EBYS MEBİS Faruk Saraç
faruk-sarac-myo-logo

ÖĞRETİM ELEMANI ALIMINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

 
 

 

 

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR -

Müracaat aşamasında e-devlet çıktısı ile müracaat eden adayların, belgelerinin asıllarını veya noter tasdikli suretlerini getirmeleri gerekmektedir.(Başvuru esnasında belgelerin aslını ya da noter tasdikli suretini verenlerin, aynı belgeleri tekrar getirmelerine gerek yoktur.)

 

- Not: Yukarıda asil olarak ilan edilen adayların 15 Mart 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar Meslek Yüksekokulumuz İnsan Kaynakları Birimine yazılı olarak bildirim yapmalıdır. Belirtilen süre içerisinde yazılı olarak bildirim yapmayan asil adayların hakları yedek adaylara devrolunacaktır.