EBYS MEBİS Faruk Saraç
faruk-sarac-myo-logo

Aşçılık (Gastronomi)


Öğrenim Süresi: 2 yıl
Puan Türü: TYT
Öğrenim Dili: Türkçe

 

PROGRAM HAKKINDA

Aşçılık Programının amacı;  sektörün ihtiyacı olan  aşçılık mesleğini yapabilecek, gerekli bilgi ve beceri ile donatılmış, gelişime açık, araştırmacı, yaratıcı, çağın gerektirdiği teknolojiiyi  kullanabilen, insan ve çevre  sağlığına önem veren, mesleki yabancı dil bilgisine sahip, iş hayatını pratik etmiş,  bireyler yetiştirmenin yanı sıra, Türk Mutfak Kültürünün akademik bir ortamda araştırılması, korunması, geliştirilmesi ve tanıtılmasıdır. 

 

KİMLER KATILABİLİR?

TYT Puan Türünden 150 ve üstü alan her öğrenci başvurma hakkına sahiptir olacak.

 

PROGRAMIN KAZANIMLARI

 1. Turizm sektörü hakkında genel bilgi sahibi olur ve bu bilgileri çalışma hayatında kullanır.
 2. Aşçılık mesleğinin temel kavramlarını ve kuramlarını kullanarak yiyecek-içecek sektörü ile ilgili olguları açıklama ve analiz etme becerisi kazanır.
 3. Yiyecek içecek terminolojisine hâkim olur.
 4. Temel sosları ve türevlerini hazırlayabilir ve bunları kullanarak yeni lezzetler oluşturabilir.
 5. Türk mutfağının inceliklerine hâkim olur, Türk yemeklerini hatasız hazırlayabilir.
 6. Türk mutfağının tanıtımına katkı sağlar.
 7. Yöresel mutfak bilgisine ve uygulama becerisine sahip olur.
 8. Değişik ülke mutfaklarının yemeklerini hazırlayabilir.
 9. Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte alanı ile ilgili yazışmaları yapar, bilgi depolar.
 10. Otel ve restoran işletmelerinin temel faaliyet konuları ile ilgili bilgi ve beceriye sahip olur.
 11. Yeterli seviyede yabancı dil bilgisi, anlama ve konuşma becerisine sahip olarak, meslek alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilir.
 12. Hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun yiyecek hazırlama ve mutfak planlama bilgi ve becerisine sahip olur.
 13. İş güvenliği kurallarına uyar ve mutfakta iş güvenliği kurallarını alır
 14. Mutfak planlama ve organizasyonu bilgi ve becerisine sahip olur.
 15. Pastacılık ürünlerini hazırlayabilir.
 16. Mutfakta yeni ürünler hazırlama becerisine sahip olur.
 17. Yiyecek içecek maliyetlerini hesaplar. 
 18. Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli mesleki bilgilere sahip aşçılar olarak takım çalışması yürütebilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilir.
 19. Konuklarla ilgili problem çözme ve bilgi verme yeteneklerini geliştirir ve iyi iletişim kurabilir.
 20. Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilmek hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilir.
 21. Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim olur.

 

DGS İLE GEÇİŞ YAPILABİLEN LİSANS PROGRAMLARI

 • Aile ve Tüketici Bilimleri
 • Beslenme ve Diyetetik
 • Gastronomi
 • Gastronomi ve Mutfak Sanatları
 • Mutfak Sanatları ve Yönetimi
 • Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği

DGS GEÇİŞ YAPILABİLEN AÇIKÖĞRETİM PROGRAMLARI 

 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
 • İktisat
 • Kamu Yönetimi
 • Maliye
 • Uluslararası İlişkiler
 • İşletme,
 • Konaklama İşletmeciliği
 • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım

 

KARİYER OLANAKLARI

Aşçılık programı mezunlarımız aşağıdaki alanlarda çalışabilirler:

Oteller,

Turistik tesisler,

Catering firmaları,

Restaurantlar,

Pastacılık sektörü,

Yiyecek içecek işletmeleri,

Ağırlama sektörü,

Gıda fabrikaları,

Aşçılık eğitimi veren kurumları,

Özel veya resmi kurumların mutfakları.

 

PROGRAMIN GEÇMİŞİ

 

Program 2016 yılında T.C. Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu bünyesinde, mesleki eğitim ön planda tutularak ve uygulama ağırlıklı bir yöntemle eğitim-öğretim vermeye başlamıştır.

Programın amacı; sektörün ihtiyacı olan aşçılık mesleğini yapabilecek, gerekli bilgi ve beceri ile donatılmış, gelişime açık, araştırmacı, yaratıcı, çağın gerektirdiği teknolojiyi  kullanabilen, insan ve çevre  sağlığına önem veren, mesleki yabancı dil bilgisine sahip, iş hayatını pratik etmiş bireyler yetiştirmenin yanı sıra ,  Türk Mutfak Kültürünün akademik bir ortamda araştırılması, korunması, geliştirilmesi ve tanıtılmasıdır. 

 

 VERİLEN DERECE

 

120 AKTS’ li program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Aşçılık Ön Lisans derecesine sahip olunur.

 

 DERECENİN DÜZEYİ

 

Ön Lisans

 

 KABUL VE KAYIT KOŞULLARI

 

Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması gerekmekle birlikte tüm kabul ve kayıt koşulları YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.

 

 YETERLİLİK KOŞULLARI VE KURALLARI

 

Aşçılık alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünün başarıyla tamamlanması, genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması ve 60 iş günü olacak şekilde zorunlu stajın başarılı bir şekilde tamamlanması gerekir.

 

 PROGRAM PROFİLİ

 

Aşçılık (Gastronomi) Programı otel, lokanta, yemek fabrikası, fast-food, pastane vb. yerlerde yiyecek-içecek hazırlayan ve sunumunu sağlayan, koku ve tat alma duyusu gelişmiş, çabuk ve düzenli çalışabilen, dikkatli, sorumluluk duygusu yüksek, hijyen ve sağlık konularına dikkat eden, girişimci, yaratıcı, aktif iletişim kurabilen, özgüven sahibi, mesleki yabancı dil ve terimlere hâkim, nitelikli ve lider aranılan bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Aşçılık Programı, lise öğrenimi sonrasında iki yıllık ön lisans eğitimi vermektedir. Öğrenciler, programda bulunan tüm zorunlu dersleri almak ve geçmek zorundadır. Aşçılık programında   öğrencilerimiz, Gastronomi Tarihi ve Terminolojisi , Menü Planlama, Gıda  Teknolojisi, Gıda Hijyeni ve Mesleki Etik , Mutfak Uygulamaları, Türk Mutfağı,  Dünya Türk Mutfakları, Yöresel Mutfaklar, Ekmek ve Pasta Yapım Teknikleri , Yiyecek ve İçecek Yönetimi ve Maliyet Kontrolü, Mutfak Yönetimi ,Girişimcilik , İşletme Bilgisi , Kalite Yönetim Sistemleri, Mutfak Ürünleri gibi geniş bir yelpazede  eğitim sunarak, sektörün istediği kapsamda güncel bilgiler  vermekte, uygulamalı derslerimizle öğrencilerimiz, yeterli bilgi ve becerilerle donatılmış olarak mezun edilmektedir.

  Programda yer alan Yabancı Dil, Seçmeli Yabancı Dil ve Mesleki Yabancı Dil dersleri ile gastronomi alanındaki yenilikleri  takip etmesi, dünya mutfağı ile ilgili kaynaklardan yararlanabilmesi amaçlanmaktadır.

Bunun yanı sıra   paneller, teknik dersler, seminerler, kariyer günleri, araştırmalar, yarışmalar, işletmelere teknik geziler, öğrenci kulüp etkinlikleri ile öğrencilerimizin hem sosyalleşmeleri hemde iş hayatına   hazırlanmaları sağlanmaktadır.

Okulumuzda aşçılık eğitimi, sektör üniversite işbirliği çalışmaları ile gerçekleştirilmektedir.

Aşçılık programımızda uyguladığımız 3+ 1 İşletmelerde Mesleki Uygulama Eğitimi kapsamında, öğrencilerimizin, protokol yaptığımız işletmelerde 3. Veya 4. Dönem Mesleki Uygulama yaparak sektörü yakından tanıma, kendilerini geliştirme ve kazandıkları bilgilerin pratiğe dönüştürmesi olanağı sağlanmaktadır. Bu uygulama aynı zamanda mezuniyet sonrası iş bulma olanakları da sağlamaktadır.

 Eğitimler, donanımlı mutfak atölyeleri, otel ve restoran mutfakları, konferans salonu, kütüphane ve teknolojik donanıma sahip   sınıflarda verilmektedir.

Yapılan sınavı kazanan ve şartları yerine getiren öğrencilerimiz Erasmus Programı kapsamında yurt dışında staj yapma olanağına sahiptirler.

Bu program ile sektördeki aşçı ihtiyacının karşılanmasının yanı sıra, sahip olduğumuz gastronomi mirasının korunması, yemek kültürümüzün geliştirilmesi, gastronominin turizm alanına vereceği katkıların arttırılması, yeme-içme hizmetlerinin iyileştirilmesi gibi birçok alanda da önemli adımların atılması için çalışmalar yapılmaktadır.

Öğrencilerin mezun olabilmesi için en az 2.00 ortalamaya sahip olması şartı aranmaktadır. Aşçılık programı Mezunlarımız, Açıköğretim Fakültesi’nin veya Dikey Geçiş Sınav ile diğer üniversitelerin lisans programlarında öğrenim görebilirler.

 

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 

 1. Aşçılık mesleğinin temel kuramlarını anlama becerisini kazanır.
 2. Menü planlama, pişirme yöntemleri, dünya mutfakları, yöresel mutfaklar gibi çeşitli konularda bilgi ve yöntem sahibi olma ve bu bilgi ve yöntemleri mesleki gelişime yönelik kullanabilir.
 3. Turizm sektörü hakkında genel bilgi sahibi olur ve bu bilgileri çalışma hayatında kullanır.
 4. Aşçılık mesleğinin temel kavramlarını ve kuramlarını kullanarak yiyecek-içecek sektörü ile ilgili olguları açıklama ve analiz etme becerisi kazanır.
 5. Yiyecek içecek terminolojisine hâkim olur.
 6. Temel sosları ve türevlerini hazırlayabilir ve bunları kullanarak yeni lezzetler oluşturabilir.
 7. Türk mutfağının inceliklerine hâkim olur, Türk yemeklerini hatasız hazırlayabilir.
 8. Türk mutfağının tanıtımına katkı sağlar.
 9. Yöresel mutfak bilgisine ve uygulama becerisine sahip olur.
 10. Değişik ülke mutfaklarının yemeklerini hazırlayabilir.
 11. Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte alanı ile ilgili yazışmaları yapar, bilgi depolar.
 12. Otel ve restoran işletmelerinin temel faaliyet konuları ile ilgili bilgi ve beceriye sahip olur.
 13. Yeterli seviyede yabancı dil bilgisi, anlama ve konuşma becerisine sahip olarak, meslek alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilir.
 14. Hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun yiyecek hazırlama ve mutfak planlama bilgi ve becerisine sahip olur.
 15. İş güvenliği kurallarına uyar ve mutfakta iş güvenliği kurallarını alır
 16. Mutfak planlama ve organizasyonu bilgi ve becerisine sahip olur.
 17. Pastacılık ürünlerini hazırlayabilir.
 18. Mutfakta yeni ürünler hazırlama becerisine sahip olur.
 19. Yiyecek içecek maliyetlerini hesaplar.  
 20. Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli mesleki bilgilere sahip aşçılar olarak takım çalışması yürütebilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilir.
 21. Konuklarla ilgili problem çözme ve bilgi verme yeteneklerini geliştirir ve iyi iletişim kurabilir.
 22. Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilmek hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilir.
 23. Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim olur.

 

ÇALIŞMA ALANLARI

 

Aşçılık alanında yükseköğretim düzeyinde (ön lisans) verilecek eğitim ile turizm ve yeme-içme sektörlerinin istihdam ihtiyacının karşılaması da hedeflenmektedir. Önlisans düzeyinde aşçılık eğitimi alarak mezun olan genç bireyler, “Aşçı yardımcısı ” unvanını kazanarak; kamu kurumlarında, turistik belgeli işletmelerde, restaurantlarda, yemek fabrikalarında (catering şirketlerinde), uçak-gemi-tren-otobüs-hastane mutfaklarında; otel mutfaklarında (Executive Chef, Sous chef, Chef de Partie, Dömi Chef de Partie, Chef Saucier, Chef Poissonier, Chef Entremetier, Chef Potager, Chef Rötisseur, Chef Garde-manger, Chef Hors d’oeuvrier, Chef Patissier, Chef Tournant, Commis, Bouchier, Regimiere, Cuisinier de breakfast, Glacier,  Boulanger vb rütbelerde;) araştırma şefi (test aşçısı), mutfak bilimcisi, yiyecek içecek müdürü, yemek tedariki yöneticisi, mutfak yöneticisi, restaurant denetçisi-koordinatörü, restaurant müdürü vb kadrolarda çalışabilirler.

Ayrıca yemek araştırmacısı, yemek yazarı, gıda işleyicisi, yemek stilisti, yemek mimarı, menü geliştirici, tarif geliştirici, yiyecek-içecek eğiticisi vb. isimler altında da topluma hizmet edebilmekte ve mesleki kariyerlerine  yön verebilmektedirler.

 

 

ÜST DERECE PROGRAMLARA GEÇİŞ

 

Aşçılık  Programı mezunları, Açık öğretim Fakültesi’nin bölümleri ile ilgili lisans programlarına kayıt yaptırarak eğitimlerine devam edebilirler veya Dikey Geçiş sınavından geçerli not almaları koşuluyla diğer üniversitelerin lisans programlarında öğrenim görebilirler. Bu programlar;

 Aile ve Tüketici Bilimleri, Beslenme ve Diyetetik,Gastronomi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Mutfak Sanatları ve Yönetimi, Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği

DGS ile geçiş hakkı bulunan açıköğretim   programları 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararası İlişkiler, İşletme,

Konaklama İşletmeciliği, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım

 

 SINAVLAR, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 

Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için teorik derslerin %70´ine ve uygulamaların en az % 80’ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için, en az bir ara sınava ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, uygulamalı sınav, küçük sınav gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için o yarıyıla ait not ortalamasının (ANO) en az 2.00 olması gerekir.

 

 MEZUNİYET KOŞULLARI

 

Programı başarıyla tamamlamak için mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde gerekmektedir.

FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU
2020-2021 AKADEMİK YILI – AŞÇILIK PROGRAMI DERS PLANI
           
1.YARIYIL
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
GST 101 Mutfak Uygulamaları 1 4 5 7
GST 103 Gıda Teknolojisi 2 0 2 3
GST 105 Gıda Hijyeni ve Mesleki Etik 2 0 2 3
GST 107 Gastronomi Tarihi ve Terminolojisi 2 0 2 3
GST 109 Mutfak Yönetimi 2 0 2 3
GST 111 Mutfak Ürünleri 1 1 2 3
TUD 101 Türk Dili I 2 0 2 2
AIT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 2
YAD 101 Yabancı Dil I 2 0 2 2
  TOPLAM     21 28
           
2.YARIYIL
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
GST 102 Türk Mutfağı 1 4 5 7
GST 104 Dünya Mutfakları 1 4 5 7
GST 106 Menü Planlama 2 0 2 2
GST 108 İşletme Bilgisi 2 0 2 2
GST 110 Mesleki Yabancı Dil 2 0 2 3
TUD 102 Türk Dili II 2 0 2 2
AIT 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2 2
YAD 102 Yabancı Dil II 2 0 2 2
  Seçmeli 1 1 2 3
  TOPLAM     24 30
           
3.YARIYIL
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
GST 201 Ekmek ve Pasta Yapım Teknikleri 1 4 5 7
GST 203 Yöresel Mutfaklar 1 4 5 7
GST 205 Yiyecek İçecek Yönetimi ve Maliyet Kontrolü 2 0 2 4
GST 207 Girişimcilik 3 0 3 4
GST 209 Bitirme Projesi 1 3 4 7
  Seçmeli 1 1 2 3
  TOPLAM     21 32
           
3.YARIYIL
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
GST 211 Mesleki Uygulama 0 45 23 30
  TOPLAM 0 45 23 30
           
4.YARIYIL
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
GST 202 Ekmek ve Pasta Yapım Teknikleri 1 4 5 7
GST 204 Yöresel Mutfaklar 1 4 5 7
GST 206 Yiyecek İçecek Yönetimi ve Maliyet Kontrolü 2 0 2 4
GST 208 Girişimcilik 3 0 3 4
GST 210 Bitirme Projesi 1 3 4 7
  Seçmeli     2 3
  TOPLAM     21 32
4.YARIYIL
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
GST 212 Mesleki Uygulama 0 45 23 30
  TOPLAM 0 45 23 30
    TOPLAM AKTS 120
SEÇMELİ DERSLER
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
GST 301 Otel İşletmeciliği 1 1 2 3
GST 302 Moleküler Mutfak 1 1 2 3
GST 303 Yiyecek - İçecek Servisi 1 1 2 3
GST 304 Et ve Et Ürünleri 1 1 2 3
GST 305 Süt ve Süt Ürünleri 1 1 2 3
GST 306 Hizmet Pazarlaması 1 1 2 3
GST 307 Pastane Ürünleri ve Çikolata 1 1 2 3
GST 308 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 1 1 2 3
GST 309 Yenilebilir Endemik Bitkiler 1 1 2 3
GST 310 İnsan Kaynakları Yönetimi 1 1 2 3
GST 311 Deniz Mahsulleri 1 1 2 3
GST 312 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 1 1 2 3
GST 313 Özel Durumlarda Beslenme 1 1 2 3
GST 314 İlk Yardım 1 1 2 3
GST 315 İçecek Kültürü ve Teknolojiisi 1 1 2 3
GST 316 Çevre Koruma 1 1 2 3
GST 317 Mutfakta Güzel Sanatlar 1 1 2 3
GST 318 Yemek Fotoğrafçılığı 1 1 2 3
GST 319 Yabancı Dil Fransızca 1 1 2 3
GST 320 Yabancı Dil İtalyanca 1 1 2 3
GST 321 Yabancı Dil İspanyolca 1 1 2 3
GST 322 Yabancı Dil Arapça 1 1 2 3
GST 323 Sosyal Medya 1 1 2 3
GST 324 Baharat ve Kahve Kültürü 1 1 2 3
GST 325 Konuk İlişkileri 1 1 2 3
GST 326 Temel Bilgi Teknolojileri 2 0 2 3
GST 327 Genel Turizm 1 1 2 3
GST 328 Kalite Yönetim Sistemleri 1 1 2 3
GST 329 Osmanlı Mutfağı 1 1 2 3
GST 330 Gönüllülük Çalışmaları 1 2 3 4

 

TYYÇ Kişisel Hizmetler Temel Alanı Yeterlilikleri (Mesleki Ağırlıklı)
5. Düzey (ÖN LİSANS Eğitimi)
  BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
*Kuramsal *Olgusal *Bilişsel    *Uygulamalı Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
BİL1 BEC1 BEC2 YET1 YET2 YET3 YET4 YET5   YET6 YET7 YET8   YET9 YET10
PY1          
PY2          
PY3          
PY4          
PY5            
PY6            
PY7              
PY8            
PY9            
PY10          
PY11          
PY12          
PY13          
PY14          
PY15            
PY16              
PY17              
PY18              
PY19              
PY20                              
PY21              

 

AŞÇILIK PROGRAMI - ÖNERİLEN YAN DAL DERSLERİ AKTS
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi  
1. YARIYIL          
GST 101 Mutfak Uygulamaları 1 4 5 7
GST 103 Gıda Teknolojisi 2 0 2 3
GST 105 Gıda Hijyeni ve Mesleki Etik 2 0 2 3
GST 111 Mutfak Ürünleri 1 1 2 3
2. YARIYIL          
GST 102 Türk Mutfağı 1 4 5 7
3. YARIYIL          
GST 201 Ekmek ve Pasta Yapım Teknikleri 1 4 5 7
  TOPLAM 8 13 21 30
           


 

 Faruk sarac tasarım meslek yüksek okulu aşçılık programı  

         OLARAK KAZANDIĞIMIZ   ödülLER

YARIŞMA ADI

YARIŞMA KATEGORISI

ÖDÜL

ÖDÜL ALAN ÖĞRENCILERIMIZ

15. İstanbul Gastronomi Festivali 2016

Yılın En İyi Üniversitesi

Gümüş Madalya

Muhammedcan ŞAŞKIN

Berna YILMAZ

Berkay SÜREYYA

Çisilcan ESTİK

 

Üniversitelerarası Pratik Ekip Yarışması

Gümüş Madalya

  Elçin  YENER

  Muhammedcan   ŞAŞKIN

  Deniz BALLISOY

Modern Türk Mutfağı Ekip Yarışması

 Gümüş Madalya

Muhammedcan ŞAŞKIN

 Aslıhan LATİFOĞLU

Caner SENTÜRK

Üniversite Düzeyi   Ana Yemek Yarışması 

Gümüş Madalya

Muhammedcan ŞAŞKIN

Üniversite Düzeyi   Pizza Yarışması 

Gümüş Madalya  

Muhammedcan ŞAŞKIN

Yılın Altın Genç Şefi

Bronz Madalya    

Muhammedcan ŞAŞKIN

Kaz Dağları Yemek Yarışması 2017

Yılın Altın Genç Şefi

Altın Madalya

Altın Kupa

Muhammedcan ŞAŞKIN

 Yılın En iyi Üniversitesi

Altın Madalya

Altın Kupa

 Berkay SÜREYYA,

 Elçin YENER,

 Dilara BAYRAKTAR

Yılın En iyi Üniversitesi

 Gümüş Madalya
 

 Numan BÜYÜKYANBOLU ,

Caner SENTÜRK

Muhammedcan ŞAŞKIN

Restaurant Tatlı Tabağı

 Gümüş Madalya

Numan BÜYÜKYANBOLU ,

 

Bolu Mutfak Günleri 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

Yılın En iyi Üniversitesi

Altın Madalya

Altın Kupa

Berkay SÜREYYA

Safak SENOL

Numan  BÜYÜKYANBOLU

Balık Yemeği Yarişması

Altın Madalya

Berkay Süreyya

Restaurant Tatlı Tabağı

Gümüş Madalya

Numan BÜYÜKYANBOLU

Alanya Altın Kepçe Yemek Yarışması 2017

 Balık Yemeği Yarişması

Gümüş Madalya

Anıl YILMAZ

 

Ana Yemek Yarışması

Gümüş Madalya

Anıl YILMAZ

Restoran Tatlı Tabağı Yarışması

Gümüş Madalya

Anıl YILMAZ

 1. Bugad Ulusal Kestaneli Yemekler Yarışması 2017

 Genç Profesyoneller Modern Türk Mutfağı 

Altın  Madalya

Görkem CÜLÜ

Gani GÜÇLÜ

Muhammedcan ŞAŞKIN

16. İstanbul Gastronomi Festivali 2017

Üniversitelerarası Modern Türk Mutfağı Yarışması

Altın Madalya

Arzu ASAN

Beyzanur ÖZÇELİK

Hande CANAL

Gençler Pratik Ekip Yarışması

Gümüş Madalya

 Aslıhan LATİFOĞLU

 Berna YILMAZ

 Elçin YENER

Yılın En İyi Üniversitesi

Gümüş Madalya

 Kaan ŞEKER

 Şafak ŞENOL

Berkay SÜREYYA

En İyi Aşk Yemeği

Gümüş Madalya

Damla ŞİMŞEK

Melih MANGIR

Gençler Pratik Ekip Yarışması               

Gümüş Madalya

Gani GÜÇLÜ

Muhammedcan ŞAŞKIN

İsmail Mert GİDER

Üniversitelerarası Ana Yemek Yarışması

Bronz Madalya

İsmet DEVECİOĞLU

 Üniversite Düzeyi Restaurant   Tatlı Tabağı

Bronz Madalya

Numan BÜYÜKYANBOLU

2.BUGAD Yemek Yarışması 2018

Modern Türk Mutfağı

Gümüş Madalya

Tuğçe GACEMİR

Gürolcan ELVEREN

Barış SEVİK

 

17 th İnternatınol İstanbul Gastronomy Festival

 

 

 

Üniversiteler arası  Restaurant Tatlı Tabağı

Altın

Madalya

 

İdris Eğilmez

 

 

 

 

   

Üniversiteler arası  Modern Türk Mutfağı Ekip Yarışması

 Gümüş Madalya

Beyzanur KAVALCI

Özge ARSLAN

Görkem KAHRAMAN

 

 

 

Üniversiteler arası  Modern Türk Mutfağı Ekip Yarışması

 

 

Gümüş Madalya

Süreyya KILIÇ

Emir ALTAŞ

Zeynep ALTAY

Üniversiteler arası  Modern Türk Mutfağı Ekip Yarışması

Gümüş Madalya   

Barış ÇAVUŞOĞLU

Berat AY

Merve VAROL

Sedef  ÖZBAYRAK