EBYS MEBİS Faruk Saraç
faruk-sarac-myo-logo

İç Mekan Tasarımı


Öğrenim Süresi: 2 yıl
Öğrenim Dili: Türkçe
YGS Puan Türü: TYT

 

PROGRAM HAKKINDA

İç Mekan Tasarımı Programı ilk 2017-2018 Akademik yılında Bursa Yerleşkesi'nde öğrenci alımı yapmaya başladı. İç Mekan Tasarımı Programı, yapıların iç mekanlarının düzenlenmesi konusunda gerekli tasarımları gerçekleştirmek için sanat, mimarlık ve teknoloji kavramlarını aynı potada eriterek çağdaş çizim ve sunum teknikleri kullanarak nitelikli projeler oluşturulmasının her aşamasını  içeren , yurt içi ve yurtdışında geniş ve etkin bir yere sahip konulardan biridir. Ülkenin çeşitli yerlerinde bulundan endüstri kuruluşlarının, iç mekan düzenlemeleri için üretim yapan firmaların ihtiyaç duyduğu tasarım konusunda özgün kimliği oluşturabilecek iş gücünün karşılanmasında oluşan nitelikli teknik eleman yetiştirmeyi amaçlayan önlisans düzeyinde eğitim vermektedir.

 

İÇ MEKAN TASARIMI PROGRAMINA KİMLER KATILABİLİR?

 

TYT Puan Türünden 150 ve üstü alan her öğrenci başvurma hakkına sahiptir olacak.

 

PROGRAMIN KAZANIMLARI

 • Mesleki araçları ve teknikleri kullanır
 • İç mekan tasarımı konusunda gerekli kararlı alabilecek bilgiye sahip olur.
 • Kültür varlıklarının korunması ile ilgili konularda bilgi ve kavrayışa sahiptir.
 • Tasarım konusunda temel ilke ve yöntemleri bilir.
 • Teorik alan ve bilgi uygulamada kullanır.
 • Temel teknik resim kurallarını bilir, mimari öğeleri ölçülendirip çizerek belgeler.
 • Yapı ve yapı elemanlarının rölövelerini çıkarır
 • Mesleki süreçleri planlar ve uygular.
 • Bireysel olarak, takım çalışmalarında etkin çalışabilme becerisine ve disiplinli sorumluluk üstlenir.
 • Mesleki uygulamada problemleri çözer.
 • Mesleki ve toplumsal etik değerlere sahip olur.
 • Koruma kavramı ve yasal mevzuatı anlar ve uygular.

 

KARİYER OLANAKLARI

Mezunlarımız, tekniker ünvanına sahip olarak mezun olurlar ve

 • İnce yapı şantiyeleri,
 • Mimarlık ve İç Mimarlık  büroları,
 • Müzeler,
 • Kamu Kuruluşları,
 • Ve Serbest girişimci olarak kendi bürolarını açabilirler.


OÖP EK PUAN İLE ALABİLECEĞİMİZ ORTA ÖĞRETİM ALANLARI

 • Dekoratif Resim
 • Dekoratif Sanatlar
 • İç Mekan Düzenleme
 • İç Mekan Tasarımı
 • Konservasyon
 • Mobilya ve İç Mekân Tasarımı
 • Restorasyon
 • Sanat ve Tasarım

 

DGS İLE GEÇİŞ YAPILABİLEN LİSANS PROGRAMLARI

 • El Sanatları
 • Geleneksel Türk Sanatları
 • İç Mimarlık
 • İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
 • Mimarlık
 • Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
 • Tezhip Sanatı 

KARİYER OLANAKLARI

 • Dikey geçiş yaparak lisans tamamlayabilir, 
 • Açık öğretim ile lisans tamamlayabilir.
 • Lisans eğitimini tamamlayan her öğrenci yüksek lisans ve  doktora programlarını devam ettirerek akademik kariyer de yapabilir.

Program, 2017 yılında T.C. Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu bünyesinde, mesleki eğitim ön planda tutularak ve teori ve pratik ortak bir zeminde buluşturularak, eğitim-öğretim vermeye başlamıştır. Gelişen iletişim ortamında önem kazanan konularda verdiği eğitimle; özel ve kamu sektörü için bu alanda yetişmiş işgücü sağlamak kapsamında alana katkıda bulunmak; programın temel amacıdır. Bu bağlamda; araştırmacı, yaratıcı, etkin iletişim odaklı, sosyal sorumluluk çerçevesinde, yaratıcı proje ve uygulamalar kapsamında bir eğitim anlayışı mevcuttur. Bu doğrultuda verilen eğitimle öğrenciler iç mekan tasarımına bilgi ve donanımına  sahip, yenilikçi ve çağdaş çözümler ve yapım sistemlerine hakim bir eğitim sürecinden geçmektedir.

 

VERİLEN DERECE
120 AKTS’li program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında İç Mekan Tasarımı Ön Lisans derecesine sahip olunur.

 

DERECENİN DÜZEYİ
Ön Lisans

 

KABUL VE KAYIT KOŞULLARI
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması gerekmekle birlikte tüm kabul ve kayıt koşulları YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.

 

YETERLİLİK KOŞULLARI VE KURALLARI
İç Mekan Tasarımı alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünün başarıyla tamamlanması, genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması ve 30 işgünü olacak şekilde zorunlu stajın başarılı bir şekilde tamamlanması gerekir.

 

PROGRAMIN PROFİLİ
İç Mekan Tasarımı Programı, gelişen iletişim ortamında önem kazanan konularda verdiği eğitimle; özel ve kamu sektörü için bu alanda yetişmiş işgücü sağlamak amacıyla alana katkıda bulunmaktadır. Mesleki donanıma sahip öğrencilerin yapıların iç mekanlarının düzenlenmesi konusunda gerekli tasarımları gerçekleştirebilmek için sanat, mimarlık ve teknoloji kavramlarını bir arada kullanabilen kavrayabilen birikimle çağdaş sunum tekniklerini bir arada kullanarak nitelikli projeler oluşturulması hedeflenmektedir. Tasarım konusunda özgün kimliğin oluşumunun önemini kavramasını sağlayan ilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilir isimler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

İç Mekan Tasarımı Programı, lise öğrenimi sonrasında iki yıllık ön lisans eğitimi vermektedir. Programa yaklaşık 40 öğrenci alınmaktadır. Öğrenciler, programda bulunan tüm zorunlu dersleri almak ve geçmek zorundadır. Kulüp etkinlikleri ve zorunlu staj deneyimi ile öğrencilerin kazandıkları bilgileri pratiğe dönüştürmeleri sağlanmaktadır. Öğrencilere kamuoyu araştırmaları hakkında bilgi sahibi olmalarının yanında örnek uygulamalarda aktif rol alınabilme imkânı sunulmaktadır. Yapılan uygulamalar ve düzenlenen atölyeler ile öğrencilere sektörde karşılaşabilecekleri deneyimler hakkında bilgi verilmektedir. Kariyer günleri kapsamında mimari restorasyon dünyasının önemli isimleri ile bir arada bulunabilme fırsatı edinen öğrencilerimizin; pratik iş yaşamı ile buluşabilmeleri açısından kurumsal geziler gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerin mezun olabilmesi için en az 2.00 ortalamaya sahip olması şartı aranmaktadır.

İç Mekan Tasarımı Programından mezun olacak öğrencilerimiz; Açıköğretim Fakültesi’nin veya Dikey Geçiş Sınav ile diğer üniversitelerin lisans programlarında öğrenim görebilirler. Mezunlarımızın, etkili iletişim ve yaygın sorumluluk ilkeleri doğrultusunda, kamu ya da özel sektöre ait kuruluşlarda, tanıtım politikalarıyla birlikte aldıkları eğitimi pratik yaşam ile buluşturmaları hedeflenmektedir. Bu amaç doğrultusunda, tasarım konusunda teori ve pratiğin en uygun zeminde birleştirilmesi büyük önem taşımaktadır. İç Mekan Tasarımı Programından mezun olan öğrencilerimizin iç mimari proje ve uygulama şantiyeleri, mimarlık ve iç mimarlık büroları, müzeler ve çeşitli kamu kuruluşları gibi birçok alanda iş bulma imkânları vardır.

 

FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU
2020-2021 AKADEMİK YILI – İÇ MEKAN TASARIMI PROGRAMI DERS PLANI
           
1.YARIYIL
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
ICMT 101 Teknik Resim 2 2 4 5
ICMT 103 İç Mekan Tasarımı I 2 6 8 8
ICMT 105 Temel Tasarım I 2 2 4 5
ICMT 107 Görsel Anlatım Teknikleri 1 2 3 4
ICMT 109 Bilgisayar Atölyesi I 1 2 3 4
TUD 101 Türk Dili I 2 0 2 2
AIT 101 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 2
YAD 101 Yabancı Dil I 2 0 2 2
  TOPLAM     28 32
           
2.YARIYIL
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
ICMT 102 İç Mekan Tasarımı II 2 6 8 8
ICMT 104 Yapı Bilgisi I 2 2 4 4
ICMT 106 Temel Perspektif 2 2 4 4
ICMT 108 Temel Tasarım II 2 2 4 5
ICMT 110 Bilgisayar Atölyesi II 1 2 3 4
TUD 102 Türk Dili II 2 0 2 2
AIT 102 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi II 2 0 2 2
YAD 102 Yabancı Dil II 2 0 2 2
  TOPLAM     29 31
           
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
STAJ 001 Staj(45 iş günü) 0 0 0 6
           
3.YARIYIL
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
ICMT 201 İç Mekan TasarımI III 2 6 8 8
ICMT 203 Mekan Tasarımında Işık ve Renk 2 2 4 4
ICMT 205 Malzeme Bilgisi 2 1 3 3
ICMT 207 Yapı Bilgisi II 2 2 4 4
ICMT 209 Bilgisayar Atölyesi III 2 2 4 4
  Seçmeli 1 2 3 4
  Seçmeli 1 2 3 4
  TOPLAM     29 31
           
4.YARIYIL
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
ICMT 202 Mutfak Tasarım İlkeleri 1 2 3 3
ICMT 204 Mobilya Tasarımı 2 1 3 4
ICMT 206 İç Mekan TasarımI IV 2 6 8 8
ICMT 208 Mesleki Yabancı Dil 2 0 2 2
ICMT 210 Portfolyo Hazırlama 1 1 2 3
  Seçmeli 1 2 3 4
  TOPLAM     21 24
                  TOPLAM AKTS 124
SEÇMELİ DERSLER
3. YARIYIL SEÇMELİ DERSLERİ
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
ICMT 301 Mimarlık ve Sanat Tarihi 1 2 3 4
ICMT 303 Mimari Fotoğraf 1 2 3 4
ICMT 305 Sergi ve Sergi Mekanı Tasarımı 1 2 3 4
ICMT 307 İç Mekanda Bitkisel Tasarım 1 2 3 4
ICMT 309 Tasarımda Eskiz 1 2 3 4
4. YARIYIL SEÇMELİ DERSLERİ
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
ICMT 302 Mekan ve Mobilya Tasarımında Kullanıcı Olarak Çocuk 1 2 3 4
ICMT 304 İç Mekan Tasarımında İş ve Organizasyon 1 2 3 4
ICMT 306 Maket ve Model Yapım Teknikleri 1 2 3 4
ICMT 308 Kentsel İç Mekanlar 1 2 3 4
ICMT 310 Gönüllülük Çalışmaları 1 2 3 4

 

 

 TYYÇ İşletme ve Yönetim Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
5. Düzey (ÖN LİSANS Eğitimi)
    BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
*Kuramsal *Olgusal *Bilişsel    *Uygulamalı Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
BİL1 BEC1 BEC2 YET1 YET2 YET3 YET4 YET5   YET6 YET7 YET8   YET9 YET10
PY1          
PY2          
PY3          
PY4          
PY5              
PY6                
PY7            
PY8            
PY9          
PY10          
PY11          

 

İÇ MEKAN TASARIMI PROGRAMI - ÖNERİLEN YAN DAL DERSLERİ
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
1. YARIYIL
ICMT 103 İç Mekan Tasarımı I 2 6 8 8
ICMT 105 Temel Tasarım I 2 2 4 5
2. YARIYIL
ICMT 104 Yapı Bilgisi I 2 2 4 4
ICMT 106 Temel Perspektif 2 2 4 4
3. YARIYIL
ICMT 203 Mekan Tasarımında Işık ve Renk 2 2 4 4
ICMT 205 Malzeme Bilgisi 2 1 3 3
4. YARIYIL
ICMT 202 Mutfak Tasarım İlkeleri 1 2 3 3
ICMT 204 Mobilya Tasarımı 2 1 3 4
  TOPLAM 13 17 30 35