EBYS MEBİS Faruk Saraç
faruk-sarac-myo-logo

Zorunlu Staj Muafiyet Talebi Duyurusu

Mesleki ve teknik eğitim bölgesi içindeki Meslek Yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerin; Meslek Yüksekokulunda teorik olarak öğrendikleri bilgileri ilgili sektörlerde uygulayabilme, becerilerini geliştirmelerine ve iş tecrübesi edinmelerine yönelik

staj yapma zorunlulukları vardır. Her öğrencinin müfredatına uygun şekilde mezun olabilmesi için mevcut staj yönergesi hükümleri uyarınca yapması gereken stajları başarı ile tamamlaması zorunludur.

 

“Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi” Madde 12 gereği; Mesleği ile ilgili bir iş yerinde son beş yıl içinde iki yıl çalıştığını resmi olarak belgeleyen öğrenciler başvurmaları ve Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu tarafından kabul edilmesi halinde stajdan muaf tutulabilirler.

 

Zorunlu Staj dersinden muafiyet talebinde bulunmak isteyen öğrenciler; aşağıdaki dilekçe ve belgeler ile birlikte Öğrenci İşleri Birimine ([email protected]edu.tr) mail atarak en geç 05 Nisan 2021 tarihine kadar başvuru yapabilirler.

 

·Staj Muafiyet Dilekçesi tıklayınız.

·Çalışma Belgesi

·SGK Tescil ve Hizmet Dökümü

· SGK Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi

 

Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi için tıklayınız.