EBYS MEBİS Faruk Saraç
faruk-sarac-myo-logo

İlk ve Acil Yardım

İLK VE ACİL YARDIM

Öğrenim süresi: 2 Yıl

Puan türü: TYT

Öğrenim dili: Türkçe

 

PROGRAM HAKKINDA

Programın amacı; hastane öncesi acil hizmetlerde hasta ve yaralılara profesyonelce temel ve ileri yaşam desteği verebilen; hasta ve yaralıların esas tedavisi yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde yaşam kurtarıcı ve sakat kalmayı önleyici tıbbi müdahaleleri yapabilen; her türlü sistem travmasını tanıyıp, uygun acil yaklaşımını planlayıp, uygulayabilen; ilk müdahaleleri yapılmış hasta ya da yaralıların ambulansla güvenli bir şekilde hastanelere ulaşmasını sağlayan yardımcı sağlık personeli yetiştirmektir.

 

KİMLER KATILABİLİR?

TYT puan türünden 150 ve üstü alan her öğrenci başvurma hakkına sahiptir.

 

PROGRAMIN KAZANIMLARI

 • İlk ve Acil Yardım alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 
 • İlk ve Acil Yardım alanı ile ilgili etik ilke ve kurallarını bilir. 
 • İlkyardım prosedürlerini uygulayarak kullandığı teknik cihazların operasyonunda yer alır ve bu cihazlar ile ilgili tutarsızlıkları veya arızaları tespit edip bunları rapor eder. 
 • İlk ve Acil Yardım alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. 
 • İlk ve Acil Yardım alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir. 
 • Hasta ve hasta yakınları ile sözlü, yazılı bir şekilde iletişim kurar. 
 • Acil müdahale yaparken hasta için optimal konforu sağlar ve doğru pozisyonu gerçekleştirir 
 • Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 
 • Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır. 

 

DGS İLE GEÇİŞ YAPILABİLEN LİSANS PROGRAMLARI

 • Acil Yardım ve Afet Yönetimi
 • Hemşirelik
 • Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

 

KARİYER OLANAKLARI

 

 • 112 Acil Yardım İstasyonları
 • Özel Ambulans Şirketleri
 • Devlet Hastane Acil Servisleri
 • Özel Hastane Acil Servisleri
 • İtfaiye Kurtarma Birimleri
 • Özel Şirketler
 • Havaalanları
 • Spor Müdürlükleri

 

                                           FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU
                     2019-2020 AKADEMİK YILI – İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI DERS PLANI
           
1.YARIYIL
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
İAY 101 Temel Farmakoloji 2 0 2 4
İAY 103 Temel Anatomi 2 0 2 4
İAY 105 Temel Fizyoloji 2 0 2 5
İAY 107 Tıbbi Terminoloji 2 0 2 4
İAY 109 Temel Toksikoloji 2 0 2 5
TUD 101 Türk Dili-I 2 0 2 2
AIT 101 Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi-I 2 0 2 2
YAD 101 Yabancı Dil-I 2 0 2 2
  Seçmeli Ders I 2 0 2 2
  TOPLAM     18 30
           
2.YARIYIL
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
İAY 102 Enfeksiyon Hastalıkları Ve Steril. Ve Dezenfek. Yönt. 2 0 2 5
İAY 104 İlk ve Acil Yardımda Farmakoloji 2 0 2 3
İAY 106 Kaza Ve Afet Yönetimi 2 0 2 5
İAY 108 Acil Hasta Bakımı I 2 6 5 8
İAY 110 Temel Mesleki Beceriler 1 4 3 3
TUD 102 Türk Dili-II 2 0 2 2
AIT 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-II 2 0 2 2
YAD 102 Yabancı Dil-II 2 0 2 2
  TOPLAM     20 30
           
3.YARIYIL
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
İAY 201 Acil Sağlık Hizmetleri I 2 0 2 4
İAY 203 Acil Hasta Bakımı II 2 0 2 4
İAY 205 Ekg Analizi 1 1 2 2
İAY 207 Beden Eğitimi Ve Kondüsyon I 2 0 2 2
İAY 209 Kardiyopulmoner Resüsitasyon I 2 2 4 6
İAY 211 İleri Yaşam Desteği Uygulama 1 2 2 2
İAY 213 İlk Ve Acil Yardımda Mesleki Uygulama I 2 10 7 12
İAY 215 Sağlıkta Kalite Yönetimi 3 0 3 2
  TOPLAM     27 33
           
4.YARIYIL
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
İAY 202 Acil Sağlık Hizmetleri II 2 0 2 4
İAY 204 Acil Hasta Bakımı III 2 0 2 4
İAY 206 Beden Eğitimi Ve Kondüsyon II 1 1 2 2
İAY 208 Travma 2 2 3 3
İAY 210 Ambulans Ekipmanları 1 0 1 2
İAY 212 Kardiyopulmoner Resüsitasyon II 2 4 4 4
İAY 214 İlk Ve Acil Yardımda Mesleki Uygulama II 2 10 7 12
  TOPLAM     20 30
                  TOPLAM AKTS 121
SEÇMELİ DERSLER
1. YARIYIL SEÇMELİ DERSLERİ
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
İAY 301 Davranış Bilimleri 2 0 2 2
İAY 303 Laboratuvar Teknikleri ve Güvenliği 2 0 2 2
İAY 305 Radyasyondan Korunma 2 0 2 2
           

                                İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI - ÖNERİLEN YAN DAL DERSLERİ
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
1. YARIYIL
İAY 105 Temel Fizyoloji 2 0 2 4
İAY 107 Tıbbi Terminoloji 2 0 2 4
2. YARIYIL
İAY 104 İlk ve Acil Yardımda Farmakoloji 2 0 2 3
İAY 108 Acil Hasta Bakımı I 2 6 5 8
3. YARIYIL
İAY 203 Acil Hasta Bakımı II 2 0 2 4
İAY 211 İleri Yaşam Desteği Uygulama 1 2 2 2
İAY 209 Kardiyopulmoner Resüsitasyon I 2 1 3 2
4. YARIYIL
İAY 208 Travma 2 2 3 3
  TOPLAM 13 10 18 30