EBYS MEBİS Faruk Saraç
faruk-sarac-myo-logo

AKADEMİK İLAN - YARDIMCI DOÇENT

T.C. FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU YARDIMCI DOÇENT ALIM İLANI

 

T.C. FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNDEN
 

İstanbul Kampüsümüzde bulunan Moda Tasarımı Bölümü’ne açık bulunan bir (1) Yardımcı Doçentlik kadrosuna 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’na tabi olarak, Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca daimi statüde 1(bir) adet Yardımcı Doçent alınacaktır.

 

İlan Başvuru Tarihleri:   11 - 25 Temmuz 2016 (Saat: 17.00)

 

Kadro Unvanı

Bölüm/Prog

Aranılan Şartlar

Kadro Sayısı

Yard. Doç.

Moda Tasarımı

  • Moda tasarımı konusuna yakın ve/veya bu konuları destekleyen dallarda doktora yapmış olmaları

  • Kalıp, Miraj, Dikiş teknikleri ve Drapaj derslerinde en az 1 yıl ders verme tecrübesi 

1

 

Yardımcı Doçentlik Kadrolarına Başvurularda 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendine göre üniversitemizce yabancı dil sınavı yapılacaktır. Yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek, adaylara ilgili birim tarafından duyurulacaktır.

 

BAŞVURU BELGELERİ

 

  • Öğretim Üyesi Başvuru Formu ve Dilekçesi

  • Özgeçmiş (YÖK Formatında)

  • Nüfus Cüzdan Sureti/Fotokopisi

  • Fotoğraf (2 Adet)

  • Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazıları

  • Yurt dışından alınan diploma var ise, Üniversitelerarası Kurulca onaylanan Denklik Belgesi

  • Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) takım dosya

  • KPDS/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge (Varsa)

 

BAŞVURU ŞEKLİ

Adayların, ilan tarihini takip eden 15 gün içinde MYO Müdürlüğüne şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

 

BAŞVURU ADRESİ

Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu

Kocanaip Mah. Kaplıca Cd. No: 3 Muradiye / Osmangazi – BURSA

Tel : 0 224 220 54 54