EN OTM. GİRİŞ EBYS
GİT

BURSA YERLEŞKESİ

GRAFİK TASARIMI


 

 

Öğrenim Süresi: 2 yıl
Puan Türü: YGS-5
Öğrenim Dili: Türkçe

 

PROGRAM HAKKINDA

Program 2012 yılında T.C. Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu bünyesinde, mesleki eğitim ön planda tutularak ve uygulama ağırlıklı bir yöntemle eğitim-öğretim vermeye başlamıştır. Program öncelikle ulusal düzeyde grafik ürünlerin üretimi doğrultusunda işlevsel ve estetik olan uygulamaları irdeleyerek grafik tasarım konularında araştırma ve incelemeler yapabilen, yüzleştiği grafik tasarım problemini çözebilen, teknolojinin sunduğu donanım ve yazılımları etkin şekilde kullanabilen tasarımcılar yetiştirmektir. Ayrıca, ticari ya da sosyal içerikli problem çözümüne yönelik duygu ve düşüncelerini grafik simgelere indirgeyerek ifade edebilen, sanatı ve bilimi tasarım amaçlarının gereklilikleri doğrultusunda özümseyerek özgün tasarımlar üretebilen bireyler yetiştirmek programın amaçlarından biridir.

 

KİMLER KATILABİLİR?

YGS-5 Puan Türünden 150 ve üstü alan her öğrenci başvurma hakkına sahiptir.

 

PROGRAMIN KAZANIMLARI

 • Tasarım kavram, ilke ve teorilerini tanır.
 • Sanatsal, kültürel, estetik gelişim ve etkilerini tarihsel ve çağdaş sanat ve tasarım ürünleri üzerinden değerlendirir.
 • Türkçe ve mesleki yabancı dili kullanarak uluslararası platformlarda sözlü ve yazılı anlatıma dayalı iletişim kurar.
 • Elle çizim-boyama yapar.
 • Fotoğraf çeker.
 • Görsel/grafik tasarım yapar (reklam ve tanıtım ürünleri tasarımı, ambalaj tasarımı, portfolyo tasarımı vb).
 • Tipografiyi görsel iletişim aracı olarak etkin kullanır. 
 • Bilgisayar ortamında güncel grafik yazılımları kullanır.
 • Web tasarımı yapar.
 • Grafik Tasarım ile ilgili ulusal ve uluslararası çerçevede güncel ve teknolojik gelişmeleri takip eder, yorumlar ve mesleğin psikolojik, sosyolojik, etik ve ekonomik sorumluluk ve yükümlülüklerini uygular.
 • Mesleki performans ve ilişkiler bağlamında tüm süreçlere (tasarım-basım-sunum) ilişkin bireysel ve grup içi profesyonel stratejiler ve planlar geliştirir.

 

DGS İLE GEÇİŞ YAPILABİLEN LİSANS PROGRAMLARI

 • Fotoğraf
 • Fotoğraf ve Video
 • Grafik
 • Grafik Tasarım
 • Grafik Tasarımı
 • Görsel İletişim
 • Görsel İletişim Tasarımı
 • Görsel Sanatlar
 • Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı
 • İletişim Tasarımı
 • İletişim ve Tasarım
 

KARİYER OLANAKLARI

Mezun olan öğrencilerimiz,

 • Tanıtım ve reklam ajanslarında,
 • Firmaların reklam ve tanıtım birimlerinde,
 • Basılı medya kuruluşlarında,
 • Matbaacılık,
 • Fotoğrafçılık,
 • Film sektörlerinde,
 • Televizyon kanallarında,
 • Web tabanlı yayım yapan kuruluşlarda görev alabilirler,
 • Kendi kurdukları işletmelerde ya da serbest tasarımcı olarak da mesleklerini sürdürebilirler.

PROGRAMIN KISA GEÇMİŞİ
Program 2012 yılında T.C. Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu bünyesinde, mesleki eğitim ön planda tutularak ve uygulama ağırlıklı bir yöntemle eğitim-öğretim vermeye başlamıştır. Program öncelikle ulusal düzeyde grafik ürünlerin üretimi doğrultusunda işlevsel ve estetik olan uygulamaları irdeleyerek grafik tasarım konularında araştırma ve incelemeler yapabilen, yüzleştiği grafik tasarım problemini çözebilen, teknolojinin sunduğu donanım ve yazılımları etkin şekilde kullanabilen tasarımcılar yetiştirmektir. Ayrıca, ticari ya da sosyal içerikli problem çözümüne yönelik duygu ve düşüncelerini grafik simgelere indirgeyerek ifade edebilen, sanatı ve bilimi tasarım amaçlarının gereklilikleri doğrultusunda özümseyerek özgün tasarımlar üretebilen bireyler yetiştirme, programın diğer bir amacıdır.

 

VERİLEN DERECE
120 AKTS’li program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Grafik Tasarımı programı Ön Lisans derecesine sahip olunur.

 

DERECENİN DÜZEYİ
Ön Lisans

 

KABUL VE KAYIT KOŞULLARI
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması gerekmekle birlikte tüm kabul ve kayıt koşulları YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.

 

YETERLİLİK KOŞULLARI VE KURALLARI
Grafik Tasarımı alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünün başarıyla tamamlanması, genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması ve 30 işgünü olacak şekilde zorunlu stajın başarılı bir şekilde tamamlanması gerekir.

 

PROGRAMIN PROFİLİ
Günümüzde her alanda yaşanan bilimsel, teknolojik, kültürel ve ekonomik gelişmeler, bütün sektörleri etkilemekte ve bu durum doğal olarak mesleki eğitimi de yakından ilgilendirmektedir. Bu amaçla pek çok yeni meslek alanında eğitim öğretim programı hazırlanmaktadır. Bu alanlardan biri de grafik tasarım alanıdır. Grafik tasarımı programının amacı; özel mesleki bilgi beceriler yanında iletişim kurabilen, teknolojiyi kullanabilen, bu alanda kazandığı bilgi ve becerileri kullanarak üretim yapan ve bunları pazarlayabilen, sektörün ihtiyaç duyduğu kalitede hizmet üretebilen, yaptığı işin kalitesinden sorumlu olabilen bireyler yetiştirmektir.

 

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 •  Tasarım kavram, ilke ve teorilerini tanır.
 •  Sanatsal, kültürel, estetik gelişim ve etkilerini tarihsel ve çağdaş sanat ve tasarım ürünleri üzerinden değerlendirir.
 •  Türkçe ve mesleki yabancı dili kullanarak uluslararası platformlarda sözlü ve yazılı anlatıma dayalı iletişim kurar.
 •  Elle çizim-boyama yapar.
 •  Fotoğraf çeker.
 •  Görsel/grafik tasarım yapar (reklam ve tanıtım ürünleri tasarımı, ambalaj tasarımı, portfolyo tasarımı vb).
 •  Tipografiyi görsel iletişim aracı olarak etkin kullanır.  
 •  Bilgisayar ortamında güncel grafik yazılımları kullanır.
 •  Web tasarımı yapar.
 •  Grafik Tasarım ile ilgili ulusal ve uluslararası çerçevede güncel ve teknolojik gelişmeleri takip eder, yorumlar ve mesleğin psikolojik, sosyolojik, etik ve ekonomik sorumluluk ve yükümlülüklerini uygular.
 •  Mesleki performans ve ilişkiler bağlamında tüm süreçlere (tasarım-basım-sunum) ilişkin bireysel ve grup içi profesyonel stratejiler ve planlar geliştirir.
 

MEZUNLARIN İSTİHDAM PROFİLLERİ
Mezun olan öğrencilerimiz, tanıtım ve reklam ajanslarında, firmaların reklam ve tanıtım birimlerinde, basılı medya kuruluşlarında, matbaacılık, fotoğrafçılık, filmcilik sektörlerinde, televizyon kanallarında, web tabanlı yayımcılık yapan kuruluşlarda görev alabilirler, kendi kurdukları işletmelerde ya da serbest tasarımcı olarak da mesleklerini sürdürebilirler.

 

ÜST DERECE PROGRAMINA GEÇİŞ
Grafik Tasarımı Mezunları, Dikey Geçiş sınavından geçerli not almaları koşuluyla diğer üniversitelerin lisans programlarında öğrenim görebilirler. Bu programlar;

Fotoğraf, Fotoğraf ve Video, Grafik, Grafik Sanatlar ve Grafik Tasarım, Grafik Sanatları, Grafik Tasarım, Grafik Tasarımı, Görsel İletişim, Görsel İletişim Tasarımı, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı, İletişim Tasarımı, İletişim Tasarımı ve Yönetimi, İletişim ve Tasarım.

 

SINAVLAR, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için teorik derslerin %70´ine ve uygulamaların en az %80’ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, küçük sınav gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için o yarıyıla ait not ortalamasının (ANO) en az 2.00 olması gerekir.

 

MEZUNİYET KOŞULLARI
Programı başarıyla tamamlamak için mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 30 işgünü olacak şekilde zorunlu stajı (Staj Yönetmeliği gereği, staj başarı notu 65’dir) başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

 

PROGRAM OLANAKLARI
T.C. Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarımı Programında 3 öğretim görevlisi görev yapmaktadır.

Eğitimler; Grafik Atölyesi, MAC Laboratuvarı, Bilgisayar Laboratuvarı, konferans salonu, kütüphane ve teknolojik donanıma sahip (projeksiyon, internet bağlantısı) sınıflarda verilmektedir.
 
Bununla birlikte, iş dünyasından alanımıza uygun uzmanların bilgi ve deneyimlerini aktardığı çeşitli seminerler ve kariyer günleri düzenlenmektedir. Derslerdeki teorik bilgileri öğrenmek amacıyla teknik çalıştay, konferanslara geziler düzenlenmektedir. Grafik tasarım sergileri ve sanat galerileri gezilerek yaratıcılık etkinleştirilmektedir.
 
 

 

 

T.C.

FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU

2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI – GRAFİK TASARIMI PROGRAMI DERS PLANI

 

1.YARIYIL

DERS KODU

DERS ADI

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

GRFK 101

Temel Tasarım Eğitimi

1

3

4

5

GRFK 103

Grafik Tasarımına Giriş

2

2

4

6

GRFK 105

Perspektif

1

2

3

5

GRFK 107

Desen

1

3

4

5

TUD 101

Türk Dili I

2

0

2

2

AIT 101

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

2

0

2

2

YAD 101

Yabancı Dil I

2

0

2

2

 

TOPLAM

 

 

21

27

 

2.YARIYIL

DERS KODU

DERS ADI

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

GRFK 102

İllüstrasyon I

1

3

4

6

GRFK 104

Baskı Teknikleri

1

2

3

5

GRFK 106

Temel Fotoğrafçılık

2

2

4

6

GRFK 108

Sosyal Medya ve İletişim

3

0

3

4

TUD 102

Türk Dili II

2

0

2

2

AIT 102

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

2

0

2

2

YAD 102

Yabancı Dil II

2

0

2

2

 

TOPLAM

 

 

20

27

 

 

DERS KODU

DERS ADI

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

STAJ 001

Staj ( 30 iş günü )

0

0

0

6

 

3.YARIYIL

DERS KODU

DERS ADI

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

GRFK 201

İllüstrasyon II

1

3

4

6

GRFK 203

Web Tasarım I

1

3

4

5

GRFK 205

Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım I

1

3

4

6

GRFK 207

Tipografi

1

2

3

4

GRFK 209

Dijital Fotoğrafçılık

2

2

4

5

 

Reklam ve Metin Yazarlığı (Seçmeli)

1

2

3

4

 

TOPLAM

 

 

21

30

 

4.YARIYIL

DERS KODU

DERS ADI

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

GRFK 202

Görsel İletişim Tasarımı

1

2

3

5

GRFK 204

Web Tasarımı II

1

2

3

5

GRFK 206

Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım II

2

2

4

6

GRFK 208

Kurgu ve Montaj

1

2

3

4

GRFK 210

Bitirme Projesi

1

4

5

6

 

Amblem ve Logo Uygulamaları (Seçmeli)

1

2

3

4

 

TOPLAM

 

 

21

30

 

 

SEÇMELİ DERSLER 3. YARIYIL

DERS KODU

DERS ADI

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

GRFK 301

Reklam ve Metin Yazarlığı

1

2

3

4

GRFK 303

Reklam Fotoğrafçılığı

1

2

3

4

GRFK 305

Animasyon ( After Effect )

1

2

3

4

SEÇMELİ DERSLER 4. YARIYIL

GRFK 302

Amblem ve Logo Uygulamaları

1

2

3

4

GRFK 304

Marka ve Kurumsal İmaj

1

2

3

4

GRFK 306

Mizanpaj

1

2

3

4

 

 TYYÇ İşletme ve Yönetim Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
5. Düzey (ÖN LİSANS Eğitimi)
  BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
*Kuramsal *Olgusal *Bilişsel    *Uygulamalı Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
BİL1 BEC1 BEC2 YET1 YET2 YET3 YET4 YET5   YET6 YET7 YET8   YET9 YET10
PY1                            
PY2                          
PY3                            
PY4                      
PY5                        
PY6                  
PY7                
PY8                          
PY9                        
PY10                          
PY11                  
PY12                          

 

 

GRAFİK TASARIM PROGRAMI – ÖNERİLEN YAN DAL DERSLERİ

DERS KODU

DERS ADI

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

1.        YARIYIL

GRFK 101

Temel Tasarım Eğitimi

1

3

4

5

GRFK 103

Grafik Tasarımına Giriş

2

2

4

6

2.        YARIYIL

GRFK 102

İllüstrasyon I

1

3

4

6

GRFK 106

Temel Fotoğrafçılık

2

2

4

6

3.        YARIYIL

GRFK 205

Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım I

1

3

4

6

4.        YARIYIL

GRFK 210

Bitirme Projesi

1

4

5

6

 

                                                                                TOPLAM

 

 

25

35