EBYS MEBİS Faruk Saraç
faruk-sarac-myo-logo

Aşçılık (Gastronomi)


Öğrenim Süresi: 2 yıl
Puan Türü: TYT
Öğrenim Dili: Türkçe

 

PROGRAM HAKKINDA

Aşçılık (Gastronomi) Programı otel, lokanta, yemek fabrikası, fast-food, pastane vb. yerlerde yiyecek-içecek hazırlayan ve sunumunu sağlayan, koku ve tat alma duyusu gelişmiş, çabuk ve düzenli çalışabilen, dikkatli ve titiz, sorumluluk duygusu yüksek, hijyen ve sağlık konularına dikkat eden, yurt içi ve yurt dışı yiyecek içecek işletmelerinde aranan insan gücü yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

 

KİMLER KATILABİLİR?

TYT Puan Türünden 150 ve üstü alan her öğrenci başvurma hakkına sahiptir olacak.

 

PROGRAMIN KAZANIMLARI

 • Aşçılık mesleğinin temel kavramlarını ve kuramlarını anlama becerisini kazanır.
 • Menü planlama, pişirme yöntemleri, dünya mutfakları, yöresel mutfaklar gibi çeşitli konularda bilgi ve yöntem sahibi olma ve bu bilgi ve yöntemleri mesleki gelişime yönelik kullanabilir.
 • Turizm sektörü hakkında genel bilgi sahibi olur ve bu bilgileri çalışma hayatında kullanır.
 • Aşçılık mesleğinin temel kavramlarını ve kuramlarını kullanarak yiyecek-içecek sektörü ile ilgili olguları açıklama ve analiz etme becerisi kazanır.
 • Yiyecek içecek terminolojisine hâkim olur.
 • Sosları hazırlayabilmek ve bunları kullanarak yeni lezzetler oluşturabilir.
 • Türk mutfağının inceliklerine hâkim olmak ve Türk yemeklerini hatasız hazırlayabilir.
 • Yöresel mutfak bilgisine ve uygulama becerisine sahip olur.
 • Değişik ülke mutfaklarının yemeklerini hazırlayabilir.
 • Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte alanı ile ilgili yazışmaları yapar, bilgi depolar.
 • Otel işletmelerinin temel faaliyet konuları ile ilgili bilgi ve beceriye sahip olur.
 • Yeterli seviyede yabancı dil bilgisi, anlama ve konuşma becerisine sahip olmak, alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilir.
 • Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli mesleki bilgilere sahip aşçılar olarak takım çalışması yürütebilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilir.
 • Konuklarla ilgili problem çözme ve bilgi verme yeteneklerini geliştirir ve iyi iletişim kurabilir.
 • Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilmek hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilir.
 • Etkili iletişim kurma tekniklerine hakim olur.

 

DGS İLE GEÇİŞ YAPILABİLEN LİSANS PROGRAMLARI

 • Aile ve Tüketici Bilimleri
 • Beslenme ve Diyetetik
 • Gastronomi
 • Gastronomi ve Mutfak Sanatları
 • Mutfak Sanatları ve Yönetimi
 • Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği 

 

KARİYER OLANAKLARI

Aşçılık programı mezunlarımız aşağıdaki alanlarda çalışabilirler:

 • Oteller,
 • Turistik tesisler,
 • Catering firmaları,
 • Restaurantlar,
 • Pastacılık sektörü,
 • Yiyecek içecek işletmeleri,
 • Ağırlama sektörü,
 • Gıda fabrikaları,
 • Aşçılık eğitimi veren kurumlar,
 • Özel veya resmi kurumların mutfakları.

PROGRAMIN GEÇMİŞİ

Program 2016 yılında T.C. Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu bünyesinde, mesleki eğitim ön planda tutularak ve uygulama ağırlıklı bir yöntemle eğitim-öğretim vermeye başlamıştır.
Program sektörün ihtiyacı olan  aşçılık mesleğini yapabilecek gerekli bilgi ve beceri ile donatılmış, gelişime açık, araştırmacı ,yaratıcı, çağın gerektirdiği  teknolojiiyi  kullanabilen, insan ve çevre  sağlığına önem veren,   mesleki yabancı dil bilgisine sahip, iş hayatını pratik etmiş bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
 

VERİLEN DERECE

120 AKTS’li program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Aşçılık Ön Lisans derecesine sahip olunur.
 

DERECENİN DÜZEYİ

Ön Lisans
 

KABUL VE KAYIT KOŞULLARI

Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması gerekmekle birlikte tüm kabul ve kayıt koşulları YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.
 

YETERLİLİK KOŞULLARI VE KURALLARI

Aşçılık  alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünün başarıyla tamamlanması, genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması ve 60 iş günü olacak şekilde zorunlu stajın başarılı bir şekilde tamamlanması gerekir.

 PROGRAM PROFİLİ

Aşçılık (Gastronomi) Programı otel, lokanta, yemek fabrikası, fast-food, pastane vb. yerlerde yiyecek-içecek hazırlayan ve sunumunu sağlayan, koku ve tat alma duyusu gelişmiş, çabuk ve düzenli çalışabilen, dikkatli, sorumluluk duygusu yüksek, hijyen ve sağlık konularına dikkat eden, girişimci, yaratıcı, aktif iletişim kurabilen, özgüven sahibi, mesleki yabancı dil ve terimlere hâkim, nitelikli ve lider aranılan  bireyler  yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Aşçılık  Programı, lise öğrenimi sonrasında iki yıllık ön lisans eğitimi vermektedir. Programa yaklaşık 30 öğrenci alınmaktadır. Öğrenciler, programda bulunan tüm zorunlu dersleri almak ve geçmek zorundadır. Aşçılık programı  ile öğrencilere Gastronomi Tarihi ve Terminolojisi , Menü Planlama,Gıda  Teknolojisi,Yiyecek Hazırlama Teknikleri ve Uygulaması,Türk ve Dünya  Mutfağı Pastacılık, Girişimcilik ,İşletme konularında sektörün istediği kapsamda güncel bilgiler  verilmektedir. Bunun yanında paneller, teknik dersler, seminerler, kariyer günleri, araştırmalar,yarışmalar,işletmelere teknik geziler, öğrenci kulüp etkinlikleri ve zorunlu staj deneyimi ile öğrencilerin kazandıkları bilgileri pratiğe dönüştürülmeleri sağlanmaktadır.

Eğitimler; mutfak  atölyesi, otel ve restaurant  mutfakları , konferans salonu, kütüphane, ve teknolojik donanıma sahip (projeksiyon, internet bağlantısı) sınıflarda verilmektedir.

Bu program ile bu ihtiyacın karşılanmasının yanı sıra sahip olduğumuz gastronomi mirasının korunması, yemek kültürümüzün geliştirilmesi, gastronominin turizm alanına vereceği katkıların arttırılması, yeme-içme hizmetlerinin iyileştirilmesi gibi birçok alanda da önemli adımların atılması için çalışmalar yapılacaktır.

Öğrencilerin mezun olabilmesi için en az 2.00 ortalamaya sahip olması şartı aranmaktadır. Aşçılık programı Mezunlarımız, Açıköğretim Fakültesi’nin veya Dikey Geçiş Sınav ile diğer üniversitelerin lisans programlarında öğrenim görebilirler.


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
 

 • Aşçılık mesleğinin temel kuramlarını anlama becerisini kazanır.
 • Menü planlama, pişirme yöntemleri, dünya mutfakları, yöresel mutfaklar gibi çeşitli konularda bilgi ve yöntem sahibi olma ve bu bilgi ve yöntemleri mesleki gelişime yönelik kullanabilir.
 • Turizm sektörü hakkında genel bilgi sahibi olur ve bu bilgileri çalışma hayatında kullanır.
 • Aşçılık mesleğinin temel kavramlarını ve kuramlarını kullanarak yiyecek-içecek sektörü ile ilgili olguları açıklama ve analiz etme becerisi kazanır.
 • Yiyecek içecek terminolojisine hâkim olur.
 • Temel sosları ve türevlerini  hazırlayabilir ve bunları kullanarak yeni lezzetler oluşturabilir.
 • Türk mutfağının inceliklerine hâkim olur ,Türk yemeklerini hatasız hazırlayabilir.
 • Yöresel mutfak bilgisine ve uygulama becerisine sahip olur.
 • Değişik ülke mutfaklarının yemeklerini hazırlayabilir.
 • Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte alanı ile ilgili yazışmaları yapar, bilgi depolar.
 • Otel ve restaurant  işletmelerinin temel faaliyet konuları ile ilgili bilgi ve beceriye sahip olur.
 • Yeterli seviyede yabancı dil bilgisi, anlama ve konuşma becerisine sahip olmak, meslek alanıyla ilgili uluslar arası literatürü izleyebilir.
 • Hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun yiyecek hazırlama ve mutfak planlama bilgi ve becerisine sahip olur.
 • İş güvenliği kurallarına uyar ve mutfakta iş güvenliği kurallarını alır
 • Mutfak planlama ve organizasyonu bilgi ve becerisine sahip olur.
 • Pastacılık ürünlerini hazırlayabilir.
 • Mutfakta yeni ürünler hazırlama becerisine sahip olur.
 • Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli mesleki bilgilere sahip aşçılar olarak takım çalışması yürütebilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilir.
 • Konuklarla ilgili problem çözme ve bilgi verme yeteneklerini geliştirir ve iyi iletişim kurabilir.
 • Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilmek hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilir.
 • Etkili iletişim kurma tekniklerine hakim olur.


ÇALIŞMA ALANLARI
 

 Aşçılık alanında yükseköğretim düzeyinde (ön lisans) verilecek eğitim ile turizm ve yeme-içme sektörlerinin istihdam ihtiyacının karşılaması da hedeflenmektedir. Önlisans düzeyinde aşçılık eğitimi alarak mezun olan genç bireyler, “Aşçı” unvanını kazanarak; kamu kurumlarında, turistik belgeli işletmelerde, restaurantlarda, yemek fabrikalarında (catering şirketlerinde), uçak-gemi-tren-otobüs-hastane mutfaklarında; otel mutfaklarında (Executive Chef, Sous chef, Chef de Partie, Dömi Chef de Partie, Chef Saucier, Chef Poissonier, Chef Entremetier, Chef Potager, Chef Rötisseur, Chef Garde-manger, Chef Hors d’oeuvrier, Chef Patissier, Chef Tournant, Commis, Bouchier, Regimiere, Cuisinier de breakfast, Glacier,  Boulanger vb rütbelerde;) araştırma şefi (test aşçısı), mutfak bilimcisi, yiyecek içecek müdürü, yemek tedariki yöneticisi, mutfak yöneticisi, restaurant denetçisi-koordinatörü, restaurant müdürü vb kadrolarda çalışabilirler.

Ayrıca yemek araştırmacısı, yemek yazarı, gıda işleyicisi, yemek stilisti, yemek mimarı, menü geliştirici, tarif geliştirici, yiyecek-içecek eğiticisi vb isimler altında da topluma hizmet edebilmekte ve  mesleki kariyerlerine  yön verebilmektedirler.

ÜST DERECE PROGRAMLARA GEÇİŞ

      Aşçılık  Programı Mezunları, Açık öğretim Fakültesi’nin bölümleri ile ilgili lisans programlarına kayıt yaptırarak eğitimlerine devam edebilirler veya Dikey Geçiş sınavından geçerli not almaları koşuluyla diğer üniversitelerin lisans programlarında öğrenim görebilirler. Bu programlar;

Gastronomi,   Aşçılık, Aile ve Tüketici Bilimleri, Beslenme ve Diyetetik, Gastronomi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Mutfak Sanatları ve Yönetimi, Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği 

 SINAVLAR, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
 

Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için teorik derslerin %70´ine ve uygulamaların en az % 80’ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuar sınavı, küçük sınav gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için o yarıyıla ait not ortalamasının (ANO) en az 2.00 olması gerekir.
 

MEZUNİYET KOŞULLARI
 

Programı başarıyla tamamlamak için mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 60 işgünü olacak şekilde zorunlu stajı (Staj Yönetmeliği gereği, staj başarı notu 65’dir) başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

             
  FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU 
2020-2021 AKADEMİK YILI – AŞÇILIK PROGRAMI DERS PLANI
             
  1.YARIYIL          
  DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
  GST  101 Mutfak Uygulamaları    1 4 5 6
  GST 103  Pişirme Teknikleri  1 4 5 6
  GST  105 Gıda Teknolojisi 2 0 2 3
  GST  107 Gıda Hijyeni ve Mesleki Etik      2 0 2 3
  GST  109 Gastronomi Tarihi ve Terminolojisi 2 0 2 3
  GST  111 Mutfak Ürünleri   1 1 2 3
  TUD 101 Türk Dili I 2 0 2 2
  AIT   101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 2
  YAD 101 Yabancı Dil I 2 0 2 2
    TOPLAM     24 30
   
  2.YARIYIL
  DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
  GST  102  Türk Mutfağı  1 4 5 6
  GST  104  Dünya Mutfakları 1 4 5 6
  GST  106  Menü Planlama 2 0 2 4
  GST  108 Mutfak Yönetimi Hizmetleri    2 0 2 2
  GST  110 Kalite Yönetim Sistemleri 3 0 3 4
  TUD 102 Türk Dili II 2 0 2 2
  AIT   102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2 2
  YAD 102 Yabancı Dil II 2 0 2 2
    Seçmeli 1 1 2 3
    TOPLAM     25 31
             
  3.YARIYIL
  DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
  GST 201 Ekmek ve Pasta Yapım Teknikleri   1 4 5 6
  GST  203 Yöresel Mutfaklar 1 4 5 6
  GST 205 Yiyecek İçecek Yönetimi ve Maliyet Kontrolü 2 0 2 3
  GST  207 Mesleki Yabancı Dil  2 0 2 3
  GST 209 İşletme Bilgisi 2 0 2 2
  GST  211 Girişimcilik 3 0 3 4
  GST  213 Bitirme Projesi 1 3 4 6
    TOPLAM     23 30
             
  3.YARIYIL
  DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
  GST  215 Mesleki Uygulama  0 40 40 40
    TOPLAM   40 40 40
             
  4.YARIYIL
  DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
  GST 202 Ekmek ve Pasta Yapım Teknikleri   1 4 5 6
  GST  204 Yöresel Mutfaklar 1 4 5 6
  GST 206 Yiyecek İçecek Yönetimi ve Maliyet Kontrolü 2 0 2 3
  GST  208 Mesleki Yabancı Dil  2 0 2 3
  GST 210 İşletme Bilgisi 2 0 2 2
  GST  212 Girişimcilik 3 0 3 4
  GST  214 Bitirme Projesi 1 3 4 6
    TOPLAM     23 30
             
  4.YARIYIL
  DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
  GST 216 Mesleki Uygulama  0 40 40 40
    TOPLAM   40 40 40
      TOPLAM AKTS 131
     
  SEÇMELİ DERSLER
  2. YARIYIL SEÇMELİ DERSLERİ
  DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
  GST  302 Otel İşletmeciliği 1 1 2 3
  GST  304 Moleküler Mutfak 1 1 2 3
  GST  306 Yiyecek - İçecek Servisi 1 1 2 3
  GST  308 Et ve Et Ürünleri 1 1 2 3
  GST  310 Süt ve Süt Ürünleri 1 1 2 3
  GST  312 Hizmet Pazarlaması 1 1 2 3
  GST  314 Pastane Ürünleri ve Çikolata 1 1 2 3
  GST  316 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 1 1 2 3
  GST  318 Yenilebilir Endemik Bitkiler 1 1 2 3
  GST 320 İnsan Kaynakları Yönetimi 1 1 2 3
  GST  322 Deniz Mahsulleri 1 1 2 3
  GST  324 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku  1 1 2 3
  GST  326 Özel Durumlarda Beslenme 1 1 2 3
  GST  328 İlk Yardım 1 1 2 3
  GST  330 İçecek  Kültürü ve Teknolojiisi  1 1 2 3
  GST  332 Çevre Koruma  1 1 2 3
  GST 334 Mutfakta Güzel Sanatlar 1 1 2 3
  GST  336 Yemek Stilistliği ve Fotoğrafçılığı 1 1 2 3
  GST  338 Yabancı Dil Fransızca 1 1 2 3
  GST  340 Yabancı Dil İtalyanca 1 1 2 3
  GST  342 Yabancı Dil İspanyolca  1 1 2 3
  GST  344 Yabancı Dil Arapça 1 1 2 3
  GST   346 Sosyal Medya  1 1 2 3
  GST   348  Baharat  ve Kahve Kültürü  1 1 2 3
  GST  350 Konuk İlişkileri 1 1 2 3
  GST  352   Temel Bilgi Teknolojileri 2 0 2 2
  GST 354 Genel Turizm  1 1 2 3
  AŞÇILIK PROGRAMI - ÖNERİLEN YAN DAL DERSLERİ
  DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
  1. YARIYIL
  GST  101 Mutfak Uygulamaları 1 4 5 6
  GST  103 Pişirme Teknikleri 1 4 5 6
  GST  107 Gıda Hijyeni ve Mesleki Etik      2 0 2 3
  GST  109 Gastronomi Tarihi ve Terminolojisi 2 0 2 3
  2. YARIYIL
  GST  106 Menü Planlama 2 0 2 4
  GST  108 Mutfak Yönetimi Hizmetleri    2 0 2 2
  3.4. YARIYIL
  GST  203 Yöresel Mutfaklar 1 4 5 6
    TOPLAM     23 30
             
TYYÇ Kişisel Hizmetler Temel Alanı Yeterlilikleri (Mesleki Ağırlıklı)
5. Düzey (ÖN LİSANS Eğitimi)
  BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
*Kuramsal *Olgusal *Bilişsel    *Uygulamalı Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
BİL1 BEC1 BEC2 YET1 YET2 YET3 YET4 YET5   YET6 YET7 YET8   YET9 YET10
PY1          
PY2          
PY3          
PY4          
PY5            
PY6            
PY7              
PY8            
PY9            
PY10          
PY11          
PY12          
PY13          
PY14          
PY15            
PY16              
PY17              
PY18              
PY19              
PY20                              
PY21              

 

AŞÇILIK PROGRAMI - ÖNERİLEN YAN DAL DERSLERİ
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
1. YARIYIL
GST  101 Mutfak Uygulamaları 1 4 3 6
GST  107 Gıda Hijyeni ve Mesleki Etik      2 0 2 3
GST  109 Gastronomi Tarihi ve Terminolojisi 2 0 2 3
2. YARIYIL
GST  102 Pişirme Teknikleri 1 4 3 6
GST  106 Menü Planlama 2 0 2 4
GST  108 Mutfak Yönetimi Hizmetleri    2 0 2 2
3. YARIYIL
GST  203 Yöresel Mutfaklar 1 4 3 6
  TOPLAM 11 12 17 30


 

 Faruk sarac tasarım meslek yüksek okulu aşçılık programı  

         OLARAK KAZANDIĞIMIZ   ödülLER

YARIŞMA ADI

YARIŞMA KATEGORISI

ÖDÜL

ÖDÜL ALAN ÖĞRENCILERIMIZ

15. İstanbul Gastronomi Festivali 2016

Yılın En İyi Üniversitesi

Gümüş Madalya

Muhammedcan ŞAŞKIN

Berna YILMAZ

Berkay SÜREYYA

Çisilcan ESTİK

 

Üniversitelerarası Pratik Ekip Yarışması

Gümüş Madalya

  Elçin  YENER

  Muhammedcan   ŞAŞKIN

  Deniz BALLISOY

Modern Türk Mutfağı Ekip Yarışması

 Gümüş Madalya

Muhammedcan ŞAŞKIN

 Aslıhan LATİFOĞLU

Caner SENTÜRK

Üniversite Düzeyi   Ana Yemek Yarışması 

Gümüş Madalya

Muhammedcan ŞAŞKIN

Üniversite Düzeyi   Pizza Yarışması 

Gümüş Madalya  

Muhammedcan ŞAŞKIN

Yılın Altın Genç Şefi

Bronz Madalya    

Muhammedcan ŞAŞKIN

Kaz Dağları Yemek Yarışması 2017

Yılın Altın Genç Şefi

Altın Madalya

Altın Kupa

Muhammedcan ŞAŞKIN

 Yılın En iyi Üniversitesi

Altın Madalya

Altın Kupa

 Berkay SÜREYYA,

 Elçin YENER,

 Dilara BAYRAKTAR

Yılın En iyi Üniversitesi

 Gümüş Madalya
 

 Numan BÜYÜKYANBOLU ,

Caner SENTÜRK

Muhammedcan ŞAŞKIN

Restaurant Tatlı Tabağı

 Gümüş Madalya

Numan BÜYÜKYANBOLU ,

 

Bolu Mutfak Günleri 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

Yılın En iyi Üniversitesi

Altın Madalya

Altın Kupa

Berkay SÜREYYA

Safak SENOL

Numan  BÜYÜKYANBOLU

Balık Yemeği Yarişması

Altın Madalya

Berkay Süreyya

Restaurant Tatlı Tabağı

Gümüş Madalya

Numan BÜYÜKYANBOLU

Alanya Altın Kepçe Yemek Yarışması 2017

 Balık Yemeği Yarişması

Gümüş Madalya

Anıl YILMAZ

 

Ana Yemek Yarışması

Gümüş Madalya

Anıl YILMAZ

Restoran Tatlı Tabağı Yarışması

Gümüş Madalya

Anıl YILMAZ

 1. Bugad Ulusal Kestaneli Yemekler Yarışması 2017

 Genç Profesyoneller Modern Türk Mutfağı 

Altın  Madalya

Görkem CÜLÜ

Gani GÜÇLÜ

Muhammedcan ŞAŞKIN

16. İstanbul Gastronomi Festivali 2017

Üniversitelerarası Modern Türk Mutfağı Yarışması

Altın Madalya

Arzu ASAN

Beyzanur ÖZÇELİK

Hande CANAL

Gençler Pratik Ekip Yarışması

Gümüş Madalya

 Aslıhan LATİFOĞLU

 Berna YILMAZ

 Elçin YENER

Yılın En İyi Üniversitesi

Gümüş Madalya

 Kaan ŞEKER

 Şafak ŞENOL

Berkay SÜREYYA

En İyi Aşk Yemeği

Gümüş Madalya

Damla ŞİMŞEK

Melih MANGIR

Gençler Pratik Ekip Yarışması               

Gümüş Madalya

Gani GÜÇLÜ

Muhammedcan ŞAŞKIN

İsmail Mert GİDER

Üniversitelerarası Ana Yemek Yarışması

Bronz Madalya

İsmet DEVECİOĞLU

 Üniversite Düzeyi Restaurant   Tatlı Tabağı

Bronz Madalya

Numan BÜYÜKYANBOLU

2.BUGAD Yemek Yarışması 2018

Modern Türk Mutfağı

Gümüş Madalya

Tuğçe GACEMİR

Gürolcan ELVEREN

Barış SEVİK

 

17 th İnternatınol İstanbul Gastronomy Festival

 

 

 

Üniversiteler arası  Restaurant Tatlı Tabağı

Altın

Madalya

 

İdris Eğilmez

 

 

 

 

   

Üniversiteler arası  Modern Türk Mutfağı Ekip Yarışması

 Gümüş Madalya

Beyzanur KAVALCI

Özge ARSLAN

Görkem KAHRAMAN

 

 

 

Üniversiteler arası  Modern Türk Mutfağı Ekip Yarışması

 

 

Gümüş Madalya

Süreyya KILIÇ

Emir ALTAŞ

Zeynep ALTAY

Üniversiteler arası  Modern Türk Mutfağı Ekip Yarışması

Gümüş Madalya   

Barış ÇAVUŞOĞLU

Berat AY

Merve VAROL

Sedef  ÖZBAYRAK