EBYS MEBİS Faruk Saraç
faruk-sarac-myo-logo

Erasmus+ Staj Hareketliliği Programı

ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ PROGRAMI

Erasmus+ Staj Hareketliliği programı, Avrupa Birliği’nin Yaşam Boyu Öğrenim Program’larından biridir. Staj Hareketliliği, bir öğrencinin Avrupa Birliği Ortak ülkelerinde veya katılımcı bir Avrupa ülkesinde bulunan bir kuruluşta, üniversite veya akademik merkezde, kendi alanında yaptığı mesleki ve idari çalışma süresidir. Yerleştirmeler öğrencilere işgücü piyasası gereksinimlerine uyum sağlamak, özel beceriler edinmek ve iş deneyimlerini iyileştirmek konusunda yardımcı olur. Staj Hareketliliği süresi en az 2 ay (60 gün), en fazla 12 ay olmalıdır. Öğrenciler staj hareketliliği için çalışmak istedikleri kurumdan kabul mektubu almakla yükümlüdürler. Staj hareketliliği süresi boyunca kalacakları yerin belirlenmesi öğrencilerin sorumluluğundadır. Karşı kurumdan tavsiye alabilirler.

Erasmus+ Staj Hareketliliği programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, bu çalışmalarını zorunlu stajları karşılığında 6 AKTS olarak transfer edebilmektedir.


Erasmus+ Staj Hareketliliği programı 1. Sınıf öğrencilerimiz için en geç 26 Eylül 2020 tarihinde sona ermelidir. Öğrenciler çalışma tarihlerini bu kurala göre belirlemelidirler.


Erasmus+ Staj Hareketliliği programına katılmak isteyen öğrenciler aşağıdaki kuralları takip etmelidirler:

 

KABUL KRİTERLERİ:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları ya da başka ülkelerin vatandaşı olmakla birlikte Türkiye'de bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olmaları
 • Tam zamanlı kayıtlı öğrenci olması (mezun durumunda olan öğrencilerimiz, henüz öğrenciyken başvurularını gerçekleştirirlerse, mezun olduktan sonra 12 aya kadar staj hareketliliği gerçekleştirebilmektedirler)
 • Öğrencinin alttan dersi olması Erasmus+ staj programına başvurmasına mani değildir.
 • Erasmus+ staj programına gitmeden önce programının birinci yılının başarıyla tamamlanmış olması gerekmektedir.
 • Katılacak öğrencilerin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2,20/4.00 olması gerekmektedir.

 

BAŞVURU PROSEDÜRÜ:

Öğrencilerin Uluslararası İlişkiler Ofisi'ne (Öğr. Gör. Nur Belkıs Bektaş, Öğr. Gör. Ceren Özlem KESMEZ) aşağıda yer alan evraklar birlikte başvurmaları gerekmektedir.

 • Başvuru Formu (Bir adet vesikalık fotoğraf ile)
 • Avrupa’daki ev sahibi kuruluş tarafından gönderilen Davet Mektubu*
 • Güncel Transkript (Öğrenci İşleri Biriminden temin edilecektir.)

Öğrenciler ev sahibi ülkede Avrupa Birliği Kuruluşlarına, AB programlarını yürüten kuruluşlara ve elçiliklere yerleştirilemezler. Kabul mektubu en az bir sayfalık bir mektup şeklinde olmalı ve öğrencinin gün, ay ve yıl olarak hangi aralıklarda görev yapacağı (en az 60 gün), stajyer olarak hangi görevleri üstleneceğini kısaca içermelidir, karşı kurumdan bu şekilde istenmelidir. Taranmış belgeler kabul edilmektedir.


Kabul mektubu içinde bulunması gereken bilgiler için lütfen örnek mektubu inceleyiniz ve kabul alacağınız kurumların hazırlayacağı belgede bu bilgilerin bulunmasını sağlayınız.


BAŞVURU TARİHLERİ:

2019-2020 Eğitim- Öğretim Yılı İçin Başvuru Tarihleri:  17 Şubat – 09 Mart 2020 

ORYANTASYON PROGRAMI:

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı ERASMUS+STAJ HAREKETLİLİĞİ Programı kapsamında yapılacak olan Oryantasyon Programı 20 şubat Perşembe günü saat 14.30’da  amfide gerçekleştirilecektir. 

 

 

SEÇME KRİTERLERİ

 • Akademik başarı düzeyi: % 50
 • Dil becerileri: % 50
 • Daha önce aynı eğitim seviyesinde Erasmus Programından faydalanmış olan bir öğrencinin yeni başvurusunda toplam Erasmus puanı 10 puan düşürülür.

 

SEÇİM SÜRECİ:

 • Başvuru belgeleri uygunluk kontrolü yapılacaktır. Uygun olan başvuru sahipleri dil sınavına çağrılacaktır.
 • %50 dil sınavı notu ve %50 not ortalamasından oluşan seçim notuna göre en yüksek puandan en düşük puana doğru, bütçe kontenjanı dahilinde seçim sıralaması yapılacaktır

YAZILI DİL SINAVI:

Adaylar İngilizce yazılı dil sınavına katılmak üzere çağrılacaktır. Sınav B2 seviyesinde düzenlenecek ve sınav barajı 55/100 olacaktır. Sınav 11 Mayıs 2020 tarihinde düzenlenecektir. (Sınav tarihinde değişiklik yapılabilir. Başvuran öğrencilerin sınav tarihi için faruksarac.edu.tr uzantılı mail adresini takip etmeleri gerekmektedir). İngilizce yazılı sınavına girmeyen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

ÖNEMLİ NOT: 2017/2018 ve 2018/2019 Eğitim-Öğretim yıllarında Erasmus+ Programı için Erasmus+ İngilizce Dil Sınavına girerek sınav barajını aşan öğrencilerimiz, bu bilgiyi merkezimizle paylaşmak koşuluyla sınavdan muaf olacaklardır.

İngilizce Yabancı Dil Yeterlilik Sınavına girmek tüm başvuru sahipleri için zorunludur ve sınava girmeyenlerin mazeretlerinin, mücbir sebepler dâhil kabul edilmeyeceği ihtaren bildirilir.

Seçilen Öğrenciler online dil sınavları ile dil kursu modüllerinden oluşan bir sistem olan ve 6 dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca ve Hollanda dillerinde) hazırlanan OLS sistemine kayıt olmak zorundadırlar. OLS bünyesinde yer alan dil kursu bölümü zorunlu olmayıp, kursu takip etmek isteyen ve dil desteğine ihtiyacı olan öğrencilere kullandırılması beklenmektedir. Hareketlilik öncesi ve sonrasında yapılacak dil sınavları ile dil kursları öğrencilerin öğrenim görecekleri/staj yapacakları dilde olmalıdır. Dil kursu ancak ilk sınavını tamamlayan öğrencilere verilebilmektedir ve azami erişim süresi 6 aydır. Gitmeden önce sınava girmeyen hiçbir öğrenci Erasmus hareketliliğinden faydalanamayacaktır. Döndükten sonra sınava girmeyen öğrencilerin belgeleri tamamlanmamış sayılacaktır. Tüm öğrencilerimizin merkezimiz tarafından belirlenecek ve duyurulacak olan tarihe kadar sınavlarını almaları gerekmektedir. İki sınavını da alan öğrencilere yine online olarak Erasmus final raporu linki iletilecek ve raporu online olarak doldurmaları gerekecektir.

ÖNEMLİ NOT: Öğrencilerimiz, başvuru esnasında belirttikleri e-posta adresleri dikkate alınmaksızın, tüm bilgilendirmeler faruksarac.edu.tr uzantılı e-posta hesaplarından yapılacaktır.

Erasmus+ Staj Hareketliliği yapacak olan öğrencilerimizin sağlık, kaza ve kişisel sorumluluk maddelerini kapsayan ve seyahat tarihleri için geçerli olan bir sigorta yaptırmaları ve sigorta poliçesinin bir kopyasını belirtilecek tarihe kadar ofise iletmeleri gerekmektedir.

 

HAREKETLİLİK HİBESİ

Hibeler, yurt dışında geçirilen dönemin masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değildir. Öğrencilere yurtdışında bulundukları faaliyet süresi boyunca, yurtdışında olmalarından kaynaklanan ilave masraflara yardımcı olmak üzere Erasmus hibeleri verilir. Bununla birlikte, öğrenciler hibe almaktan feragat da edebilirler.

Hibe tahsis edilemeyen öğrenciler, istedikleri takdirde hibe almaksızın Erasmus+ öğrencisi olabilirler.

Erasmus+ Staj hareketliliğine ilişkin hibe hesaplamasında kullanılacak yöntem Avrupa Komisyonu tarafından belirlenmiştir. Toplam gün sayısı, staj yapılan kurumun bulunduğu ülke için belirlenen aylık hibe miktarı ile çarpılarak ortalama 1 ayda bulunan gün sayısı olarak baz alınan 30'a bölünür. Elde edilen toplam hibe miktarı, öğrenci için öngörülen hibe miktarıdır ve öğrencinin reel olarak gerçekleştirdiği ve staj yapılan kurumdan imzalı olarak getireceği katılım belgesindeki tarihler hareketlilik sonunda kontrol edilerek, öğrencinin en son hak ettiği hibe hesaplanacaktır.

Bir öğrenci yükseköğrenim yaşamının her seviyesinde (önlisans, lisans, yüksek lisans, doktora) 12'şer ay ve toplamda 36 ay olacak şekilde bir veya bir kaç kez Erasmus+ Öğrenim ve Erasmus+ Staj Hareketliliği hibesi alabilir. Staj hareketliliği hibesi alınmış olması, öğrencinin öğrenim hareketliliği hibesi almasına engel değildir. Öğrencilere her iki faaliyet türünde de  her seviyede iki hareketliliğin toplamı 12 ayı geçmeyecek şekilde hibe verilebilir.

İlk ödeme olarak, öngörülen toplam faaliyet süresine göre hesap edilen toplam hibenin % 70 ‘i ödenir.

İkinci taksit olan %30’luk hibe ödemesi, öğrenim dönemi sonunda, öğrenciye verilen katılım belgesi ve kesin gerçekleşen faaliyet süresi ve öğrencinin başarı ve sorumluluklarını yerine getirme düzeyi dikkate alınarak yapılır. Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından istenen belgeleri teslim etmeyen, sorumluluklarını yerine getirmeyen ve/veya başarısız öğrencilerin hibelerinde kesinti yapılması söz konusudur.

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı için tahsis edilen hibe miktarları aşağıdaki gibidir. Bu rakamların yıldan yıla değişiklik gösterebilmekte olup sonraki yıllar için bir emsal teşkil etmemektedir.

Hayat Pahalılığına

Göre Ülke Türleri

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Öğrenci

Staj Hibesi (€)

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan,

         600 

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye

         400 

 

 

STAJ YERİ BULMA SÜRECİ

Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri ve işletme tanımına uyan diğer kuruluşlar olabilir.

Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir. İşletme tanımı; şirketler, yükseköğretim kurumları, araştırma merkezleri, serbest meslek erbabı, aile işletmeleri ve düzenli olarak ekonomik faaliyette bulunan her türlü kuruluşu içerir. Bir kuruluşun, işletme sayılabilmesi için belirleyici unsur tüzel kişiliği değil, ekonomik faaliyette bulunmasıdır. 

 

UYARI: Staj faaliyetinde bulunulacak kurumun yükseköğretim kurumu olması durumunda, yapılacak çalışma akademik anlamda bir öğrenme faaliyeti olmayıp kurumun genel idaresine yönelik birimlerde uygulamalı çalışma deneyimi elde edilmesini kapsamalıdır. Akademik çalışma amaçlı staj faaliyeti gerçekleştirilemez.

Erasmus+ kapsamında yurt dışındaki staj faaliyetleri; en az 2 ay, en fazla 12 ay olarak gerçekleştirilebilir.

 

STAJ YERİ BULMA ARAÇLARI 

Staja yapacak uygun bir yer bulmak için kullanabileceğiniz bazı araçlar aşağıda yer almaktadır.

Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği programına katılmak isteyen öğrencilerimizin staj yerlerini kendileri bulmaları gerekmektedir. Staj yeri ararken yurtdışındaki firmalarla yazışmalarınızda kullanabileceğiniz alttaki taslak e-mail metnini lütfen inceleyiniz. Ayrıca karşı kurumlara e-mail atarken ek olarak CV’nizi ve katıldığınız proje vb. gibi ekleri eklemenizde fayda olacaktır.

Seçilen öğrenci için Meslek Yüksekokulumuz Erasmus Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan yazılar:

 • Harçsız Öğrenci Pasaportu çıkartmak için yazı
 • Vize başvuru yazısı 

ÖNEMLİ NOT: Erasmus+ staj hareketliliğine başvuruda bulunan öğrencilerimizin en geç  27 Nisan 2020 tarihine kadar belirledikleri staj yerlerini Uluslararası İlişkiler Ofisine yazılı olarak beyan etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde başvuruları geçersiz sayılacaktır.

 

GEREKLİ BELGELER

ÖNEMLİ NOT: Hibeli/hibesiz tüm Erasmus+ öğrencileri için yukarıdaki işlemler geçerlidir. İki dönem yurt dışında kalacak öğrencilerin belgeleri her dönem için ayrı hazırlamaları gerekmektedir. Öğrencilerin yurt dışında bulundukları süre içinde derslerine veya stajlarına devam etmedikleri ve öğrenci olarak yapmakla yükümlü oldukları sorumluluklarını yerine getirmedikleri tespit edildiğinde öğrencinin aldığı derslerden de başarısız olması durumu dikkate alınarak toplamda yurt dışında kaldığı sürede hak edeceği toplam hibenin % 30'si ödenmez.

 

*29.05.1989 tarih ve 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu’nun 2. Maddesi kapsamında anne veya babasına ya da kendisine muhtaçlık aylığı bağlanan öğrenciler ekonomik açıdan imkânı kısıtlılara yönelik ilave hibe imkânından yararlanırlar. Hareketliliğe seçilen öğrencinin ilave hibeden yararlanmak için Hibe Sözleşmesi imzalanmadan önce Erasmus ofisine başvurarak bağlı bulunduğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden alacağı yukarıda belirtilen Kanun kapsamında muhtaçlık aylığı aldığına dair belgeyi ibraz etmesi gereklidir.