EBYS MEBİS Faruk Saraç
faruk-sarac-myo-logo

Yurt Dışından Öğrenci Kabulü

Uluslararasılaşma vizyonu ve eğitimde çeşitliliğe olan güçlü inancı ile T.C. Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu yabancı uyruklu öğrencilere kapılarını açmaktadır.

Genel Koşullar

Aşağıda belirtilen kriterler T.C. Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Yönergesinden alınmıştır. İlgili yönergeye ve ilgili yönergenin İngilizce versiyonuna ulaşmak için tıklayınız

Başvuru, Kabul ve Kayıt

Başvuracak Adayların;
Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

(a) Yabancı uyruklu olanların,

(b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)

(c) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların,

(d) T.C. uyruklu olup ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar dâhil)

(e) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların,
başvuruları kabul edilir.

(2) Adaylardan;

(a) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,

(b) KKTC uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını (lise) KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

(c) 6. maddenin 1/b bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar / ortaöğretiminin tamamını (lise) KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç)

(d) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

(e) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C. uyruklu olan veya 6. maddenin 1/b bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların,
başvuruları kabul edilmez.

Not: 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununa göre  “Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.”                   

 Öğrenim Ücreti ve Harçlar

2020-2021 Akademik yılı eğitim ücreti tüm ön lisans programları için aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Bu ücrete katma değer vergisi, eğitim ve kayıt ücretinin yanı sıran kütüphane, bilgisayar laboratuvarları ve atölyelerin kullanımı da dahildir. 

PROGRAM

ÜCRETLER            (TL)

 

Ağız ve Diş Sağlığı

 

14.030,00

 

Aşçılık

 

14.030,00

 

Dış Ticaret

 

14.030,00

 

Fizyoterapi

 

14.030,00

 

Grafik Tasarımı

 

14.030,00

 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

 

14.030,00

 

İç Mekan Tasarımı

 

14.030,00

 

İç Mekan Tasarımı  İ.Ö.

 

13.560,00

 

İlk ve Acil Yardım

 

14.030,00

 

Mimari Restorasyon

 

14.030,00

 

Moda Tasarımı

 

14.030,00

 

Optisyenlik

 

14.030,00

 

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

 

14.030,00

Başvuru  için Son Teslimat Tarihi

16 Eylül 2020

Son Başvuru Tarihi

16 Eylül 2020

Yurtdışı Öğrenci kontenjanı ile Kabul Edilen Öğrencilerin Kayıt Tarihleri

28 - 29 Eylül 2020

  

Başvuru İçin Gerekli Belgeler 

Adaylar, şu belgelerle başvurularını yaparlar;

(a) Lise diplomasının noter ya da Türkiye Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe örneği - Henüz diplomasını almamış olan adayların, liselerinden, belirli bir tarihte mezun olduklarını gösteren resmi bir belge(geçici mezuniyet belgesi) sunmaları gerekmektedir. Geçici mezuniyet belgesinin orijinali sunulmalıdır. (Adayların lise diplomalarının aslı ve Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı´ndan ya da ülkelerindeki Türkiye Dış Temsilciliklerinden alınabilecek "Denklik Belgesi" başvuru sırasında istenmemektedir. Kabul edilen adaylar, bu belgeyi, kayıt sırasında sunacaktır),

(b) Meslek Yüksekokulu’na başvuru formu, (Başvuru Formu için tıklayınız.)

(c) Not Belgesi (Transkript) - Adayların lisede aldıkları dersleri ve notlarını gösteren ve lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not belgelerinin noter ya da Türkiye Dış Temsilciliklerinden onaylı olarak Meslek Yüksekokulu’na teslim etmeleri gerekmektedir. Not belgeleri Türkçe değilse, Türkçeye çevrilmiş onaylı örneği de not belgesi ile birlikte teslim edilmelidir,

(d) Sınav sonucu - Yüksekokul Kurulu tarafından uygun görülen ulusal veya uluslararası sınav sonuç belgesi bulunan adayların, sınav sonuç belgesinin Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği.

(e)Pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının noter ya da konsolosluk onaylı Türkçe örneği.

(f) Başvuru yapan adayın vesikalık fotoğrafı, 2 tane.

Başvuruda Kabul Edilen Sınavlar, Ulusal ve Uluslarası Lise Diplomaları, Bitirme Sınavları ve Giriş Sınavları

Başvurunuzun değerlendirilmesi için belirtilen sınav veya diplomalardan birini sunmanız gerekmektedir. Kabul edilen sınav/diploma sınav listesi için  TIKLAYINIZ.

Başvuru için Son Teslimat Tarihi

Önümüzdeki günlerde web sitemizde yayınlanacaktır.

Adres: T.C. Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu

Kocanaip Mah. Kaplıca Cad. No:3 16060
Osmangazi / BURSA / Turkey

 

Başvuruların Değerlendirilmesi

Başvurular FSTMYO Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilecektir. Gerekirse aday ile e-mail veya telefon ile görüşme yapılabilir.

BAŞVURU KABULÜ ve KAYIT İŞLEMLERİ

Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu´na kayıt yaptırmaya karar veren adayların kararlarını Öğrenci İşlerine  en kısa sürede iletmelerinde yarar bulunmaktadır. Adayların öğrenime başlayacakları akademik dönem ücretini ödemeleri gerekmektedir.

Kayıt Hakkı Kazanan Adaylardan İstenecek Belgeler

Son Başvuru Tarihi: 9 Eylül 2019

Belirtilen süre içerisinde ilgili birime kayıt yaptırmayanlar kayıt hakkını kaybederler. Ancak; kayıt süresi içerisinde şahsi nedenlerden dolayı kaydını yaptıramayacak durumda bulunan adayların kayıtları, mazeretlerini belgelemeleri kaydıyla, kanuni temsilcileri, noter veya yurt dışı temsilciliklerden yetkili kıldıkları temsilciler aracılığıyla yapılabilir.

Kesin Kayıtta İstenen Belgeler

Kesin kayıt hakkı kazanan adaylardan;

 1. Lise diplomasının aslı ile Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve T.C. Milli Eğiti Bakanlığından ya da ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliğinden alınabilecek “Denklik Belgesi”,
 2. Lise not belgesinin aslı ve Türkçe’ye çevrilmiş onaylı örneği,
 3. Sınav sonuç belgesinin aslı
 4. Resmi kimlik ya da pasaportun onaylı fotokopisi
 5. Türkçe Dil Yeterlik belgesinin aslı
 6. Kesin kayıt sırasında Türkçe Dil Düzeyi ile ilgili herhangi bir belge getirmeyen adayların en fazla bir yıl içinde yeterli düzeyde Türkçe öğrendiklerini belgelendirmeleri gerekir. Aksi takdirde yeni akademik yılda kayıtları silinir.
 7. Lise öğrenimini Türkiye’de bulunan liselerde tamamlayan adaylardan Türkçe Dil Yeterlik Belgesi istenmez.
 8. 6 adet vesikalık fotoğraf
 9. Öğrencinin maddi imkanlarının Türkiye’de yükseköğretimlerini sürdürmeye imkan sağladığını gösteren maddi durum belge beyanı
 10. YU kimlik kartı fotokopisi
 11. Kabul mektubu aslı.
 12. Dönem öğrenim ücretinin ödenmesi,
 13. Öğrenciler ikamet tezkeresi almalı ve Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu’nda öğrenime başladıkları ilk dönemden itibaren bir ay içerisinde  Genel Sağlık Sigortası (GSS) Sistemine kayıt olmalıdırlar.

*Belgelerde MYO tarafından değişiklik yapılabilir.

Eğitim-Öğretim Dili ve Dil Seviyesi

Meslek Yüksekokulu programlarında öğretim dili Türkçe’dir. Kabul edilen yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe düzeyleri, meslek yüksekokulu tarafından yapılan yazılı ve sözlü Türkçe Düzey Belirleme Sınavı ile belirlenir. Türkçe Dil Seviyesi başarısız olan adayların kayıt hakları saklı tutularak en fazla bir yıl içerisinde yeterli düzeyde Türkçe öğrendiklerini, Türkçe Seviye Belirleme Sınavı’nda başarılı olarak belgelendirdikleri takdirde kayıtları yapılır. Aksi takdirde saklı tutulan kayıt haklarını kaybederler. Kesin kayıt sırasında Türkçe Dil Seviyesi ile ilgili herhangi bir belge getirmeyenlerin Türkçe Seviyeleri “Türkçesi Yetersiz” kabul edilir ve işlemleri buna göre yapılır.

(2) Meslek Yüksekokuluna kabul edilen adayların öğrenimlerine başlayabilmeleri için Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen Türkçe yeterlilik sınavı ile Türk Üniversitelerinin Türkçe Öğretim Merkezleri tarafından açılan veya Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yurtdışında bulunan temsilcilikleri ile resmi kurum ve Kuruluşları tarafından açılan Türkçe kurslarından B1düzeyi ilee mezun olan ya da yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılmış Türkçe muafiyet sınavlarından B1 ve üzeri veya eşdeğer düzeyde puan aldığını belgelendiren öğrenciler, Meslek Yüksekokulu tarafından yapılan Türkçe düzey belirleme sınavından muaf sayılırlar.

Yeterlilik düzeyleri Avrupa Ortak Dil Çerçeve Belgesi (AODÇB)


TÜRKÇE DİL
YETERLİLİK DÜZEYİ

AODÇB DİL
YETERLİLİK DÜZEYİ

AÇIKLAMA

A

C2

Yetkinlik Düzeyi

Yetkin Kullanıcı İleri Düzey Kulllanıcı

C1

İleri Düzey

B

B2

Orta Düzey

Bağımsız Kullanıcı

B1

Ortanın Altı

Ara Düzey Kullanıcı

C

A2

Başlangıç Üstü

Temel Düzey Kullanıcı

A1

Başlangıç Düzeyi

Başlangıç Düzeyi Kullanıcı

 

Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu YÖS

(1)FSTMYO Yurt Dışından Öğrenci Seçme Sınavı (FSTMYO YÖS) her yıl Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünce belirlenen tarihte yapılır.
(2) FSTMYO YÖS, FSTMYO YÖS Sınav Komisyonu tarafından yürütülür. Bu komisyon Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünce belirlenen üç kişiden oluşur.
(3) Yapılan başvuruların derlenmesi, sınava girecek adayların sınav salonlarının belirlenmesi ve sınav evrakının hazırlanması, sonuçların ilanı komisyon kararları doğrultusunda yürütülür.
(4) FSTMYO YÖS Sonuç Belgesi sınav tarihini izleyen iki eğitim-öğretim yılı için geçerlidir.
(5) FSTMYO YÖS sınav ücreti Meslek Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından her yıl belirlenir.
(6) Yurt Dışından Öğrenci Seçme Sınavı FSTMYO bünyesinde yapılmaması durumunda Uludağ Üniversitesi tarafından yapılan Yurtdışından Öğrenci Kabul Sınavı (UÜYÖS), Eskişehir Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan Yurtdışından Öğrenci Seçme Sınavı (AnadoluYÖS) veya İstanbul Üniversitesi tarafından yapılan Yurtdışından Öğrenci Seçme Sınavı (İÜYÖS) kabul edilir ve ilgili sınavlarda belirlenen kriterleri yerine getirmiş olmak şartı aranır.

Noter Tasdiki

Tercümesini yaptırdığınız belgeleri vereceğiniz makam, resmi onay istediğinde, noterler tarafından yapılan tasdik, onay işlemidir. Türkçe olmayan tüm belgeler tercüme bürolarında, çevrilmeli ve çevirinin fotokopisi gönderilmelidir. Öğrenci kabul edildiği takdirde, başvuru döneminde verilen tüm belgelerin orijinalleri veya noter tasdikli olarak kayıt sırasında Öğrenci İşleri´ne sunulmalıdır.

Telefon: +90224 220 5454
Eposta: [email protected]