EBYS MEBİS Faruk Saraç
faruk-sarac-myo-logo

Erasmus

Erasmus Programı

Erasmus programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır. Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri; kısa süreli öğrenci ve personel değişimi yapabilmeleri için karşılıksız mali destek sağlamaktadır.  

Bunun yanısıra yükseköğretim sistemini iş dünyasının gereksinimlerine uygun olarak geliştirmek ve üniversite mezunlarının iş dünyasında istihdam edilebilirliğini arttırmak amacıyla yükseköğretim kurumları ile çalışma çevreleri arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin arttırılmasını da teşvik etmektedir.  

Merkezimiz bünyesinde mali destek sağlanan Erasmus faaliyetleri şöyledir:

 • Hareketlilik Faaliyetleri Erasmus Yoğun Dil Kursları
  • Öğrenci Hareketliliği
   • Öğrenim hareketliliği
   • Staj hareketliliği
  • Personel Hareketliliği
   • Ders verme hareketliliği
   • Personel eğitimi hareketliliği
  • Hareketliliğin Organizasyonu
 • Yoğun Programlar
 • Hazırlık Ziyaretleri

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

 

Leonardo Programı

PROGRAM HAKKINDA

Leonardo da Vinci Avrupa Birliği Mesleki Eğitim programıdır. Tüzel kişilik sahibi tüm resmi ve özel kurum ve kuruluşlar, eğitim kurumları ile KOBİ, STK ve yerel idareler Leonardo da Vinci projesi sunabilmektedir.

 

FAALİYETLER

Hareketlilik Projeleri 

Temel düzeyde mesleki eğitim almakta olan öğrenciler (IVT) ile, işsizler de dahil olmak üzere işgücü dünyasındaki kişiler (PLM) ve mesleki eğitimden sorumlu kişilerin (VETPRO) katıldığı ülkelerarası staj ve çalışma ziyareti olarak adlandırılabilecek hareketlilik faaliyetleridir.

Yenilik Transferi Projeleri 

Yenilik Transferi Projeleri, mesleki eğitim ve öğretimi geliştirmek ve teşvik etmek amacıyla önceden yapılmış Leonardo da Vinci veya başka yenilikçi proje sonuçlarının yada çıktılarının yeni ülkeler ya da sektörlere transfer edilmesi amacıyla hazırlanan çok ortaklı proje tipidir.

Ortaklık Projeleri 

Mesleki eğitim alanında faaliyet gösteren kurumlar arasında gerçekleştirilecek işbirliğini teşvik edecek ve bu işbirliğine bir kısım ölçütlere göre katkı sağlayacak faaliyet türü olarak planlanmaktadır.

Avrupa Dil Ödülü 

Avrupa Dil Ödülü´nün amacı, dil eğitim ve öğretimi alanındaki en yeni ve uygulamada performansı en yüksek yaklaşımları, yöntemleri ve teknikleri teşvik etmek ve Avrupa genelinde yaygınlaştırmaktır.

Hazırlık Ziyaretleri  

Leonardo da Vinci Programı kapsamında sunulacak projelere  hazırlık yapmak amacıyla kuruluşlara, proje ortaklarını daha yakından tanımaları, çalışma planı hazırlamaları ve başvuru formu ile diğer gerekli dokümanları birlikte doldurmaları için verilen bir imkandır

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

Grundtvig Programı

Program Hakkında Genel Bilgiler

Grundtvig Programı, bilginin sürekli yenilenmesi neticesinde oluşan gereksinimleri karşılamak ve yetişkin kişilere yaşamları boyunca, bilgi ve niteliklerini geliştirmek için imkanlar sunarak istihdam olanaklarını artırmak ve toplumda meydana gelen değikliklere uyum sağlamalarını amaçlar.