EBYS MEBİS Faruk Saraç
faruk-sarac-myo-logo

Ağız ve Diş Sağlığı

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI

Öğrenim süresi: 2 Yıl

Puan türü: TYT

Öğrenim dili: Türkçe

PROGRAM HAKKINDA

Ağız ve diş sağlığı programının amacı, kamu ve özel sektörde tercih edilen saygın, nitelikli, çağdaş ve diş sağlığı alanında uluslararası bilgi seviyesine ulaşmış ülkemizin ara eleman ihtiyacını karşılayacak sağlık personeli yetiştirmektir.

Ağız ve diş sağlığı teknikeri, diş polikliniklerinde diş hekimine klinik yardımcısı olarak tüm klinik çalışmalarında yardımcı olan sağlık teknikeridir. Ağız ve diş sağlığı teknikeri diş hekimi için çalışma ortamını hazırlar, hastayı kabul eder ve tedavisi sırasında hekime ve hastaya yardımcı olur.

 

KİMLER KATILABİLİR?

TYT puan türünden 150 ve üstü alan her öğrenci başvurma hakkına sahiptir.

 

PROGRAMIN KAZANIMLARI

 • Ağız ve Diş Sağlığı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 
 • Ağız ve Diş Sağlığı ilgili etik ilke ve kurallarını bilir. 
 • Ağız ve Diş Sağlığı alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve hasta takip sistemlerini kullanır. 
 • Ağız ve Diş Sağlığı alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak diş kliniğinin idamesine yardımcı olur; diş tedavisi sırasında asistanlığı yürütür.
 • Ağız ve Diş Sağlığı alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir. 
 • Ağız ve Diş Sağlığı alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile hasta takip programları ve bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 
 • Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır. 
 • Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 
 • Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır. 

 

DGS İLE GEÇİŞ YAPILABİLEN LİSANS PROGRAMLARI

 • Sağlık Yönetimi
 • AÖF fakültelerinin lisans programları

KARİYER OLANAKLARI          

 • Devlet Diş Hastaneleri
 • Üniversite Diş Hekimliği Fakülteleri
 • Özel Diş Klinikleri
 • Diş Laboratuvarları

 

 

 

 

 

 

FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU
2019-2020 AKADEMİK YILI – AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI DERS PLANI
           
1.YARIYIL
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
ADS 101 Ağız ve Diş Sağlığına Giriş 3 0 3 6
ADS 103 Temel Mikrobiyoloji 2 0 2 4
ADS 105 Tıbbi Terminoloji 2 0 2 4
ADS 107 Diş Anatomi ve Morfolojisi 3 0 3 8
  (Seçmeli I) 2 0 2 2
TUD 101 Türk Dili I (Uzaktan Eğitim) 2 0 2 2
AIT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (Uzaktan Eğitim) 2 0 2 2
YAD 101 Yabancı Dil I (Uzaktan Eğitim) 2 0 2 2
  TOPLAM     18 30
           
2.YARIYIL
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
ADS 102 Ağız, Diş, Çene Hastalıklar Bilgisi 3 0 3 6
ADS 104 Sterilizasyon Ve Dezenfeksiyon Yöntemleri 3 0 3 6
ADS 106 Enfeksiyon Hastalıkları ve Çapraz Enfeksiyon 3 0 3 4
ADS 108 Malzeme Bilgisi 2 2 3 6
TUD 102 Türk Dili II (Uzaktan Eğitim) 2 0 2 2
AIT 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (Uzaktan Eğitim) 2 0 2 2
YAD 102 Yabancı Dil II (Uzaktan Eğitim) 2 0 2 2
  (Seçmeli II) 2 0 2 2
  TOPLAM     20 30
3.YARIYIL
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
ADS  201 Büro Yönetimi ve Arşiv Bilgisi 2 0 2 4
ADS 203 Klinik Uygulama Prensipleri I 2 0 2 2
ADS 205 Ağız Diş Sağlığı Klinik Uygulama I 0 10 5 20
ADS  207 Sağlıkta Kalite Yönetimi 3 0 3 4
  TOPLAM     12 30
           
4.YARIYIL
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
ADS 202 Hastaya Yaklaşım Ve İletişim 2 0 2 4
ADS 204 Ağız Diş Sağlığı Klinik Uygulama II 0 10 5 20
ADS 206 Klinik Uygulama Prensipleri II 2 0 2 2
ADS 208 Muayene Yönetimi ve Hasta Kayıt 2 0 2 4
  TOPLAM     11 30
                  TOPLAM AKTS 120
SEÇMELİ DERSLER
1. YARIYIL SEÇMELİ DERSLERİ
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
ADS 307 Radyasyondan Korunma 2 0 2 2
ADS 309 Vücut Ergonomisi 2 0 2 2
ADS 311 Laboratuvar Teknikleri Ve Güvenliği 2 0 2 2
ADS 313 Davranış bilimleri 2 0 2 2
2. YARIYIL SEÇMELİ DERSLERİ
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
ADS 306 Hastaya Yaklaşım Ve İletişim 2 0 2 2
ADS 308 Meslek Etiği 2 0 2 2
ADS 310 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 2 0 2 2
ADS 312 Oral Hijyen Eğitimi 2 0 2 2
 
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI - ÖNERİLEN YAN DAL DERSLERİ
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
1. YARIYIL
ADS 101 Ağız Diş Sağlığına Giriş 3 0 3 6
ADS 105 Tıbbi Terminoloji 2 0 2 4
           
2. YARIYIL
ADS 104 Sterilizasyon Ve Dezenfeksiyon Yöntemleri 3 0 3 6
           
           
3. YARIYIL
ADS 106 Enfeksiyon Hastalıkları ve Çapraz Enfeksiyon 3 0 3 4
ADS 102 Ağız, Diş, Çene Hastalıklar Bilgisi 3 0 3 6
           
4. YARIYIL
ADS 202 Hastaya Yaklaşım Ve İletişim 2 0 2 4
  TOPLAM 16 0 16 30