EBYS MEBİS Faruk Saraç
faruk-sarac-myo-logo

Akademik Teşvik Uygulama Esasları

T.C. Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu

Akademik Teşvik Uygulama Esasları

T.C. Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulunda görevli öğretim elemanları ve araştırıcılar tarafından yapılan bilimsel çalışmaların ulusal ve uluslararası düzeyde yayınlanmasını teşvik etmek üzere aşağıdaki düzenlemelerin yapılması uygun bulunmuştur.

 1. Ulusal hakemli dergilerde yayınlamış özgün makaleler için 0,4x katsayı miktarında ödeme yapılacaktır.

 2. Alan indeksleri kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale için 0,5x katsayı miktarında ödeme yapılacaktır.

 3. SCI-AHCI-SSCI kapsamındaki dergilerde yayınlamış özgün makaleler için aşağıdaki şekilde ödeme yapılacaktır.

Dergi İmpact Faktörü (DİF)

Özgün Makale (SCI-AHCI-SSCI)

0-1

1,0xDİFxKatsayı

1-3

1,2xDİFxKatsayı

3-5

1,3xDİFxKatsayı

5-7

1,4xDİFxKatsayı

7 ve üzeri

1,5x7xKatsayı

 

 1. Aynı dergilerde yayınlanmış vaka takdimi, teknik not ve editöre mektup türünden yayınlara özgün makale için belirlenen ücretin 1/3 ü oranında ödeme yapılacaktır.

 2. İlgili alanda tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanan veya hakem süzgecinden geçtiği kanıtlanan bilimsel ve sanatsal kitaplar (ders kitabı hariç) için 2,5x katsayı miktarında ödeme yapılacaktır.

 3. İlgili alanda tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanan veya hakem süzgecinden geçtiği kanıtlanan bilimsel ve sanatsal kitaplarda bölüm yazarlığı veya editörlük için 1x katsayı miktarında (her kitaba bir kez) ödeme yapılacaktır.

 4. İlgili alanda önde gelen uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanan veya hakem süzgecinden geçtiği kanıtlanan ve yabancı dildeki bilimsel ve sanatsal kitaplar için 5xkatsayı miktarında ödeme yapılacaktır.

 5. İlgili alanda önde gelen uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanan veya hakem süzgecinden geçtiği kanıtlanan uluslararası nitelikte ve yabancı dildeki bilimsel ve sanatsal eserlerde davet üzerine yazılan bölümler, kitap editörlüğü gibi hususlar için 2x katsayı miktarında ödeme yapılacaktır.

 6. Yurtiçi kongrelere bildiri, davetli konuşmacı gibi nedenlerle katılan öğretim elemanlarına kongre katılım ücretleri ile 0,3xKatsayı miktarını geçmeyecek konaklama ve ulaşım bedeli ödenir. Bu şekilde ödemeler senede 2 defadan fazla olamaz.

 7. Yurtdışı kongrelere bildiri, davetli konuşmacı gibi nedenlerle katılan öğretim elemanlarına kongre katılım ücretleri ile 1xKatsayı miktarını geçmeyecek konaklama ve ulaşım bedeli ödenir. Bu şekilde ödemeler senede 2 defadan fazla olamaz.

 8. Kongre ile kongrede yapılacak bildiri ve konuşmanın önem derecesi dikkate alınarak 10 ve 11 inci maddedeki katsayıların iki katını aşmayacak şekilde artırılarak uygulanmasında Meslek Yüksekokulu Müdürü yetkilidir.

 9. T.C. Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu tarafından yapılan çalışmalardan dolayı alınan patentlere 5xKatsayı miktarında ödeme yapılacaktır.

 10. Dergi impact faktörü 2,5 ve üzeri olan SCI, SSCI, AHCI kapsamındaki dergilerde basılması kabul edilen araştırma makaleleri için yayıncılar tarafından talep edilen sayfa başı baskı ve renkli görsel baskı ücreti gibi giderler belgelendirilmesi kaydıyla karşılanır. Açık erişimli dergilerin makale başına aldıkları ücretler ya da makalenin açık erişimli olması için tercihen yapılacak ödemeler bu kapsam dışındadır.

 11. Katsayı 1.100 TL olarak belirlenmiştir. Başvurular MYO Müdürlüğünce oluşturulan Akademik Teşvik Başvuru, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu Yayın tarafından değerlendirilir. Yukarıdaki kriterleri sağlayan bilimsel faaliyetlerde teşvik verilebilmesi için belge üzerinde T.C. Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulunun adının yer alması ve gereklidir. Bununla birlikte son 6 ay içerisindeki bilimsel yayınlar / faaliyetler ile ilgili teşvik başvurusunda bulunulabilinir. Hesaplanan tutarlar net olarak ödenir.

 12. Yazar sıralamasına göre toplam ödeme aşağıdaki tabloya göre dağıtılır. Çok yazarlı yayınlarda sadece T.C. Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu mensubuna ödeme yapılabilir. Kıdemli yazarın sonda yer aldığı durumlarda yazar sayısına bakılmaksızın diğer oranlardan bağımsız olarak kıdemli yazara % 30 oranında ödeme yapılır.

Eserdeki Yazar Sayısı

 1. İsim

%

 1. İsim

%

 1. İsim

%

 1. İsim

%

1 Yazarlı

80

 

 

 

2 Yazarlı

60

40

 

 

3 Yazarlı

50

30

20

 

4 Yazarlı

40

30

15

15