EBYS MEBİS Faruk Saraç
faruk-sarac-myo-logo

Öğretim Görevlisi Alımına İlişkin İlan

                                                                            ÖĞRETİM ELEMANI ALIMINA İLİŞKİN İLAN

 

Meslek Yüksekokulumuz akademik birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. Maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği ”nin ilgili maddelerine göre, aşağıda ilan edilen programlara tam zamanlı sözleşmeli statüde öğretim görevlisi alınacaktır.

Bursa Kampüs

 

Kadro

Tipi

Program

Açıklama

Kadro

Sayısı

Öğr. Gör.

Fizyoterapi

 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü alanında lisans mezunu olup, Anabilim Dalı'nda tezli yüksek lisans yapmış olmak.

1

 

BAŞVURU KOŞULLARI

 

 • 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

 • Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

 • ALES’den lisans mezunu olunan alanda, en az 70.0 puan almış olmak 

 • Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.

 

BAŞVURU BELGELERİ

 

 • Başvuru dilekçesi (dilekçe formatı için tıklayın)

 • Lisans ve Yüksek lisans belgesinin onaylı fotokopisi

 • Lisans Transkript belgesinin onaylı fotokopisi

 • ALES Belgesi (ALES muafiyeti varsa, görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi ve atama olur yazısı)

 • Ayrıntılı özgeçmiş

 • YÖK Özgeçmiş formatı ile hazırlanmış özgeçmiş

 • Nüfus Cüzdanının örneği

 • Erkek Adaylar için askerlik terhis, tehir veya tecil belgesi 

 • İki adet fotoğraf (arkasına ad-soyad ve tc kimlik no yazılmış)

 • Adli sicil kaydı

 • Alanında uzman en az iki kişiden alınmış referans mektubu

 • Ders verme deneyimine ilişkin hizmet belgesi

Sınavda başarılı olan adaylardan öğretim elemanı ataması sırasında yukarıda belirtilen belgelerin asılları istenir. Başvuru belgeleri hiçbir şekilde iade edilmez.

 

BAŞVURU ŞEKLİ

Adaylar, başvuru adresine şahsen ve posta yoluyla başvuru yapabilecekler.

BAŞVURU ADRESİ

Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu 

Kocanaip Mah. Kaplıca Cd. No: 3 Muradiye / Osmangazi – BURSA 

Tel: 0 224 220 54 54        

www.faruksarac.edu.tr

 

SINAV TAKVİMİ

Başvuru Tarihi

02.11.2019

Son Başvuru Tarihi

16.11.2019

Ön Değerlendirme İlanı

18.11.2019

Sınav Tarihi *

 • Fizyoterapi

(*)Başvurular sona erdiğinde sınav tarihi ve sınav saati ayrıca ilan edilecektir.


 

SINAV YERİ 

Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Kocanaip Mah. Kaplıca Cd. No: 3

Muradiye / Osmangazi – BURSA 

 

SONUÇLARIN İLANI

Ön değerlendirme ve sınav sonuçları yüksekokulumuz web sayfasında yayımlanacak olup, bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.