EBYS MEBİS Faruk Saraç
faruk-sarac-myo-logo

Dış Ticaret


Öğrenim Süresi: 2 yıl
Puan Türü: TYT
Öğrenim Dili: Türkçe

 

PROGRAM HAKKINDA

Dış Ticaret Programı 2010 yılında T.C. Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu bünyesinde, mesleki eğitim ön planda tutularak ve uygulama ağırlıklı bir yöntemle eğitim-öğretim vermeye başlamıştır. Program sektörün ihtiyacı olan uluslararası ticareti, mevzuatı, uluslararası ilişkileri iyi bilen mesleki yabancı dil bilgisine sahip, iş hayatını pratik etmiş bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

 

KİMLER KATILABİLİR?

 

TYT Puan Türünden 150 ve üstü alan her öğrenci başvurma hakkına sahiptir olacak.

 

PROGRAMIN KAZANIMLARI

 • Uluslararası ticaretin başlıca teorilerini ve terminolojisini tanır.
 • Dış ticaretin tüm süreçlerini iş hayatında uygular.
 • Uluslararası finans, iktisat ve muhasebe bilgisini iş hayatında kullanır.
 • Tüm gümrük işlemlerini iş hayatında uygular.
 • Avrupa Birliği ve Türkiye’nin dış ticaret yapısını analiz eder.
 • Uluslararası işletmelerin ve uluslararası pazarlamanın temel mantığını tanır.
 • Dış ticaretin yasal çerçevesini oluşturan başlıca hukuk kuralları ve mevzuatları tanır.
 • Uluslararası lojistik ve taşımacılık konularını tanır.
 • Mesleki dili, uluslararası platformlarda çalışabilecek düzeyde kullanır.
 • Dış ticaret ile ilgili ulusal ve uluslararası çerçevede güncel ve ekonomik gelişmeleri takip edip yorumlar.
 • Temel işletme yapısını ve işletme faaliyetlerini tanır.
 • Kendini doğru ifade etmek için sözlü ve yazılı olarak etkin iletişim becerilerini kullanır.
 • Bilgisayarda gerekli paket programları ve teknolojiyi aktif olarak iş hayatında kullanır.
 • Dış ticaret firmalarının karşılaşabileceği riskleri değerlendirip analiz eder.
 • Dış ticaretin tüm süreçlerinde uluslararası kalite standartlarını iş hayatında kullanır.

 

DGS İLE GEÇİŞ YAPILABİLEN LİSANS PROGRAMLARI

. Bankacılık                                                                     

. Bankacılık ve Sigortacılık                                          

. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

. Ekonomi

. Ekonomi ve Finans

. Finans ve Bankacılık

. İktisat

. İşletme

. Lojistik Yönetimi

. Sermaye Piyasası

. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

. Teknoloji ve Bilgi Yönetimi

. Uluslararası Finans                                                              

. Uluslararası Finans ve Bankacılık

. Uluslararası İlişkiler

. Uluslararası İşletme Yönetimi

. Uluslararası Ticaret                                                             

 . Uluslararası Ticaret ve Finansman

. Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

. Uluslararası Ticaret ve Lojistik

. Yönetim Bilişim Sistemleri

 

              

KARİYER OLANAKLARI

Dış Ticaret Programı mezunları,

 • İhracat ve ithalat şirketleri, Avrupa Birliği’nin Türkiye’deki temsilcilikleri, bankalar, ulusal ve uluslararası ticaret ve lojistik firmaları gibi ulusal ve uluslararası kuruluşlarda uzman ya da operasyon yetkilisi olarak istihdam edilebilirler.
 • İş hayatlarına özel ve kamu işletmelerinin dış ticaret bölümlerinde ara eleman, yönetici yardımcısı veya orta kademe yönetici; gümrük müşavirliklerinde B karneli Gümrük Müşavir Yardımcısı olarak veya kendi adına dış ticaret alanında işyeri açıp işletebilecek, bankaların kambiyo bölümlerinde çalışabilecek şekilde yön verebilirler.
 • KPSS’ye girip Gümrük Uzmanı olabilirler.
 • Gümrükler Genel Müdürlüğü, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, Gümrük Baş Müdürlükleri ve Gümrük Muhafaza Baş Müdürlükleri’nde çalışabilirler.
 • Gümrük muhafaza memuru, onay servisi memuru, muayene memuru olabilirler.

PROGRAMIN GEÇMİŞİ

Program 2010 yılında T.C. Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu bünyesinde, mesleki eğitim ön planda tutularak ve uygulama ağırlıklı bir yöntemle eğitim-öğretim vermeye başlamıştır.
Program sektörün ihtiyacı olan uluslararası ticareti, mevzuatı, uluslararası ilişkileri iyi bilen mesleki yabancı dil bilgisine sahip, iş hayatını pratik etmiş bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
 

VERİLEN DERECE

120 AKTS’li program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Dış Ticaret Ön Lisans derecesine sahip olunur.
 

DERECENİN DÜZEYİ

Ön Lisans
 

KABUL VE KAYIT KOŞULLARI

Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması gerekmekle birlikte tüm kabul ve kayıt koşulları YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.
 

YETERLİLİK KOŞULLARI VE KURALLARI

Dış Ticaret alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünün başarıyla tamamlanması, genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması ve 30 işgünü olacak şekilde zorunlu stajın başarılı bir şekilde tamamlanması gerekir.

 

PROGRAM PROFİLİ

Günümüzde firmaları ulusal veya uluslararası krizlere karşı koruyan, firmaların rekabet gücünü korumayı sağlayan ve geleceğin en önemli iş alanı olduğu kabul edilen Dış Ticaret Programı, okulumuzda mesleki eğitim ön planda tutularak ve uygulama ağırlıklı bir yöntemle, sosyal, girişimci, yaratıcı, aktif iletişim kurabilen, özgüven sahibi, mesleki yabancı dil ve terimlere hâkim, nitelikli ve lider bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 

Dış Ticaret Programı, lise öğrenimi sonrasında iki yıllık ön lisans eğitimi vermektedir. Programa yaklaşık 50 öğrenci alınmaktadır. Öğrenciler, programda bulunan tüm zorunlu dersleri almak ve geçmek zorundadır. Dış Ticaret Programı ile öğrencilere Uluslararası Ticaret, Dış Ticaretin Finansmanı, İthalat İhracat ve Gümrük İşlemleri, Dış Ticaret Mevzuatı, Uluslararası Pazarlama ve AB - Türkiye İlişkileri konularında güncel bilgi verilmektedir. Bunun yanında paneller, teknik dersler, araştırmalar, işletmelere teknik geziler, seminerler, öğrenci kulüp etkinlikleri ve zorunlu staj deneyimi ile öğrencilerin kazandıkları bilgileri pratiğe dönüştürülmeleri sağlanmaktadır.

Öğrencilerin mezun olabilmesi için en az 2.00 ortalamaya sahip olması şartı aranmaktadır. Dış Ticaret Bölümü Mezunlarımız, Açıköğretim Fakültesi’nin veya Dikey Geçiş Sınav ile diğer üniversitelerin lisans programlarında öğrenim görebilirler. Ayrıca mezunlarımız iş hayatlarına özel ve kamu işletmelerinin dış ticaret departmanlarında ara eleman, yönetici yardımcısı veya orta kademe yönetici, gümrük müşavirliklerinde B karneli Gümrük Müşavir Yardımcısı olarak veya kendi adına dış ticaret alanında işyeri açıp işletebilecek, bankaların kambiyo departmanlarında çalışabilecek ve uluslararası lojistik firmalarında operasyon yetkilisi olarak görev yapabilecek şekilde yön verebilirler.


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
 

1. Uluslararası ticaretin başlıca teorilerini ve terminolojisini tanır.

2. Dış ticaretin tüm süreçlerini iş hayatında uygular.

3. Uluslararası finans, iktisat ve muhasebe bilgisini iş hayatında kullanır.

4. Tüm gümrük işlemlerini iş hayatında uygular.

5. Avrupa Birliği ve Türkiye’nin dış ticaret yapısını analiz eder.

6. Uluslararası işletmelerin ve uluslararası pazarlamanın temel mantığını tanır.

7. Dış ticaretin yasal çerçevesini oluşturan başlıca hukuk kuralları ve mevzuatları tanır.

8. Uluslararası lojistik ve taşımacılık konularını tanır.

9. Mesleki dili, uluslararası platformlarda çalışabilecek düzeyde kullanır.

10. Dış ticaret ile ilgili ulusal ve uluslararası çerçevede güncel ve ekonomik gelişmeleri takip edip yorumlar.

11. Temel işletme yapısını ve işletme faaliyetlerini tanır.

12. Kendini doğru ifade etmek için sözlü ve yazılı olarak etkin iletişim becerilerini kullanır.

13. Bilgisayarda gerekli paket programları ve teknolojiyi aktif olarak iş hayatında kullanır.

14. Dış ticaret firmalarının karşılaşabileceği riskleri değerlendirip analiz eder.

15. Dış ticaretin tüm süreçlerinde uluslararası kalite standartlarını iş hayatında kullanır.


ÇALIŞMA ALANLARI
 

Mezunlar iş hayatlarına, özel ve kamu işletmelerinin dış ticaret departmanlarında ara eleman, yönetici yardımcısı veya orta kademe yönetici, gümrük müşavirliklerinde B karneli Gümrük Müşavir Yardımcısı olarak veya kendi adına dış ticaret alanında işyeri açıp işletebilecek, bankaların kambiyo departmanlarında çalışabilecek ve uluslararası lojistik firmalarında operasyon yetkilisi olarak görev yapabilecek şekilde yön verebilirler.

ÜST DERECE PROGRAMLARA GEÇİŞ


Dış Ticaret Programı Mezunları, Açıköğretim Fakültesi’nin bölümleri ile ilgili lisans programlarına kayıt yaptırarak eğitimlerine devam edebilirler veya Dikey Geçiş sınavından geçerli not almaları koşuluyla diğer üniversitelerin lisans programlarında öğrenim görebilirler. Bu programlar;

Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, İktisat İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği, Lojistik Yönetimi Sermaye Piyasası, Uluslararası Finans Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
 

SINAVLAR, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
 

Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için teorik derslerin %70´ine ve uygulamaların en az % 80’ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuar sınavı, küçük sınav gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için o yarıyıla ait not ortalamasının (ANO) en az 2.00 olması gerekir.
 

MEZUNİYET KOŞULLARI
 

Programı başarıyla tamamlamak için mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 30 işgünü olacak şekilde zorunlu stajı (Staj Yönetmeliği gereği, staj başarı notu 65’dir) başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

 

   

                                               FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU

                                 2019-2020 AKADEMİK YILI – DIŞ TİCARET PROGRAMI DERS PLANI

 

1.YARIYIL

DERS KODU

DERS ADI

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

DIST 101

Dış Ticarete Giriş I

3

0

3

5

DIST 103

Mikro Ekonomi

3

0

3

4

DIST 105

Genel Muhasebe

3

0

3

5

DIST 107

Genel İşletme

3

0

3

4

DIST 109

Hukukun Temel Kavramları

3

0

3

4

TUD 101

Türk Dili I

2

0

2

2

AIT 101

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

2

0

2

2

YAD 101

Yabancı Dil I

2

0

2

2

 

TOPLAM

 

 

21

28

 

2.YARIYIL

DERS KODU

DERS ADI

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

DIST 102

Dış Ticarete Giriş II

3

0

3

5

DIST 104

Makro Ekonomi

3

0

3

4

DIST 106

Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi

3

0

3

5

DIST 108

İhracat Teşvikleri 

3

0

3

4

DIST 110

Pazarlama İlkeleri

3

0

3

4

TUD 102

Türk Dili II

2

0

2

2

AIT 102

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

2

0

2

2

YAD 102

Yabancı Dil II

2

0

2

2

 

 TOPLAM

 

 

21

28

 

DERS KODU

DERS ADI

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

STAJ 001

Staj

0

0

0

4

 

3.YARIYIL

DERS KODU

DERS ADI

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

DIST 201

Dış Ticaret Mevzuatı

3

0

3

6

DIST 203

Uluslararası Ekonomi I

3

0

3

5

DIST 205

Gümrük Mevzuatı ve Serbest Bölgeler 

3

0

3

5

DIST 207

Mesleki Yabancı Dil I

2

0

2

2

 

Seçmeli 1

3

0

3

4

 

Seçmeli 2

3

0

3

4

 

Seçmeli 3

3

0

3

4

 

TOPLAM

 

 

20

30

 

4.YARIYIL

DERS KODU

DERS ADI

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

DIST 202

Lojistik ve Parakende Yönetimi

3

0

3

6

DIST 204

Uluslararası Ekonomi II

3

0

3

5

DIST 206

Bankacılık ve Kambiyo İşlemleri

3

0

3

5

DIST 208

Mesleki Yabancı Dil II

2

0

2

2

 

Seçmeli 1

3

0

3

4

 

Seçmeli 2

3

0

3

4

 

Seçmeli 3

3

0

3

4

 

TOPLAM

 

 

20

30

 

 

 

 

 

3.YARIYIL SEÇMELİ DERSLER 

DERS KODU

DERS ADI

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

DIST 301

Girişimcilik

3

0

3

4

DIŞT 303

Finansal Yönetim

3

0

3

4

DIST 305

Marka Yönetimi

3

0

3

4

DIST 307

Dış Ticaretin Finansmanı

3

0

3

4

DIST 309

Kalite Yönetim Sistemleri

3

0

3

4

 

İş Yeri Eğitimi 1

-

16

16

12

 

 

 

 

 

 

 

 

4.YARIYIL SEÇMELİ DERSLER 

DERS KODU

DERS ADI

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

DIST 302

İnsan Kaynakları Yönetimi

3

0

3

4

DIST 304

Uluslararası Pazarlama

3

0

3

4

DIST 306

E-Ticaret

3

0

3

4

DIST 308

İş ve Meslek Etiği

3

0

3

4

DIST 310

İletişim

3

0

3

4

 

İş Yeri Eğitimi 2

-

16

16

12

 

 

 

 TYYÇ İşletme ve Yönetim Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
5. Düzey (ÖN LİSANS Eğitimi)
  BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
*Kuramsal *Olgusal *Bilişsel    *Uygulamalı Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
BİL1 BEC1 BEC2 YET1 YET2 YET3 YET4 YET5 YET6 YET7 YET8 YET9 YET10 YET11 YET12
PY1                            
PY2                        
PY3                            
PY4                            
PY5                            
PY6                          
PY7                          
PY8                            
PY9                          
PY10                
PY11                          
PY12                        
PY13                   <