EBYS MEBİS Faruk Saraç
faruk-sarac-myo-logo

Öğretim Görevlisi Alımına İlişkin Akademik İlan

ÖĞRETİM ELEMANI ALIMINA İLİŞKİN İLAN

 

Meslek Yüksekokulumuz akademik birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. Maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği ”nin ilgili maddelerine göre, aşağıda ilan edilen programlara tam zamanlı sözleşmeli statüde öğretim görevlisi alınacaktır.

 

İstanbul Kampüs

 

Kadro

Unvanı

Program

Açıklama

Kadro

Sayısı

Öğr. Gör.

Ameliyathane Hizmetleri

Hemşirelik Lisans mezunu olmak ve alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

1

Öğr. Gör.

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Biyoloji Bölümü Lisans mezunu olup, Biyoloji veya Biyokimya alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. 

1

Öğr. Gör.

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Fizik lisans mezunu olup, alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.

1

 

BAŞVURU KOŞULLARI

 

 • 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
 • Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
 • ALES’den lisans mezunu olunan alanda, en az 70.0 puan almış olmak
 • Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.
 • Muafiyet

MADDE 14 – (Değişik: RG-14/3/2016-29653)

(1) Doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanların, tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini tamamlayanların, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlilerinin ve yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanların bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav şartı aranmaz.

 

BAŞVURU BELGELERİ

 

 • Başvuru dilekçesi (Başvuru Dilekçesinde Başvurulan Bölüm Adı, Başvurulan Kadro Unvanı, Başvuran Adayın İletişim ve Adres Bilgisi ile Başvuruda Teslim Ettiği Evrakların Listesini Belirtilmesi Gerekmektedir.) (başvuru dilekçe formatı için tıklayın)
 • Lisans mezuniyet belgesi örneği (onaylı)
 • Tezli Yüksek Lisans mezuniyet belgesi örneği (onaylı)

*Yüksek lisans eğitimini gösterir diploma veya transkriptinde, programın tezli olduğu belirtilmemişse, ilgili kadroya başvuru yapacak adayların diğer evraklarına ek olarak, öğrenim görülen üniversitesinden tezli yüksek lisans yaptıklarını gösterir resmi (onaylı) bir belge ibraz etmeleri gerekmektedir.

 • Lisans ve Yüksek Lisans transkript belgesi (onaylı)
 • ALES Sonuç Belgesi
 • Ayrıntılı özgeçmiş
 • YÖK Özgeçmiş formatı ile hazırlanmış özgeçmiş
 • Nüfus Cüzdanının örneği (Ön ve Arka yüzü okunaklı şekilde)
 • Adli sicil kaydını gösterir belge (e-devlet)
 • SGK Hizmet Dökümü (e-devlet)
 • Onaylı Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getirecektir.)
 • Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge (terhis veya en az 1 yıl süreli tecil belgesi)
 • İki adet fotoğraf (arkasına ad-soyad ve tc kimlik no yazılmış)
 • Ders verme deneyimine ilişkin hizmet belgesi

 

Not: Sınavda başarılı olan adaylardan öğretim elemanı ataması sırasında yukarıda belirtilen belgelerin asılları istenir. Başvuru belgeleri hiçbir şekilde iade edilmez.

 

BAŞVURU ŞEKLİ

 

Adaylar, başvuru adresine şahsen ve kargo ile başvuru yapabileceklerdir.

 

BAŞVURU ADRESİ

Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu

Cankurtaran Mah. Kennedy Cad. No:2 Ahır Kapı Feneri Yanı Fatih/İSTANBUL

Tel: 0 850 811 18 18  /  www.faruksarac.edu.tr

 

SINAV TAKVİMİ

 

Başvuru Tarihi

05.03.2021

Son Başvuru Tarihi

19.03.2021

Ön Değerlendirme İlanı

22.03.2021

Sınav Tarihi ve Saati *

(*) Ameliyathane Hizmetleri

(*) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

(*) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Tarih: 24.03.2021

Saat: 13.00

 

 

SINAV YERİ

Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Cankurtaran Mah. Kennedy Cad. No:2 Ahırkapı Feneri Yanı Fatih/İSTANBUL

SONUÇLARIN İLANI

Ön değerlendirme ve sınav sonuçları yüksekokulumuz web sayfasında yayımlanacak olup, bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır