadır. Teşvikler kitap başına bir defa verilmektedir.

2.Soru: Kitaplar için hangi teşvik katsayıları uygulanmaktadır?

2.Cevap: Ulusal yayınevleri tarafından yayınlanan kitaplar için; eğer kitabın tamamını kendiniz yazdıysanız 2.5 x katsayı miktarında teşvik alabilirsiniz. Tamamını değil de kitabın bir veya birkaç bölümünü yazdıysanız 1 x katsayı miktarında teşvik alabilirsiniz. Çok sayıda bölüm yazmanız durumunda da tek bir bölüm için başvuruda bulunabilirsiniz. Çünkü her bir kitap için yalnızca bir sefer teşvik verilmektedir.

    Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanan yabancı dildeki kitaplar için; eğer kitabın tamamını kendiniz yazdıysanız 5 x katsayı miktarında teşvik alabilirsiniz. Tamamını değil de kitabın bir veya birkaç bölümünü yazdıysanız 2 x katsayı miktarında teşvik alabilirsiniz.

3. Soru: Kitap editörlüğü için teşvik alabilir miyim?

3. Cevap: Evet alabilirsiniz. Ulusal yayınevleri tarafından yayınlanan kitapların editörlüğü için 1 x katsayı miktarında; uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanan yabancı dildeki kitapların editörlüğü için ise 2 x katsayı miktarında teşvik alabilirsiniz.

4. Soru: Bir kitap için hem editörlük hem de bölüm yazarlığı ücreti alabilir miyim?

4.Cevap: Hayır, bir kitap için ya editörlük teşviki ya da bölüm yazarlığı/kitap yazarlığı teşviki için başvuruda bulunabilirsiniz.

5. Soru: Kitap bölümünü tek başıma yazmadım. Birkaç yazar beraber yazdık. Alacağım teşvik

düşecek midir?

5.    Cevap: Evet, bölümü yazan kişi sayısı ve sırası dikkate alınarak tutar ona göre hesaplanmaktadır.

Eserdeki Yazar Sayısı

 1. İsim

%

 1. İsim

%

 1. İsim

%

 1. İsim

%

1 Yazarlı

80

     

2 Yazarlı

60

40

   

3 Yazarlı

50

30

20

 

4 Yazarlı

40

30

15

15

 

PATENTLER:

Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu’nda yapılan çalışmalar neticesinde alınan patentler için, 5 x katsayı miktarında ödeme yapılmaktadır.

Başvuru Formu'nu indir.

İstenen Belgeler Şablonu'nu indir.