EBYS MEBİS Faruk Saraç
faruk-sarac-myo-logo

Halkla İlişkiler ve Tanıtım


Öğrenim Süresi: 2 yıl
Puan Türü: TYT
Öğrenim Dili: Türkçe

 

PROGRAM HAKKINDA

2011-2012 Eğitim Öğretim yılında Bursa’da T.C. Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu'nda eğitim hayatına başlamış olan Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı; liderlik rolü üstlenecek, iletişimi en iyi şekilde yönetecek profesyoneller ve danışmanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı mezunları, İletişim dünyasının tanıtım, pazarlama, marka, reklam, sosyal sorumluluk, imaj, itibar, kriz yönetimi ve organizasyon süreçlerine yeni bir bakış açısı kazandıracak; yaratıcı yenilikçi, sorgulayan ve açık fikirli vizyonlarıyla sektördeki yerlerini alacaklardır.

 

KİMLER KATILABİLİR?

TYT Puan Türünden 150 ve üstü alan her öğrenci başvurma hakkına sahiptir olacak.

 

PROGRAMIN KAZANIMLARI

 • Halkla ilişkiler alanında teorik ve teknik bilgiye sahip olur.
 • Halkla İlişkilerin tüm süreçlerini iş hayatında uygular.
 • Temel halkla ilişkiler kavramları ve stratejileri ile ilgili bilgi sahibi olur ve bir halkla ilişkiler kampanyası planlar.
 • Halkla ilişkiler çalışmalarının verilere ulaşma sürecinde, araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak; bilimsel öğeler çerçevesinde alan araştırması yapar.
 • Mesleki etik değerleri ve yasal haklarını tanır.
 • Kendini doğru ifade etmek ve hedef kitleye ulaşabilmek için sözlü ve yazılı olarak etkin iletişim becerilerini kullanır.
 • Küreselleşme ve rekabet ortamında pazarlama öğelerini iletişim stratejileri ile destekleyerek değerlendirme becerisi edinir. Tüketim kültürü öğelerini pazarlama iletişimi kapsamında sosyolojik ve psikolojik faktörlerle destekleyerek kullanır.
 • Reklamcılığın temel kavram ve yaratıcı stratejileri konusunda bilgi sahibi olur ve bu bilgileri proje kapsamında uygular.
 • Toplumsal sorunlara karşı duyarlılık gösterir ve sosyal sorumluluk projesi planlar.
 • Halkla ilişkiler ile reklamcılık, marka iletişimi, pazarlama iletişimi, retorik, itibar yönetimi, iletişim yönetimi, kurumsal iletişim, kitle psikolojisi, kriz yönetimi, algı yönetimi gibi alanlarda yaratıcı uygulamalar gerçekleştirir.
 • Kurum ve kuruluşların hedef kitlelerinin iletişim özelliklerini, ihtiyaçlarını ya da farklılıklarını dikkate alarak, yeterli düzeyde uygulama ve ikna becerisine sahip olur.
 • Toplumsal, kültürel, sosyal alanlardaki uygulamaları güncel konular çerçevesinde değerlendirir.
 • Stratejik iletişim çabalarının işleyişini ve görevlerini iş yaşamında kullanır. Kitle psikolojisi açısından medya algısını analiz ederek iş yaşamına yansıtır.
 • Mesleki gelişmeleri takip edebilecek ve çalışmalarında kullanabilecek teknik yabancı dil bilgisine sahip olur.
 • İletişim teknolojilerini etkin kullanarak görsel iletişim uygulamalarını destekler. 

 

DGS İLE GEÇİŞ YAPILABİLEN LİSANS PROGRAMLARI

 • - Görsel İletişim Tasarımı

  - Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

  - Halkla İlişkiler ve Tanıtım

  - İletişim

  - İletişim Bilimleri

  - İletişim Sanatları

  - İletişim Tasarımı ve Yönetimi

  - İletişim ve Tasarımı

  - Reklam Tasarımı ve İletişimi

  - Reklamcılık

  - Sosyoloji

 

KARİYER OLANAKLARI

Mezunlarımız, İletişim sektöründe yer alan ulusal ve uluslararası şirketlerde, kamu kurum ve kuruluşlarında, ulusal ve uluslararası markalarda;

 • Kurumsal İletişim Uzmanı
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım Uzmanı
 • Reklamcı
 • Marka Yöneticisi
 • Müşteri Temsilcisi
 • Pazarlama Uzmanı
 • İletişim Yöneticisi
 • Medya Planlamacı
 • Metin Yazarı
 • Sosyal Medya Uzmanı olarak kariyer fırsatı bulacaklardır.

PROGRAMIN KISA GEÇMİŞİ

Program, 2011-2012  eğitim-öğretim yılında Bursa’da T.C. Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu bünyesinde eğitim vermeye başlayan Halkla İlişkiler ve Tanıtım programı, mesleki eğitimi ön planda tutularak teori ve pratiği ortak bir zeminde buluşturmayı amaçlamıştır. Gelişen iletişim ortamında önem kazanan konularda verdiği eğitimle; özel ve kamu sektörü için bu alanda yetişmiş işgücü sağlamak kapsamında alana katkıda bulunmak; programın temel amacıdır. Bu bağlamda; araştırmacı, yaratıcı, etkin iletişim odaklı, sosyal sorumluluk çerçevesinde, yaratıcı proje ve uygulamalar kapsamında bir eğitim anlayışı mevcuttur.

 

VERİLEN DERECE

120 AKTS’li program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ön Lisans derecesine sahip olunur.

 

DERECENİN DÜZEYİ

Ön Lisans

 

KABUL VE KAYIT KOŞULLARI

Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması gerekmekle birlikte tüm kabul ve kayıt koşulları YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.

 

YETERLİLİK KOŞULLARI VE KURALLARI

Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünün başarıyla tamamlanması, genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması ve 30 işgünü olacak şekilde zorunlu stajın başarılı bir şekilde tamamlanması gerekir.

 

PROGRAMIN PROFİLİ

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, gelişen iletişim ortamında önem kazanan konularda verdiği eğitimle; özel ve kamu sektörü için bu alanda yetişmiş işgücü sağlamak amacıyla alana katkıda bulunmaktadır. Program öğrencilerinin araştıran, yaratıcı, sosyal sorumluluk kavramının bilincinde bireyler olarak mezun olmaları hedeflenmektedir. Teori ve pratiğin sağlam bir zeminde eşgüdümlü olarak yürütülmesi; halkla ilişkilerin günlük yaygın anlamlarından farklı bir bakış açısıyla değerlendirilebilmesi; temelinde iletişim olan bu bölümün yaratıcı proje ve uygulamalarla desteklenmesi; geçmiş zaman uygulamalarının günümüz dünyası ile karşılaştırılarak analitik bir bakış açısı kazandırılması temel amaçlarımız arasındadır.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, lise öğrenimi sonrasında iki yıllık ön lisans eğitimi vermektedir. Programa yaklaşık 40 öğrenci alınmaktadır. Öğrenciler, programda bulunan tüm zorunlu dersleri almak ve geçmek zorundadır. Kulüp etkinlikleri ve zorunlu staj deneyimi ile öğrencilerin kazandıkları bilgileri pratiğe dönüştürmeleri sağlanmaktadır. Öğrencilere kamuoyu araştırmaları hakkında bilgi sahibi olmalarının yanında örnek uygulamalarda aktif rol alınabilme imkânı sunulmaktadır. Kariyer günleri kapsamında halkla ilişkiler ve iletişim dünyasının önemli isimleri ile bir arada bulunabilme fırsatı edinen öğrencilerimizin; pratik iş yaşamı ile buluşabilmeleri açısından kurumsal geziler gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerin mezun olabilmesi için en az 2.00 ortalamaya sahip olması şartı aranmaktadır.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım programından mezun olacak öğrencilerimiz; Açıköğretim Fakültesi’nin veya Dikey Geçiş Sınav ile diğer üniversitelerin lisans programlarında öğrenim görebilirler. Mezunlarımızın, etkili iletişim ve yaygın sorumluluk ilkeleri doğrultusunda, kamu ya da özel sektöre ait kuruluşlarda, tanıtım politikalarıyla birlikte aldıkları eğitimi pratik yaşam ile buluşturmaları hedeflenmektedir. Bu amaç doğrultusunda, halkla ilişkiler eğitimi konusunda teori ve pratiğin en uygun zeminde birleştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünden mezun olacak öğrencilerimizin halkla ilişkiler ve reklam ajanslarında, çeşitli sektörlerde yer alan kurumların halkla ilişkiler, kurumsal iletişim birimlerinde; sivil toplum ve medya kuruluşları gibi birçok alanda iş bulma imkânları vardır.

FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSOKULU
2019-2020 AKADEMİK YILI HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI DERS PLANI
           
1.YARIYIL
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
PR 101 İletişim Bilimine Giriş 3 0 3 4
PR 103 Halkla İlişkilere Giriş 3 0 3 4
PR 105 Reklamcılığa Giriş 3 0 3 4
PR 107 Davranış Bilimleri 3 0 3 4
PR 109 Sunum Teknikleri ve Diksiyon 1 2 2 3
TUD 101 Türk Dili I 2 0 2 2
AIT 101  Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2 0 2 2
YAD 101 Yabancı Dil I 2 0 2 2
  TOPLAM     20 25
           
2.YARIYIL
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
PR 102 Halkla İlişkiler Uygulamaları 3 0 3 5
PR 104 Pazarlama İletişimi 3 0 3 4
PR 106 Reklam Kampanyaları ve Medya 3 0 3 4
PR 108 Marka Yönetimi 3 0 3 4
PR 110 Müşteri İlişkileri Yönetimi 3 0 3 4
PR 112 Araştırma Yöntemleri 2 0 2 3
TUD102 Türk Dili II 2 0 2 2
AIT102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2 0 2 2
YAD102 Yabancı Dil II 2 0 2 2
  TOPLAM     23 30
           
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
STAJ001 STAJ (30 İş Günü) 0 0 0 6
           
3.YARIYIL
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
PR 201 Dijital Halkla İlişkiler 3 0 3 5
PR 203 İmaj ve Algı Yönetimi 3 0 3 5
PR 205 Kurumsal İletişim 3 0 3 5
PR 207 Mesleki Yabancı Dil I 2 0 2 2
PR 209 Tüketici Davranışı 3 0 3 4
PR 211 Etkinlik Yönetimi 3 0 3 5
  Seçmeli Ders I 3 0 3 4
  TOPLAM     20 30
           
4.YARIYIL
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
PR 202 Kriz İletişimi 3 0 3 4
PR 204 Dijital Pazarlama 3 0 3 5
PR 206 Halkla İlişkiler Atölyesi 4 0 4 5
PR 208 Mesleki Yabancı Dil II 2 0 2 2
PR 210 Sosyal Medya 3 0 3 3
PR 212 Halkla İlişkiler ve Etik 2 0 2 3
PR 214 Yaratıcı Yazarlık 3 0 3 4
  Seçmeli Ders II 3 0 3 4
  TOPLAM     23 30
                  TOPLAM AKTS 121
SEÇMELİ DERSLER
3. YARIYIL SEÇMELİ DERSLERİ
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
PR301 İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 3 4
PR303 Lobicilik  3 0 3 4
PR305 Halkla İlişkiler Yazarlığı 3 0 3 4
PR307 Eğitim Hizmetleri İletişimi 3 0 3 4
           
4. YARIYIL SEÇMELİ DERSLERİ
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
PR302 Markalaşma ve Marka Stratejileri 3 0 3 4
PR304 Kalite Yönetimi 3 0 3 4
PR306 Temel Fotoğrafçılık Teknikleri 0 3 2 4
PR308 Sağlık Hizmetleri İletişimi 3 0 3 4
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM  PROGRAMI - YAN DAL DERSLERİ
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
1. YARIYIL
PR 101 İletişim Bilimine Giriş 3 0 3 4
PR103 Halkla İlişkilere Giriş 3 0 3 4
PR105 Reklamcılığa Giriş 3 0 3 4
2. YARIYIL
PR104 Pazarlama İletişim 3 0 3 4
3. YARIYIL
PR201 Dijital Halkla İlişkiler 3 0 3 5
PR205 Kurumsal İletişim 3 0 3 5
4. YARIYIL
PR204 Dijital Pazarlama 3 0 3 5
  TOPLAM 21 0 21 31
 TYYÇ İşletme ve Yönetim Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
5. Düzey (ÖN LİSANS Eğitimi)
  BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
*Kuramsal *Olgusal *Bilişsel    *Uygulamalı Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
BİL1 BEC1 BEC2 YET1 YET2 YET3 YET4 YET5 YET6 YET7 YET8 YET9 YET10 YET11 YET12
PY1                            
PY2                        
PY3                      
PY4                        
PY5                            
PY6                        
PY7                          
PY8                        
PY9                          
PY10                    
PY11                            
PY12                        
 

FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSOKULU
2019-2020 AKADEMİK YILI HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI DERS PLANI
           
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI - ÖNERİLEN YAN DAL DERSLERİ
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
1. YARIYIL
PR 101 İletişim Bilimine Giriş 3 0 3 4
PR103 Halkla İlişkilere Giriş 3 0 3 4
PR105 Reklamcılığa Giriş 3 0 3 4
2. YARIYIL
PR104 Pazarlama İletişimi 3 0 3 4
3. YARIYIL
PR201 Dijital Halkla İlişkiler 3 0 3 5
PR205 Kurumsal İletişim 3 0 3 5
4. YARIYIL
PR204 Dijital Pazarlama 3 0 3 5
  TOPLAM 21 0 21 31
           
           

“Hayal Edin Gerçekleştirelim” Final’inde Çevre kategorisi birinciliğini “Bi Saksı Sağlık, Bi Saksı Doğallık” projesi ile T.C. Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencileri Ayşegül Şafak ve Damla Özata kazandı.

Kredi Kayıt Bürosu’nun, üniversite öğrencilerine yönelik başlattığı sosyal sorumluluk yarışması “Hayal Edin Gerçekleştirelim”, bu yıl 156 farklı üniversiteden ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi gören 1.458 öğrenci tarafından yoğun ilgi gördü. Yarışamaya Çevre, Eğitim, Findeks Finansal Okuryazarlık, Kültür-Sanat, Sağlık-Spor ve Toplumsal olmak üzere 6 kategoride, toplam 2.080 proje katıldı.

Kredi Kayıt Bürosu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen Ödül Töreni’nde Çevre kategorisi birincisi olan Ayşegül Şafak ve Damla Özata ödüllerine kavuştu