EBYS MEBİS Faruk Saraç
faruk-sarac-myo-logo

2016 – 2017 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ DUYURUSU

2016 - 2017 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında yatay geçiş yolu ile 2. Sınıfın 1. Yarıyılına kurum dışı - kurum içi - yurt dışı öğrenci kabul edilecektir. Başvuru tarihleri, kontenjan durumları ile öğrencilerde aranan şartlar aşağıda belirtilmiştir. Başvurularda eksik belgeler varsa başvuru işleme alınmayacaktır. Başvuruların şahsen veya posta yolu ile yapılması gerekmektedir. Posta yolu ile yapılan başvurularda gecikme veya kayıp yaşanması durumunda Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu sorumluluk kabul etmemektedir. Sonuçlar www.faruksarac.edu.tr web sayfasında ilan edilecek olup, adaylara yazı ile bildirim yapılmayacaktır.

KONTENJANLAR VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN

Son başvuru tarihi : 26 Ağustos 2016

YATAY GEÇİŞ BİLGİLERİ

1. Kurumlar arası yatay geçiş yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır.

2. Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 veya 4.00 üzerinden 2.00 olması şarttır.

3. İkinci maddede başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir. Bu şekilde başvuran adayların başvuruları sadece ikinci maddeye göre başvuran adayların yerleştirmesi bittikten sonra boş kalan kontenjan olması halinde değerlendirilir.

4. Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

5. Yükseköğretim kurumlarında ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.

6. Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

7. Kurum içi yatay geçiş başvurusunda bulunmak isteyen Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu öğrencileri aşağıda belirtilen programlar arasında yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler. Kurum içi yatay geçiş başvurularında “Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Önlisans Yatay Geçiş Yönergesi” maddelerinde belirtilen hükümler uygulanır.

8. Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulunun bir programında burslu kontenjan dahilinde öğrenim görmekte olan öğrenciler yatay geçiş yaptıklarında burslarından feragat etmiş sayılırlar.

YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSUNDA GEREKLİ BELGELER

1.Başvuru Formunun aslı ( Forma dosyalar bölümünden ulaşabilirsiniz.)

2.Nüfus Cüzdan Fotokopisi.

3.Onaylı Öğrenci Belgesi.

4.Onaylı Not Dökümü ( transkript): Başvuran öğrencinin ayrılacağı yükseköğretim kurumundan almış olduğu ve bütün derslerini ve notlarını gösteren resmi belge (yabancı dilde olan not dökümlerinin Türkçeye çevirisinin yapılmış olması gerekmektedir.)

5.ÖSYS yerleşti sonuç belgesi.

6.ÖSYS LYS (YGS ve Yerleştirme puanı dahil) sonuç belgesi.

7.Öğrencinin disiplin cezası alıp almadığını belirten belge.

8.Öğrencinin ayrılacağı yükseköğretim kurumunda almış olduğu ve not dökümünde yer alan derslerin onaylı içerikleri.

9. Kayıtlı olduğu programa yatay geçiş / kurum içi yatay geçiş / Ek Madde 1 ile yatay geçiş yapıp yapmadığını gösterir belge.

 

BAŞVURU ADRESİ

T.C. Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Bursa Yerleşkesi

Kocanaip Mah. Kaplıca Cad. No:3 Osmangazi / BURSA 

İrtibat Tel: 0224 220 54 54 

T.C. Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu İstanbul Yerleşkesi

Cankurtaran Mah. Kennedy Cad. No:2Ahırkapı Feneri Yanı Fatih / İSTANBUL

İrtibat Tel: 0212 517 99 33