EBYS Otomasyon
faruk-sarac-myo-logo

Aşçılık (Gastronomi)


Öğrenim Süresi: 2 yıl
Puan Türü: TYT
Öğrenim Dili: Türkçe

 

PROGRAM HAKKINDA

Aşçılık (Gastronomi) Programı otel, lokanta, yemek fabrikası, fast-food, pastane vb. yerlerde yiyecek-içecek hazırlayan ve sunumunu sağlayan, koku ve tat alma duyusu gelişmiş, çabuk ve düzenli çalışabilen, dikkatli ve titiz, sorumluluk duygusu yüksek, hijyen ve sağlık konularına dikkat eden, yurt içi ve yurt dışı yiyecek içecek işletmelerinde aranan insan gücü yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

 

KİMLER KATILABİLİR?

TYT Puan Türünden 150 ve üstü alan her öğrenci başvurma hakkına sahiptir olacak.

 

PROGRAMIN KAZANIMLARI

 • Aşçılık mesleğinin temel kavramlarını ve kuramlarını anlama becerisini kazanır.
 • Menü planlama, pişirme yöntemleri, dünya mutfakları, yöresel mutfaklar gibi çeşitli konularda bilgi ve yöntem sahibi olma ve bu bilgi ve yöntemleri mesleki gelişime yönelik kullanabilir.
 • Turizm sektörü hakkında genel bilgi sahibi olur ve bu bilgileri çalışma hayatında kullanır.
 • Aşçılık mesleğinin temel kavramlarını ve kuramlarını kullanarak yiyecek-içecek sektörü ile ilgili olguları açıklama ve analiz etme becerisi kazanır.
 • Yiyecek içecek terminolojisine hâkim olur.
 • Sosları hazırlayabilmek ve bunları kullanarak yeni lezzetler oluşturabilir.
 • Türk mutfağının inceliklerine hâkim olmak ve Türk yemeklerini hatasız hazırlayabilir.
 • Yöresel mutfak bilgisine ve uygulama becerisine sahip olur.
 • Değişik ülke mutfaklarının yemeklerini hazırlayabilir.
 • Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte alanı ile ilgili yazışmaları yapar, bilgi depolar.
 • Otel işletmelerinin temel faaliyet konuları ile ilgili bilgi ve beceriye sahip olur.
 • Yeterli seviyede yabancı dil bilgisi, anlama ve konuşma becerisine sahip olmak, alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilir.
 • Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli mesleki bilgilere sahip aşçılar olarak takım çalışması yürütebilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilir.
 • Konuklarla ilgili problem çözme ve bilgi verme yeteneklerini geliştirir ve iyi iletişim kurabilir.
 • Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilmek hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilir.
 • Etkili iletişim kurma tekniklerine hakim olur.

 

DGS İLE GEÇİŞ YAPILABİLEN LİSANS PROGRAMLARI

 • Aile ve Tüketici Bilimleri
 • Beslenme ve Diyetetik
 • Gastronomi
 • Gastronomi ve Mutfak Sanatları
 • Mutfak Sanatları ve Yönetimi
 • Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği 

 

KARİYER OLANAKLARI

Aşçılık programı mezunlarımız aşağıdaki alanlarda çalışabilirler:

 • Oteller,
 • Turistik tesisler,
 • Catering firmaları,
 • Restaurantlar,
 • Pastacılık sektörü,
 • Yiyecek içecek işletmeleri,
 • Ağırlama sektörü,
 • Gıda fabrikaları,
 • Aşçılık eğitimi veren kurumlar,
 • Özel veya resmi kurumların mutfakları.

PROGRAMIN GEÇMİŞİ

Program 2016 yılında T.C. Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu bünyesinde, mesleki eğitim ön planda tutularak ve uygulama ağırlıklı bir yöntemle eğitim-öğretim vermeye başlamıştır.
Program sektörün ihtiyacı olan  aşçılık mesleğini yapabilecek gerekli bilgi ve beceri ile donatılmış, gelişime açık, araştırmacı ,yaratıcı, çağın gerektirdiği  teknolojiiyi  kullanabilen, insan ve çevre  sağlığına önem veren,   mesleki yabancı dil bilgisine sahip, iş hayatını pratik etmiş bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
 

VERİLEN DERECE

120 AKTS’li program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Aşçılık Ön Lisans derecesine sahip olunur.
 

DERECENİN DÜZEYİ

Ön Lisans
 

KABUL VE KAYIT KOŞULLARI

Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması gerekmekle birlikte tüm kabul ve kayıt koşulları YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.
 

YETERLİLİK KOŞULLARI VE KURALLARI

Aşçılık  alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünün başarıyla tamamlanması, genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması ve 60 iş günü olacak şekilde zorunlu stajın başarılı bir şekilde tamamlanması gerekir.

 PROGRAM PROFİLİ

Aşçılık (Gastronomi) Programı otel, lokanta, yemek fabrikası, fast-food, pastane vb. yerlerde yiyecek-içecek hazırlayan ve sunumunu sağlayan, koku ve tat alma duyusu gelişmiş, çabuk ve düzenli çalışabilen, dikkatli, sorumluluk duygusu yüksek, hijyen ve sağlık konularına dikkat eden, girişimci, yaratıcı, aktif iletişim kurabilen, özgüven sahibi, mesleki yabancı dil ve terimlere hâkim, nitelikli ve lider aranılan  bireyler  yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Aşçılık  Programı, lise öğrenimi sonrasında iki yıllık ön lisans eğitimi vermektedir. Programa yaklaşık 30 öğrenci alınmaktadır. Öğrenciler, programda bulunan tüm zorunlu dersleri almak ve geçmek zorundadır. Aşçılık programı  ile öğrencilere Gastronomi Tarihi ve Terminolojisi , Menü Planlama,Gıda  Teknolojisi,Yiyecek Hazırlama Teknikleri ve Uygulaması,Türk ve Dünya  Mutfağı Pastacılık, Girişimcilik ,İşletme konularında sektörün istediği kapsamda güncel bilgiler  verilmektedir. Bunun yanında paneller, teknik dersler, seminerler, kariyer günleri, araştırmalar,yarışmalar,işletmelere teknik geziler, öğrenci kulüp etkinlikleri ve zorunlu staj deneyimi ile öğrencilerin kazandıkları bilgileri pratiğe dönüştürülmeleri sağlanmaktadır.

Eğitimler; mutfak  atölyesi, otel ve restaurant  mutfakları , konferans salonu, kütüphane, ve teknolojik donanıma sahip (projeksiyon, internet bağlantısı) sınıflarda verilmektedir.

Bu program ile bu ihtiyacın karşılanmasının yanı sıra sahip olduğumuz gastronomi mirasının korunması, yemek kültürümüzün geliştirilmesi, gastronominin turizm alanına vereceği katkıların arttırılması, yeme-içme hizmetlerinin iyileştirilmesi gibi birçok alanda da önemli adımların atılması için çalışmalar yapılacaktır.

Öğrencilerin mezun olabilmesi için en az 2.00 ortalamaya sahip olması şartı aranmaktadır. Aşçılık programı Mezunlarımız, Açıköğretim Fakültesi’nin veya Dikey Geçiş Sınav ile diğer üniversitelerin lisans programlarında öğrenim görebilirler.


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
 

 • Aşçılık mesleğinin temel kuramlarını anlama becerisini kazanır.
 • Menü planlama, pişirme yöntemleri, dünya mutfakları, yöresel mutfaklar gibi çeşitli konularda bilgi ve yöntem sahibi olma ve bu bilgi ve yöntemleri mesleki gelişime yönelik kullanabilir.
 • Turizm sektörü hakkında genel bilgi sahibi olur ve bu bilgileri çalışma hayatında kullanır.
 • Aşçılık mesleğinin temel kavramlarını ve kuramlarını kullanarak yiyecek-içecek sektörü ile ilgili olguları açıklama ve analiz etme becerisi kazanır.
 • Yiyecek içecek terminolojisine hâkim olur.
 • Temel sosları ve türevlerini  hazırlayabilir ve bunları kullanarak yeni lezzetler oluşturabilir.
 • Türk mutfağının inceliklerine hâkim olur ,Türk yemeklerini hatasız hazırlayabilir.
 • Yöresel mutfak bilgisine ve uygulama becerisine sahip olur.
 • Değişik ülke mutfaklarının yemeklerini hazırlayabilir.
 • Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte alanı ile ilgili yazışmaları yapar, bilgi depolar.
 • Otel ve restaurant  işletmelerinin temel faaliyet konuları ile ilgili bilgi ve beceriye sahip olur.
 • Yeterli seviyede yabancı dil bilgisi, anlama ve konuşma becerisine sahip olmak, meslek alanıyla ilgili uluslar arası literatürü izleyebilir.
 • Hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun yiyecek hazırlama ve mutfak planlama bilgi ve becerisine sahip olur.
 • İş güvenliği kurallarına uyar ve mutfakta iş güvenliği kurallarını alır
 • Mutfak planlama ve organizasyonu bilgi ve becerisine sahip olur.
 • Pastacılık ürünlerini hazırlayabilir.
 • Mutfakta yeni ürünler hazırlama becerisine sahip olur.
 • Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli mesleki bilgilere sahip aşçılar olarak takım çalışması yürütebilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilir.
 • Konuklarla ilgili problem çözme ve bilgi verme yeteneklerini geliştirir ve iyi iletişim kurabilir.
 • Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilmek hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilir.
 • Etkili iletişim kurma tekniklerine hakim olur.


ÇALIŞMA ALANLARI
 

 Aşçılık alanında yükseköğretim düzeyinde (ön lisans) verilecek eğitim ile turizm ve yeme-içme sektörlerinin istihdam ihtiyacının karşılaması da hedeflenmektedir. Önlisans düzeyinde aşçılık eğitimi alarak mezun olan genç bireyler, “Aşçı” unvanını kazanarak; kamu kurumlarında, turistik belgeli işletmelerde, restaurantlarda, yemek fabrikalarında (catering şirketlerinde), uçak-gemi-tren-otobüs-hastane mutfaklarında; otel mutfaklarında (Executive Chef, Sous chef, Chef de Partie, Dömi Chef de Partie, Chef Saucier, Chef Poissonier, Chef Entremetier, Chef Potager, Chef Rötisseur, Chef Garde-manger, Chef Hors d’oeuvrier, Chef Patissier, Chef Tournant, Commis, Bouchier, Regimiere, Cuisinier de breakfast, Glacier,  Boulanger vb rütbelerde;) araştırma şefi (test aşçısı), mutfak bilimcisi, yiyecek içecek müdürü, yemek tedariki yöneticisi, mutfak yöneticisi, restaurant denetçisi-koordinatörü, restaurant müdürü vb kadrolarda çalışabilirler.

Ayrıca yemek araştırmacısı, yemek yazarı, gıda işleyicisi, yemek stilisti, yemek mimarı, menü geliştirici, tarif geliştirici, yiyecek-içecek eğiticisi vb isimler altında da topluma hizmet edebilmekte ve  mesleki kariyerlerine  yön verebilmektedirler.

ÜST DERECE PROGRAMLARA GEÇİŞ

      Aşçılık  Programı Mezunları, Açık öğretim Fakültesi’nin bölümleri ile ilgili lisans programlarına kayıt yaptırarak eğitimlerine devam edebilirler veya Dikey Geçiş sınavından geçerli not almaları koşuluyla diğer üniversitelerin lisans programlarında öğrenim görebilirler. Bu programlar;

Gastronomi,   Aşçılık, Aile ve Tüketici Bilimleri, Beslenme ve Diyetetik, Gastronomi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Mutfak Sanatları ve Yönetimi, Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği 

 SINAVLAR, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
 

Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için teorik derslerin %70´ine ve uygulamaların en az % 80’ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuar sınavı, küçük sınav gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için o yarıyıla ait not ortalamasının (ANO) en az 2.00 olması gerekir.
 

MEZUNİYET KOŞULLARI
 

Programı başarıyla tamamlamak için mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 60 işgünü olacak şekilde zorunlu stajı (Staj Yönetmeliği gereği, staj başarı notu 65’dir) başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

T.C. FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU

2017-2018 AKADEMİK YILI – AŞÇILIK PROGRAMI DERS PLANI

 

1.YARIYIL

DERS KODU

DERS ADI

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

GST 101

Yiyecek Hazırlanma Teknikleri ve Uygulaması  I

1

4

5

6

GST 103

Gastronomi Tarihi ve Terminolojisi

2

0

2

4

GST 105

Gıda Teknolojisi

2

0

2

4

GST 107

Gıda Hijyeni ve Mesleki Etik

2

0

2

4

GST 109

İşletme Bilgisi

2

1

3

3

TUD 101

Türk Dili I

2

0

2

2

AIT 101

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

2

0

2

2

YAD 101

Yabancı Dil I

2

0

2

2

 

TOPLAM

 

 

20

27

 

2.YARIYIL

DERS KODU

DERS ADI

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

GST 102

Yiyecek Hazırlama Teknikleri ve Uygulaması  II

1

4

5

6

GST 104

Mutfak Planlaması ve Organizasyonu

1

1

2

4

GST 106

Menü Planlama

1

1

2

3

GST 108

Türk Mutfağı

1

3

4

5

GST 110

Turizm Endüstrisine Giriş

2

0

2

3

TUD 102

Türk Dili II

2

0

2

2

AIT 102

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

2

0

2

2

YAD 102

Yabancı Dil II

2

0

2

2

 

 TOPLAM

 

 

21

27

 

DERS KODU

DERS ADI

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

STAJ 001

Staj ( 60 iş günü )

0

0

0

6

 

3.YARIYIL

DERS KODU

DERS ADI

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

GST 201

Yiyecek Hazırlama Teknikleri ve Uygulaması III

1

4

5

6

GST 203

Yöresel Mutfaklar

1

3

4

5

GST 205

Yiyecek İçecek Yönetimi ve Maliyet Kontrolü

1

1

2

3

GST 207

Konuklarla İletişim

2

0

2

3

GST 209

Kalite Yönetim Sistemleri

1

1

2

3

GST 211

Girişimcilik

2

1

3

4

GST 213

Mesleki Yabancı Dil I

1

1

2

2

 

Seçmeli

1

1

2

3

 

TOPLAM

 

 

22

29

 

4.YARIYIL

DERS KODU

DERS ADI

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

GST 202

Pasta Yapım Teknikleri ve Uygulaması

1

4

5

7

GST 204

Dünya Mutfakları

1

2

3

5

GST 206

Ekmek Üretim Teknikleri

1

2

3

5

GST 212

Bitirme Projesi

1

3

4

6

GST 208

İş Sağlığı ve Güvenliği

1

1

2

3

GST 210

Mesleki Yabancı Dil II

1

1

2

2

 

Seçmeli

1

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

21

31

 

SEÇMELİ DERSLER

DERS KODU

DERS ADI

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

GTS 301

Otel İşletmeciliği

1

1

2

3

GST 302

Moleküler Mutfak

1

1

2

3

GST 303

Yiyecek - İçecek Servisi

1

1

2

3

GST 304

Et ve Et Ürünleri

1

1

2

3

GST 305

Ziyafet Servis Yönetimi

1

1

2

3

GST 306

Süt ve Süt Ürünleri

1

1

2

3

GST 307

Hizmet Pazarlaması

1

1

2

3

GST 308

Pastane Ürünleri ve Çikolata

1

1

2

3

GST 309

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

1

1

2

3

GST 310

Yenilebilir Endemik Bitkiler

1

1

2

3

GST 311

İnsan Kaynakları Yönetimi

1

1

2

3

GST 312

Deniz Mahsulleri

1

1

2

3

GST 313

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

1

1

2

3

GST 314

Özel Durumlarda Beslenme

1

1

2

3

GST 315

İlk Yardım

1

1

2

3

GST 316

İçecek Kültürü ve Teknoloji

1

1

2

3

GST 317

Çevre Koruma

1

1

2

3

GST 318

Mutfakta Güzel Sanatlar

1

1

2

3

GST 319

Yemek Stilistliği ve Fotoğrafçılık

1

1

2

3

GST 320

Yabancı Dil İtalyanca

1

1

2

3

GST 321

Yabancı Dil Fransızca

1

1

2

3

GST 323

Yabancı Dil İspanyolca

1

1

2

3

 

     

 

 

 

TYYÇ Kişisel Hizmetler Temel Alanı Yeterlilikleri (Mesleki Ağırlıklı)
5. Düzey (ÖN LİSANS Eğitimi)
  BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
*Kuramsal *Olgusal *Bilişsel    *Uygulamalı Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
BİL1 BEC1 BEC2 YET1 YET2 YET3 YET4 YET5   YET6 YET7 YET8   YET9 YET10
PY1          
PY2          
PY3          
PY4          
PY5            
PY6            
PY7              
PY8            
PY9            
PY10          
PY11          
PY12          
PY13          
PY14          
PY15            
PY16              
PY17              
PY18              
PY19              
PY20                              
PY21              

 

YAN DAL DERSLER

DERS KODU

DERS ADI

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

1.YARIYIL

 

 

 

 

 

GST 101

Yiyecek Hazırlama Teknikleri ve Uygulaması  I

1

4

5

6

GST 105

Gıda Teknolojisi

2

0

2

4

2. YARIYIL

 

 

 

 

 

GST 108

Türk Mutfağı

1

3

4

5

3. YARIYIL

 

 

 

 

 

GST 201

Yiyecek Hazırlama Teknikleri ve Uygulaması  III

1

4

5

6

4.YARIYIL

 

 

 

 

 

GST 204

 Dünya Mutfakları

1

2

3

5

GST 206

Ekmek Üretim Teknikleri

1

2

3

5

 

 

 

 

22

31

 


 

 Faruk sarac tasarım meslek yüksek okulu aşçılık programı  

         OLARAK KAZANDIĞIMIZ   ödülLER

YARIŞMA ADI

YARIŞMA KATEGORISI

ÖDÜL

ÖDÜL ALAN ÖĞRENCILERIMIZ

15. İstanbul Gastronomi Festivali 2016

Yılın En İyi Üniversitesi

Gümüş Madalya

Muhammedcan ŞAŞKIN

Berna YILMAZ

Berkay SÜREYYA

Çisilcan ESTİK

 

Üniversitelerarası Pratik Ekip Yarışması

Gümüş Madalya

  Elçin  YENER

  Muhammedcan   ŞAŞKIN

  Deniz BALLISOY

Modern Türk Mutfağı Ekip Yarışması

 Gümüş Madalya

Muhammedcan ŞAŞKIN

 Aslıhan LATİFOĞLU

Caner SENTÜRK

Üniversite Düzeyi   Ana Yemek Yarışması 

Gümüş Madalya

Muhammedcan ŞAŞKIN

Üniversite Düzeyi   Pizza Yarışması 

Gümüş Madalya  

Muhammedcan ŞAŞKIN

Yılın Altın Genç Şefi

Bronz Madalya    

Muhammedcan ŞAŞKIN

Kaz Dağları Yemek Yarışması 2017

Yılın Altın Genç Şefi

Altın Madalya

Altın Kupa

Muhammedcan ŞAŞKIN

 Yılın En iyi Üniversitesi

Altın Madalya

Altın Kupa

 Berkay SÜREYYA,

 Elçin YENER,

 Dilara BAYRAKTAR

Yılın En iyi Üniversitesi

 Gümüş Madalya
 

 Numan BÜYÜKYANBOLU ,

Caner SENTÜRK

Muhammedcan ŞAŞKIN

Restaurant Tatlı Tabağı

 Gümüş Madalya

Numan BÜYÜKYANBOLU ,

 

Bolu Mutfak Günleri 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

Yılın En iyi Üniversitesi

Altın Madalya

Altın Kupa

Berkay SÜREYYA

Safak SENOL

Numan  BÜYÜKYANBOLU

Balık Yemeği Yarişması

Altın Madalya

Berkay Süreyya

Restaurant Tatlı Tabağı

Gümüş Madalya

Numan BÜYÜKYANBOLU

Alanya Altın Kepçe Yemek Yarışması 2017

 Balık Yemeği Yarişması

Gümüş Madalya

Anıl YILMAZ

 

Ana Yemek Yarışması

Gümüş Madalya

Anıl YILMAZ

Restoran Tatlı Tabağı Yarışması

Gümüş Madalya

Anıl YILMAZ

 1. Bugad Ulusal Kestaneli Yemekler Yarışması 2017

 Genç Profesyoneller Modern Türk Mutfağı 

Altın  Madalya

Görkem CÜLÜ

Gani GÜÇLÜ

Muhammedcan ŞAŞKIN

16. İstanbul Gastronomi Festivali 2017

Üniversitelerarası Modern Türk Mutfağı Yarışması

Altın Madalya

Arzu ASAN

Beyzanur ÖZÇELİK

Hande CANAL

Gençler Pratik Ekip Yarışması

Gümüş Madalya

 Aslıhan LATİFOĞLU

 Berna YILMAZ

 Elçin YENER

Yılın En İyi Üniversitesi

Gümüş Madalya

 Kaan ŞEKER

 Şafak ŞENOL

Berkay SÜREYYA

En İyi Aşk Yemeği

Gümüş Madalya

Damla ŞİMŞEK

Melih MANGIR

Gençler Pratik Ekip Yarışması               

Gümüş Madalya

Gani GÜÇLÜ

Muhammedcan ŞAŞKIN

İsmail Mert GİDER

Üniversitelerarası Ana Yemek Yarışması

Bronz Madalya

İsmet DEVECİOĞLU

 Üniversite Düzeyi Restaurant   Tatlı Tabağı

Bronz Madalya

Numan BÜYÜKYANBOLU

2.BUGAD Yemek Yarışması 2018

Modern Türk Mutfağı

Gümüş Madalya

Tuğçe GACEMİR

Gürolcan ELVEREN

Barış SEVİK