EBYS MEBİS Faruk Saraç
faruk-sarac-myo-logo

Anestezi

Öğrenim Süresi: 2 yıl
Puan Türü: TYT
Öğrenim Dili: Türkçe

 

Öğrenim Süresi: 2 yıl
Puan Türü: TYT
Öğrenim Dili: Türkçe
 
PROGRAM HAKKINDA 


Anestezi programının, cerrahi tedavi ile doğrudan olan ilişkisi nedeniyle program mezunlarına toplumda olan ihtiyaç oldukça yüksek düzeydedir. Özellikle Bursa’nın göç alan kalabalık bir il olması ve sağlık kurumlarına her geçen gün yenisinin eklenmesi Anestezi programının şehrimiz için önemini ortaya koymaktadır. Yüksekokulumuz, sağlık sektörünün beklentilerine cevap verecek standartlarda ve ihtiyacı olan meslek elemanını yetiştirmek amacıyla toplumun sağlık gelişimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

KİMLER KATILABİLİR?


TYT Puan Türünden 150 ve üstü alan her öğrenci başvurma hakkına sahiptir olacak.

PROGRAM KAZANIMLARI


1.    Anestezi alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 
2.    Anestezi alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir. 
3.    Anestezi alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır. 
4.    Anestezi alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. 
5.    Anestezi alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir. 
6.    Anestezi alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 
7.    Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır. 
8.    Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 
9.    Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır. 

     DGS İLE GEÇİŞ YAPILABİLEN LİSANS PROGRAMLARI 


1.    Acil Yardım ve Afet Yönetimi
2.    Hemşirelik
3.    Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
4.    Sağlık Yönetimi
5.    Sosyal Hizmet    


      KARİYER OLANAKLARI 


1.    Devlet Hastaneleri
2.    Özel Hastaneleri
3.    Üniversite Hastaneleri
4.    Özel Klinikleri