EBYS MEBİS Faruk Saraç
faruk-sarac-myo-logo

Moda Tasarımı


Öğrenim Süresi: 2 yıl
Puan Türü: TYT
Öğrenim Dili: Türkçe

 

PROGRAM HAKKINDA

Program 2010 yılında Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu bünyesinde, mesleki eğitim ön planda tutularak ve uygulama ağırlıklı bir yöntemle eğitim-öğretim vermeye başlamıştır. Moda Tasarımı Programı, sektörün ihtiyacı olan kalıp hazırlama becerisi gelişmiş, bilgisayar ortamında ve klasik yöntemlerle modelistlik yapabilecek, yaratıcılığı yüksek tasarıyı ürüne dönüştürme öngörüsüne sahip, moda trendlerini ve gündemi yakalayan ve teorik bilgisini pratiğe aktarabilen bireyleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

KİMLER KATILABİLİR?

TYT Puan Türünden 150 ve üstü alan her öğrenci başvurma hakkına sahiptir olacak.

PROGRAMIN KAZANIMLARI

 • Moda Tasarımı alanıyla ilgili yöntem ve teknikleri kavrar.
 • Mesleği ile ilgili gerekli araç ve gereçleri tanır.
 • Moda Tasarımı ile ilgili teknikleri listeler ve bu teknikleri uygular.
 • Moda Tasarımı alanına yönelik edindiği kuramsal bilgi ve beceriler doğrultusunda, karşılaştığı problemleri çözmede bilimsel yöntem ve teknikleri kullanır.
 • Tekstil materyallerinin üretimini, özelliklerini kavrar.
 • İplik, dokuma ve örme kumaş, terbiye, hazır giyim ve kalite kontrol konularında mevcut teknolojileri tanır ve kullanır.
 • Moda ve tekstil tasarımına dönük özgün çalışmaları ayırt eder.
 • Güncel ve çağdaş konulara ilişkin bilgi birikimini, mesleki uygulamaları estetik bakış açısı ile tasarlar.
 • Kalıp hazırlama ve model geliştirme tekniklerini uygular.
 • Konfeksiyon makinelerini tanır, kullanır ve makinelerin koruyucu bakımı ile ilgili bilgileri uygular.
 • Kesim, dikim ve kalite kontrol tekniklerini uygular.
 • Tasarımın uygulanması ve ürün üretimine yönelik mesleki teknik bilgiyi tanır.
 • Bilgisayar ve bilgi iletişim teknolojilerini mesleki gelişimini destekleyecek düzeyde kullanır.
 • Tekstil uygulamaları sırasında aynı meslek disiplini içerisinde ve disiplinler arasında takım çalışmalarını kavrar.
 • Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
 • Sorumluluk alanı ile ilgili olarak analitik düşünür, sorgular ve araştırır, alanıyla ilgili uluslararası platformlarda sözlü ve yazılı iletişim kurar.
 • Mesleki etik ve kültürel değerleri savunur.

 

DGS İLE GEÇİŞ YAPILABİLEN LİSANS PROGRAMLARI

 • Moda Giyim Tasarımı
 • Moda Tasarımı
 • Tekstil
 • Tekstil Mühendisliği
 • Tekstil Tasarımı
 • Tekstil ve Moda Tasarımı

 

KARİYER OLANAKLARI

Mezunlarımız, moda ve tekstil sektöründe yer alan firmalarda, kamu kurum ve kuruluşlarında, ulusal ve uluslararası markalarda;

 • Moda Tasarımcısı
 • Kadın Giyim tasarımcısı
 • Bebe-Çocuk Giyim tasarımcısı
 • Erkek Giyim Tasarımcısı
 • Moda Editörlüğü
 • Kostüm Tasarımcılığı
 • Desinatörlük
 • Stil Danışmanlığı
 • Stilistlik
 • Modelistlik veya çeşitli üretim departmanlarında kariyer fırsatları bulacaklardır.
 • Ayrıca sektöre kendi atölyelerini, iş yerlerini veya moda evlerini açarak da kariyer fırsatları oluşturabileceklerdir.

PROGRAMIN KISA GEÇMİŞİ

Program 2010 yılında Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu bünyesinde, mesleki eğitim ön planda tutularak ve uygulama ağırlıklı bir yöntemle eğitim-öğretim vermeye başlamıştır. Moda Tasarımı Programı, sektörün ihtiyacı olan kalıp hazırlama becerisi gelişmiş, bilgisayar ortamında ve klasik yöntemlerle modelistlik yapabilecek, yaratıcılığı yüksek tasarıyı ürüne dönüştürme öngörüsüne sahip, moda trendlerini ve gündemi yakalayan ve teorik bilgisini pratiğe aktarabilen bireyleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

 

VERİLEN DERECE
120 AKTS’li program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Moda Tasarımı Ön Lisans derecesine sahip olunur.

 

DERECENİN DÜZEYİ
Ön Lisans

 

KABUL VE KAYIT KOŞULLARI
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması gerekmekle birlikte tüm kabul ve kayıt koşulları YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.

 

YETERLİLİK KOŞULLARI VE KURALLARI
Moda Tasarımı alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir.

 

PROGRAMIN PROFİLİ
Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Moda Tasarım Programı’ndaki derslerin amacı, öğrencinin yaratıcılığını geliştirmek, tekstil sektöründeki sanatsal ve ticari gereksinimleri karşılayabilmeyi öğretmek, kamu ve özel sektörün teknik eleman ihtiyacını karşılayacak donanıma sahip kalifiye elemanlar yetiştirmektir. Öğrencilerin akademik çalışmalara yaratıcı yaklaşımları; kültürel dersler, tasarım atölyesinde yaratıcı çalışmalar, teknik dersler, araştırmalar, işletmelere teknik geziler, seminerler, sergiler, defileler ve 30 günlük staj deneyimi ile desteklenmektedir. Programımız; görsel ve yaratıcı düşünme, analiz etme, tasarım becerileri, malzeme bilgisi, teknik üretim yöntemleri, tasarımı ürüne dönüştürebilme öngörüsü, ürünün prezantasyonu, moda ve tekstil tarihi konularına ağırlık vermektedir. Kapsamlı ve yenilikçi eğitim anlayışımızla, algılama ve uygulamaya yönelik yetenekler geliştirilmekte ve desteklenmektedir.


İlk yıl verilen dersler; genel tasarım, görsel algılama, teknik konular ve temel mesleki bilgileri içermektedir. İkinci yılında öğrenci, projelere ve mesleğe yönelik çalışmalara, portfolyo ve bitirme projesi gibi derslerle yoğunlaşmaktadır. Bununla birlikte öğrencilerin mesleki hayatlarında ihtiyaç duyacakları bilgisayar programlarını ve mesleki yabancı dil bilgisini en gelişmiş teknoloji ve alanında uzman eğitim kadrosu ile vermek öğrencilerimiz Fabrika-i Hümayun’ un ilham veren atmosferinde, geçmiş ve geleceğin buluştuğu, her biri 500 metrekareden oluşan Tasarım ve Giyim Atölyelerinde, tasarılarını gerçeğe dönüştürmektedirler.

 

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 • Moda Tasarımı alanıyla ilgili yöntem ve teknikleri kavrar.

 • Mesleği ile ilgili gerekli araç ve gereçleri tanır.

 • Moda Tasarımı ile ilgili teknikleri listeler ve bu teknikleri uygular.

 • Moda Tasarımı alanına yönelik edindiği kuramsal bilgi ve beceriler doğrultusunda, karşılaştığı problemleri çözmede bilimsel yöntem ve teknikleri kullanır.

 • Tekstil materyallerinin üretimini, özelliklerini kavrar.

 • İplik, dokuma ve örme kumaş, terbiye, hazır giyim ve kalite kontrol konularında mevcut teknolojileri tanır ve kullanır.

 • Moda ve tekstil tasarımına dönük özgün çalışmaları ayırt eder.

 • Güncel ve çağdaş konulara ilişkin bilgi birikimini, mesleki uygulamaları estetik bakış açısı ile tasarlar.

 • Kalıp hazırlama ve model geliştirme tekniklerini uygular.

 • Konfeksiyon makinelerini tanır, kullanır ve makinelerin koruyucu bakımı ile ilgili bilgileri uygular.

 • Kesim, dikim ve kalite kontrol tekniklerini uygular.

 • Tasarımın uygulanması ve ürün üretimine yönelik mesleki teknik bilgiyi tanır.

 • Bilgisayar ve bilgi iletişim teknolojilerini mesleki gelişimini destekleyecek düzeyde kullanır.

 • Tekstil uygulamaları sırasında aynı meslek disiplini içerisinde ve disiplinler arasında takım çalışmalarını kavrar.

 • Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.

 • Sorumluluk alanı ile ilgili olarak analitik düşünür, sorgular ve araştırır, alanıyla ilgili uluslararası platformlarda sözlü ve yazılı iletişim kurar.

 • Mesleki etik ve kültürel değerleri savunur.

   

MEZUNLARIN İSTİHDAM PROFİLLERİ
Moda Tasarım programı mezunları kamu kurum ve kuruluşlarında, tekstil fabrikaları ve atölyelerinde, örme-dokuma-baskı sanayinde, hazır giyim sektöründe, tekstil ihracat firmalarında, özel işletmelerde, moda evleri ve modelhanelerde stilist, modelist ve tasarımcı olarak çalışabilir; ayrıca sektörde kendi atölyelerini ve moda evlerini açarak kendilerine iş imkanı yaratabilirler.

 

ÜST DERECE PROGRAMINA GEÇİŞ

Eğitimine devam etmek isteyen mezunlarımız ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde ilgili lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler. Bu programlar;

 

 • Tekstil Mühendisliği
 • Tekstil Tasarımı
 • Tekstil ve Moda Tasarımı
 • Moda Giyim Tasarımı 
 • Tekstil
 • Moda Tasarımı

SINAVLAR, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin ve uygulamaların en az %80’ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, küçük sınav gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir.

Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için o yarıyıla ait not ortalamasının (ANO) en az 2.00 olması gerekir.

 

MEZUNİYET KOŞULLARI
Programı başarıyla tamamlamak için mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve zorunlu stajı başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

 

PROGRAM OLANAKLARI
Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Moda Tasarım Programı’nda 4 öğretim görevlisi ve alanında uzman öğretim elemanları görev yapmaktadır.

Eğitimler; tasarım atölyesi, giyim atölyesi, kalıp sınıfı, konferans salonu, kütüphane, internet bağlantılı bilgisayar laboratuvarı ve teknolojik donanıma sahip (projeksiyon, internet bağlantısı) sınıflarda verilmektedir.
 

Bununla birlikte, iş dünyasından çeşitli düzeylerde uzmanların ve tasarımcıların bilgi ve deneyimlerini aktardığı çeşitli seminerler ve kariyer günleri düzenlenmektedir. İşletmelerdeki uygulamaları yerinde görmek ve öğrenmek amacıyla teknik geziler yapılmaktır.

 

                                                   FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU

                                2020-2021 AKADEMİK YILI – MODA TASARIMI PROGRAMI DERS PLANI

 

1.YARIYIL

DERS KODU

DERS ADI

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

MOT 101

Temel Sanat Eğitimi

1

2

3

5

MOT 103

Çizim Teknikleri 

2

2

4

5

MOT 105

Kalıp Hazırlama I

2

2

4

5

MOT 107

Dikiş Teknikleri I 

2

2

4

5

MOT 109

Kostüm ve Moda Tarihi

2

0

2

2

MOT 111

Kumaş ve Malzeme Bilgisi

2

0

2

2

TUD 101

Türk Dili I (Uzaktan Eğitim)

2

0

2

2

AIT 101

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (Uzaktan Eğitim)

2

0

2

2

YAD 101

Yabancı Dil I (Uzaktan Eğitim)

2

0

2

2

 

TOPLAM

 

 

25

30

 

2.YARIYIL

DERS KODU

DERS ADI

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

MOT 102

Moda Resmi

2

2

4

5

MOT 104

Kalıp Hazırlama II

2

2

4

5

MOT 106

Dikiş Teknikleri II

2

2

4

5

MOT 108

Drapaj 

1

2

3

3

MOT 110

Bilgisayar Destekli Kalıp Hazırlama I

1

2

3

3

MOT 112

Bilgisayar Destekli Moda Tasarımı I

1

2

3

3

TUD 102

Türk Dili II (Uzaktan Eğitim)

2

0

2

2

AIT 102

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (Uzaktan Eğitim)

2

0

2

2

YAD 102

Yabancı Dil II (Uzaktan Eğitim)

2

0

2

2

 

TOPLAM

 

 

27

30

 

DERS KODU

DERS ADI 

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

STAJ 001

Staj (45 iş günü)

0

0

0

6

 

3.YARIYIL

DERS KODU

DERS ADI

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

MOT 201

Koleksiyon Hazırlama 

1

2

3

4

MOT 203

Mesleki Teknik Çizim 

1

2

3

3

MOT 205

Giysi Tasarımı

1

3

4

6

MOT 207

Deneysel Giysi Tasarımı

1

2

3

3

MOT 209

Bilgisayar Destekli Kalıp Hazırlama II

1

2

3

3

MOT 211

Bilgisayar Destekli Moda Tasarımı II

1

2

3

4

MOT 213

Mesleki Yabancı Dil 

2

0

2

2

 

Seçmeli 

1

2

3

3

 

TOPLAM

 

 

24

28

 

4.YARIYIL

DERS KODU

DERS ADI

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

MOT 202

Bebe-Çocuk Giysi Tasarımı

1

3

4

5

MOT 204

Erkek Giysi Tasarımı

1

3

4

5

MOT 206

Bitirme Projesi

1

4

5

8

MOT 208

Portfolyo Hazırlama

1

1

2

3

MOT 210

Moda Marka Pazarlama

2

0

2

2

 

Seçmeli 

1

2

3

3

 

TOPLAM

 

 

20

26

 

 

 

 

SEÇMELİ DERSLER

3. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER 

DERS KODU

DERS ADI

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

MOT 301

İmaj ve Stil Danışmanlığı

1

2

3

3

MOT 303

Moda Fotoğrafçılığı

1

2

3

3

MOT 305

Girişimcilik

1

2

3

3

4. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER

DERS KODU

DERS ADI

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

MOT 302

Moda Editörlüğü

1

2

3

3

MOT 304

Aksesuar Tasarımı

1

2

3

3

MOT 306

Süsleme Teknikleri

1

2

3

3

MOT 308

Gönüllülük Çalışmaları 1 2 3 4

Moda Tasarımı Programı, “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) - Sanat” temel alanında yer alan bir eğitim-öğretim programıdır.        

 TYYÇ Sanat Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik  Ağırlıklı)
              5. Düzey (ÖN LİSANS Eğitimi)
   BİLGİ  BECERİ  YETKİNLİKLER
-Kuramsal
        -Olgusal
     
-Bilişsel
        -Uygulamalı     
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
BİL1 BEC1 BEC2 YET1 YET2 YET3 YET4 YET5 YET6 YET7 YET8 YET9 YET10 YET11 YET12 YET13
PY1                              
PY2                              
PY3                      
PY4                        
PY5                              
PY6                        
PY7                            
PY8                    
PY9                        
PY10                    
PY11        

 

 

 

FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU

2020-2021 AKADEMİK YILI –  MODA TASARIMI PROGRAMI

ÖNERİLEN YANDAL DERSLERİ

 

DERS KODU

DERS ADI

T

U

K

AKTS

 1. YARIYIL

MOT 103

Çizim Teknikleri 

2

2

4

5

MOT 107

Dikiş Teknikleri I 

2

2

4

5

 1. YARIYIL

MOT 110

Bilgisayar Destekli Kalıp Hazırlama I

1

2

3

3

MOT 112

Bilgisayar Destekli Moda Tasarımı I

1

2

3

3

 1. YARIYIL

MOT 205

Giysi Tasarımı

1

3

4

6

 1. YARIYIL

MOT 206

Bitirme Projesi

1

4

5

8

 

                                                                                TOPLAM

   

23

30