EBYS MEBİS Faruk Saraç
faruk-sarac-myo-logo

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Öğrenim süresi: 2 yıl

Puan Türü: TYT

Öğrenim Dili: Türkçe

PROGRAM HAKKINDA

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programının amacı, sağlık hizmetlerinin temel ilkelerine, süreçlerine ve yönetime vakıf,  etkin iletişim kuran nitelikli insan kaynağı yetiştirmektir. Sağlık hizmetlerinin her düzeyinde iyi bir yönetimin sağlanması, sağlık hizmetlerinin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması için gerekli verinin toplanması, işlenmesi, raporlanması ve bilgi olarak kullanılması son derece önemlidir. Bu programda, sağlık kurum ve kuruluşlarının gereksinim duyduğu tıp ve sağlık teknolojisinin çeşitli dallarında bilimsel araştırmalardan elde edilen bulguların derlenmesi, düzenlenmesi ve araştırıcıların hizmetine sunulması amacına yönelik olarak, tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik alanında yetişmiş bilgi ve beceri ile donanmış, araştırma, sorun çözme yeteneği gelişmiş, kültürel birikime ve iletişime sahip, teknolojik araç ve gereçlerini kullanabilen, insan sağlığına önem veren, tıbbi sekreterler ve sağlık elemanları yetiştirilmektedir.

KİMLER KATILABİLİR

TYT puan türünden 150 ve üstü alan her öğrenci programa başvurma hakkına sahiptir.

PROGRAMIN KAZANIMLARI

 • Alan bilgilerini mesleki uygulamada kullanır.
 • Mesleki süreçleri planlayıp, uygular.
 • Alanın gerektirdiği terminolojiyi bilir ve uygular.
 • Mesleki uygulamada problemleri tanımlar ve çözer.
 • Hasta, hasta yakınları, sağlık profesyonelleri vb. kişilerle, etkin iletişim kurar.
 • Mesleki yasal mevzuatı anlar ve uygular.
 • Multidisipliner takım çalışma becerisini sahiptir.
 • Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanır.
 • Arşiv işlemlerini, tıbbi kayıtları, tıbbi raporlamaları ve mesleki yazışmaları, dil kurallarına uygun olarak etkin bir şekilde yapar.
 • Tıbbi arşivlerin oluşturulması ve işletilmesi için gerekli mevzuat bilgisini, dosya hareketliliğini ve korunmasını sağlayarak arşiv hizmetlerini yürütür.
 • Bilgisayarı F Klavyede on parmak yazım tekniği kullanarak hızlı ve hatasız yazar.
 • Alanın gerektirdiği bilgisayar yazılımlarını ve bilgi iletişim teknolojilerini başarıyla kullanır.
 • Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olur.

DGS İLE GEÇİŞ YAPILABİLEN LİSANS PROGRAMLARI

Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, lisans programlarına geçiş hakkı sağlayan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile İşletme, Sağlık İdaresi, Sağlık Yönetimi gibi 4 yıllık eğitim veren programlara geçiş yapabilirler.

 

KARİYER OLANAKLARI

 • Üniversite hastaneleri,
 • Devlet hastaneleri,
 • Adli tıp kurumları,
 • Sağlık ocakları,
 • Özel hastane ve klinikler,
 • Özel muayenehane hekimliği,
 • Tıbbi yazılım (tıbbi dergi, bülten, abstrak vb. hazırlama hizmetleri) şirketlerinde,
 • Medikal malzemenin satış ve tanıtım işlerinde,
 • Ambulans şirketlerinde görev alabilirler. Kısacası sağlıkla ilgili tüm birimlerde tibbi dökümantasyon, arşivleme ve sekreterlik hizmetlerinde çalışabilirler.

FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU
2019-2020 AKADEMİK YILI TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK DERS PLANI
           
1.YARIYIL
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
TDS 1001 Tıbbi Dokümantasyon I 3 0 3 4
TDS 1003 Tıbbi Terminoloji 3 0 3 4
TDS 1005 Temel Bilgisayar Teknikleri 1 2 2 4
TDS 1007 İlk Yardım 1 2 2 4
TDS 1009 İletişim 3 0 3 4
  Seçmeli Ders I 3 0 3 4
TUD 101 Türk Dili-I 2 0 2 2
AIT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I 2 0 2 2
YAD 101 Yabancı Dil-I 2 0 2 2
  TOPLAM     22 30
           
2.YARIYIL
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
TDS 1002 Tıbbi Dokümantasyon II 3 0 3 4
TDS 1004 Halk Sağlığı 3 0 3 4
TDS 1006 Hastane Yönetimi ve Süreçleri 3 0 3 4
TDS 1008 Sunum Teknikleri ve Beden Dili 1 2 2 4
TDS 1010 Sağlık Psikolojisi 3 0 3 4
  Seçmeli Ders II 3 0 3 4
TUD 102 Türk Dili-II 2 0 2 2
AIT 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-II 2 0 2 2
YAD 102 Yabancı Dil-II 2 0 2 2
  TOPLAM     23 30
           
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
STAJ 0001 Staj ( 30 İş Günü ) 0 0 0 4
           
3.YARIYIL
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
TDS 2001 Büro Yönetimi ve Arşiv Bilgisi 3 0 3 5
TDS 2003 Sağlık Bilgi Sistemleri 1 2 2 5
TDS 2005 Hastalıklar Bilgisi 3 0 3 4
TDS 2007 Sağlık Hizmetleri İletişimi 3 0 3 4
TDS 2009 Sağlıkta Kalite Yönetimi 3 0 3 4
TDS 2011 Epidemiyoloji 3 0 3 4
TDS 2013 Sağlıkta Kriz Yönetimi 3 0 3 4
  TOPLAM     20 30
           
4.YARIYIL
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
TDS 2002 Sağlık Bilgi Sistemleri Uygulaması 0 3 2 5
TDS 2004 Mesleki Yazışma Teknikleri 1 2 2 5
TDS 2006 Sağlık Sigortacılığı 3 0 3 4
TDS 2008 Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama 3 0 3 4
TDS 2010 İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 3 4
TDS 2012 Mesleki Yabancı Dil 3 0 3 4
  TOPLAM     16 26
           
SEÇMELİ DERSLER
1. YARIYIL SEÇMELİ DERSLERİ
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
TDS 3001 Davranış Bilimleri 3 0 3 4
TDS 3003 İşletme 3 0 3 4
TDS 3005 İşaret Dili ile İletişim 3 0 3 4
2. YARIYIL SEÇMELİ DERSLERİ
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
TDS 3002 Diksiyon 3 0 3 4
TDS 3004 Meslek Etiği 3 0 3 4
TDS 3006 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 3 0 3 4

TIBBİ DOKUMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI - ÖNERİLEN YAN DAL DERSLERİ
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
1. YARIYIL
TDS 1001 Tıbbi Dokümantasyon I 3 0 3 4
TDS 1003 Tıbbi Terminoloji 3 0 3 4
2. YARIYIL
TDS 1002 Tıbbi Dokümantasyon II 3 0 3 4
TDS 1006 Hastane Yönetimi ve Süreçleri 3 0 3 4
3. YARIYIL
TDS 2001 Büro Yönetimi ve Arşiv Bilgisi 3 0 3 5
TDS 2003 Sağlık Bilgi Sistemleri 1 2 2 5
4. YARIYIL
TDS 2002 Sağlık Bilgi Sistemleri Uygulaması 0 3 2 5
TDS 2004 Mesleki Yazışma Teknikleri 1 2 2 5
TDS 2006 Sağlık Sigortacılığı 3 0 3 4
  TOPLAM 20 7 24 40