EBYS MEBİS Faruk Saraç
faruk-sarac-myo-logo

GENEL DUYURU

T.C. Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu 15 Kasım 2015 tarih ve2015/21 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile, Yüksekokulumuz Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 19. Maddesi 1. ve 2. Fıkrasında değişiklik yapılmıştır.

Madde 19 – (1) “Mazeretleri nedeniyle ara sınava giremeyen öğrencilerin, mazeretlerini belgelemek kaydıyla mazeret bitimini izleyen beş (5) iş günü içinde bir dilekçe ile Öğrenci İşleri Birimine müracaat etmeleri gerekir. Hastalık nedeniyle sınavlara katılamayan öğrencilerin sağlık raporlarını ibraz etmeleri zorunludur. Öğrencinin; anne, baba, eş çocuk, dede, nine, kardeş, amca, dayı, hala, teyzesinin vefatı durumunda Ölüm Belgesinin sınav tarihinden itibaren en geç beş (5) iş günü içinde Öğrenci İşleri Birimine dilekçe ile ibraz edilmeleri zorunludur. Mazeretleri Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrencilerin mazeret sınavları yapılır. Mazeret sınavının mazereti olamaz.”

Madde 19 – (2) “Ara sınavların mazeret sınavları yarıyıl içinde Yüksekokul Müdürlüğünün belirleyeceği tarihte, yarıyıl sonu sınavlarından önce yapılır. Yarıyıl sonu sınavının mazereti Bütünleme Sınavıdır. Yarıyıl sonu sınavına girmeyen öğrenciler Bütünleme Sınavına girerler.”

 

Not: Yönetmeliğin tamamını görmek için dosyalar bölümüne bakabilirsiniz.

 

Tüm Öğrencilere önemle duyurulur.

 

                                                                                                                            23.12.2015
                                                                                                                  Öğr. Gör. Ganimet SEÇ